Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 736

protokols Nr. 31, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā”

Pamatojoties uz to, ka Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā (turpmāk – Domes lēmums) mainās noteiktā aizņēmuma kopējā summa, t.sk., izņemšanas sadalījums pa gadiem un saskaņā Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 21.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Domes lēmumā, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 2 098 172 (EUR 2 984 429,79) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 602 000;

1.2. 2013.gadā Ls 1 283 455;

1.3. 2014.gadā Ls 212 717 (EUR 302 669,02).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF