Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 669

protokols Nr. 27, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles
slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

Pamatojoties uz to, ka Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā” (turpmāk – Domes lēmums) mainās noteiktā aizņēmuma kopējā summa, t.sk., izņemšanas sadalījums pa gadiem un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Domes lēmumā, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 8 244 607 (EUR 11 731 018,89) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 722 964;

1.2. 2013.gadā Ls 2 997 317;

1.3. 2014.gadā Ls 4 524 326 (EUR 6 437 535,93).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF