Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 673

protokols Nr. 27, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.385
„Par Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo padomi”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikuma Nr.10 „Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums” 5.1. un 5.2.1. apakšpunktiem un I.Ē.E., (personas kods ***), J.L., (personas kods ***), un D.M., (personas kods ***), iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.385 „Par Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomi” (turpmāk – lēmums):

1. Svītrot lēmuma 1.6., 1.11., 1.13. apakšpunktus.

2. Lēmuma 1.15.apakšpunktā vārdus „„Cotton Club”, Jūrmalas bāru un restorānu darbinieku asociācija” aizstāt ar vārdiem „Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JAUNAIS DRAUGS””.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF