Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 27.decembrīNr. 739

protokols Nr. 31, 10. punkts

Par debitoru parādu norakstīšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 4.aprīļa kārtību Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, 2011.gada 16.decembra kārtību Nr.1.1-14/536 „Grozījumi 2011.gada 4.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes kārtībā Nr.1.1-14/101 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu un 296.pantu, Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3.punktu un trešo daļu, Iedzīvotāju reģistra datiem un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas apliecinājumam, ka visas nepieciešamās darbības debitoru parādu piedziņai ir veiktas un piedziņa nav iespējama, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Norakstīt Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas administratīvo pārkāpumu neapmaksāto debitoru parādus pašvaldības budžetam par kopējo summu Ls 5673,75 (pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs lati 75 santīmi) saskaņā ar 1.pielikumu un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.739

(protokols Nr.31, 10.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas debitoru parādi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieki ir miruši:

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Lēmuma Nr./gads

Summa (Ls)

Miršanas datums

1

Kitovs Romāns

041268-10913

D58/19 /2005

15.00

27.08.2005.

2

Jasinkevičs Vitālijs

070280-11505

D58/832 /2005

10.00

22.12.2011.

3

Paukis Arnolds

180248-11648

D58/644 /2011

20.00

07.11.2012.

4

Paukis Arnolds

180248-11648

D58/658 /2011

15.00

07.11.2012.

5

Paukis Arnolds

180248-11648

D58/944 /2011

10.00

07.11.2012.

6

Medvedeva Līga

051164-13054

D58/837 /2008

15.00

01.06.2012.

7

Grēns Viktors

040877-10126

D58/497 /2002

15.00

17.09.2012.

8

Grēns Viktors

040877-10126

D58/554 /2003

20.00

17.09.2012.

9

Grēns Viktors

040877-10126

D58/649 /2003

50.00

17.09.2012.

10

Grēns Viktors

040877-10126

D58/933 /2008

10.00

17.09.2012.

11

Klestrovs Arnis

140864-11502

D58/352 /2006

15.00

27.01.2013.

12

Markarjana Irina

050570-11492

D58/553 /2010

5.00

03.05.2012.

13

Markarjana Irina

050570-11492

D58/566 /2010

25.00

03.05.2012.

14

Markarjana Irina

050570-11492

D58/472 /2008

10.00

03.05.2012.

15

Pergata Jūlija

040478-10624

D58/1328 /2009

15.00

16.11.2012.

16

Serds Andris

191077-11495

D58/1690 /2009

20.00

27.11.2012.

17

Serds Andris

191077-11495

D58/528 /2012

5.00

27.11.2012.

18

Pudnieks Edgars

150151-11507

D58/1113 /2010

15.00

03.04.2013.

19

Černomorecs Aleksandrs

040254-11497

D58/1015 /2011

10.00

07.03.2013.

20

Černomorecs Aleksandrs

040254-11497

D58/503 /2011

10.00

07.03.2013.

21

Černomorecs Aleksandrs

040254-11497

D58/482 /2011

15.00

07.03.2013.

22

Černomorecs Aleksandrs

040254-11497

D58/478 /2011

10.00

07.03.2013.

23

Jankovskis Raimonds

220277-11513

D58/214 /2008

20.00

22.10.2012.

24

Jankovskis Raimonds

220277-11513

D58/1137 /2011

5.00

22.10.2012.

25

Skroderis Artūrs

021163-11505

D58/953 /2007

15.00

26.04.2013.

26

Skroderis Artūrs

021163-11505

D58/93 /2008

10.00

26.04.2013.

27

Skroderis Artūrs

021163-11505

D58/1594 /2010

50.00

26.04.2013.

28

Skroderis Artūrs

021163-11505

D58/665 /2010

10.00

26.04.2013.

29

Skroderis Artūrs

021163-11505

D58/1104 /2010

15.00

26.04.2013.

30

Kerimovs Ahmeds

251067-11507

D58/843 /2011

10.00

23.05.2013.

31

Boženovs Mihails

130488-11498

D58/544 /2011

10.00

29.03.2013.

32

Malcāns Jānis

060362-11537

D58/881 /2010

15.00

13.06.2013.

33

Karpovs Aleksandrs

300870-11498

D58/282 /2011

5.00

23.11.2012.

34

Karpovs Aleksandrs

300870-11498

D58/1233 /2011

10.00

23.11.2012.

35

Fedotovs Vladimirs

140752-11492

D58/1205 /2010

10.00

19.11.2012.

36

Kozlovs Romāns

210183-11820

D58/1280 /2010

20.00

02.04.2013.

37

Jakuškins Marčs

200163-10301

D58/223 /2011

10.00

13.01.2013.

38

Kravčenko Ēriks

201265-11550

D58/1757 /2010

25.00

28.12.2012.

39

Lamparaitis Ruslans

150676-13015

D58/1546 /2010

10.00

11.03.2013.

40

Lamparaitis Ruslans

150676-13015

D58/1518 /2010

5.00

11.03.2013.

41

Jasinskis Vladislavs

220483-10428

D58/1585 /2010

15.00

17.04.2013.

42

Čurinovs Artjoms

161282-11509

D58/1454 /2010

5.00

25.03.2013.

43

Čurinovs Artjoms

161282-11509

D58/1581 /2010

10.00

25.03.2013.

44

Privalova Tatjana

070579-11529

D58/1411a /2010

25.00

08.03.2013.

45

Privalova Tatjana

070579-11529

D58/1095 /2010

25.00

08.03.2013.

46

Privalova Tatjana

070579-11529

D58/1417 /2004

5.00

08.03.2013.

47

Misevičs Vitālijs

040182-10646

D58/1592 /2010

20.00

28.12.2012.

48

Misevičs Vitālijs

040182-10646

D58/603a /2009

5.00

28.12.2012.

49

Markevičs Vitālijs

170980-11497

D58/1143 /2011

10.00

17.01.2013.

50

Zvirbule Asja

070654-11495

D58/135 /2004

10.00

24.04.2006.

51

Novickis Marjans

250351-11511

D58/1376 /2005

15.00

14.06.2013.

52

Koltiševs Jānis

130775-11507

D58/1197 /2008

2.20

03.10.2013.

53

Bogdanova Maiga

030457-11513

D58/1344 /2004

10.00

13.03.2013.

54

Bogdanova Maiga

030457-11513

D58/485 /2003

20.00

13.03.2013.

55

Cīrulis Alfreds

111248-11491

D58/423 /2010

10.00

22.04.2013.

56

Cīrulis Alfreds

111248-11491

D58/37 /2004

15.00

22.04.2013.

57

Gamova Nadežda

161056-11518

D58/1010 /2007

50.00

04.08.2013.

58

Gamova Nadežda

161056-11518

D58/419 /2007

5.00

04.08.2013.

59

Kuzmins Vladimirs

090956-11518

D58/759 /2009

15.00

13.10.2013.

60

Petrovs Nikolajs

160287-11549

D58/944 /2009

10.00

04.06.2013.

61

Petrovs Nikolajs

160287-11549

D58/957 /2007

15.00

04.06.2013.

62

Tjuhtovs Andrejs

130868-11528

D58/1091 /2010

10.00

13.07.2013.

63

Tjuhtovs Andrejs

130868-11528

D58/158 /2003

15.00

13.07.2013.

64

Tjuhtovs Andrejs

130868-11528

D58/44 /2013

5.00

13.07.2013.

65

Voronovs Vladimirs

300564-13005

D58/874 /2009

15.00

03.02.2013.

66

Voronovs Vladimirs

300564-13005

D58/136 /2007

15.00

03.02.2013.

67

Martinovs Pāvels

031251-11526

D58/428 /2003

10.00

13.11.2012.

68

Reinis Dzintars

090970-11508

D58/2 /2002

10.00

06.03.2005.

69

Ginters Imants

050155-11501

D58/172 /2002

15.00

01.09.2009.

70

Ginters Imants

050155-11501

D58/54 /2002

5.00

01.09.2009.

71

Ginters Imants

050155-11501

D58/56 /2002

10.00

01.09.2009.

72

Gržibovskis Ilmārs

100442-12507

D58/251 /2002

10.00

06.12.2006.

73

Mikutovs Anatolijs

300150-10330

D58/307 /2002

5.00

26.07.2006.

74

Fišmanis Igors

130884-13101

D58/330 /2002

15.00

05.01.2004.

75

Tarziers Ervīns

180465-11507

D58/335 /2002

10.00

29.01.2006.

76

Jeļina Tatjana

241047-11496

D58/480 /2002

100.00

17.01.2006.

77

Zeļenkova Marija

210728-11519

D58/487 /2002

5.00

08.05.2010.

78

Taukačs Antons

211234-11508

D58/488 /2002

5.00

02.05.2009.

79

Mihejevs Aleksandrs

210282-12762

D58/552 /2002

15.00

01.06.2007.

80

Renemanis Valts

300853-11497

D58/700a /2002

50.00

01.08.2006.

81

Āboliņa Antoņina

181144-11162

D58/727 /2002

40.00

30.11.2008.

82

Čīče Huberts

170176-11491

D58/779 /2002

10.00

06.03.2008.

83

Kokarēvičs Kaspars

111083-12908

D58/781 /2002

20.00

22.08.2005.

84

Mitčenkovs Vladimirs

110457-11492

D58/793 /2002

5.00

02.05.2005.

85

Alberts Ojārs

090353-12129

D58/805 /2002

5.00

30.04.2007.

86

Alberts Ojārs

090353-12129

D58/1245 /2004

15.00

30.04.2007.

87

Lenbergs Armands

301278-11503

D58/824 /2002

10.00

19.06.2004.

88

Petrovs Anatolijs

140253-11508

D58/13 /2003

1.00

22.09.2006.

89

Miņins Vladimirs

171043-11497

D58/27 /2003

15.00

08.03.2006.

90

Avdejevs Mihails

230861-11512

D58/47 /2003

3.00

11.05.2003.

91

Bartaševičs Alberts

151052-11560

D58/60 /2003

5.00

09.09.2007.

92

Keneciuss Oskars

170344-10165

D58/76 /2003

10.00

18.12.2003.

93

Siliņš Andris

230271-11512

D58/96 /2003

10.00

21.08.2005.

94

Zaharova Nataļja

221170-11510

D58/97 /2003

5.00

29.12.2010.

95

Grigorjevs Alberts

150754-11093

D58/108 /2003

10.00

23.04.2006.

96

Litunova Olga

220869-11515

D58/116 /2003

25.00

11.08.2011.

97

Litunova Olga

220869-11515

D58/102 /2004

20.00

11.08.2011.

98

Veldre Ojārs

220878-14506

D58/118 /2003

25.00

18.10.2003.

99

Matjušs Jānis

280369-11709

D58/120 /2003

10.00

20.06.2010.

100

Grantbergs Andris

150856-11515

D58/152 /2003

5.00

06.08.2008.

101

Bandins Vasilijs

160471-11522

D58/154 /2003

20.00

09.11.2012.

102

Smika Ludmila

160356-11490

D58/156 /2003

15.00

18.12.2003.

103

Bočs Māris

040553-11497

D58/180 /2003

10.00

18.04.2012.

104

Strazdiņš Raitis

041267-11499

D58/200 /2003

15.00

23.10.2004.

105

Kovaļovs Sergejs

081038-11516

D58/228a /2003

10.00

26.03.2004.

106

Jegorovs Pjotrs

151081-12752

D58/241 /2003

30.00

11.09.2005.

107

Vedzis Aivars

231070-11503

D58/289 /2003

10.00

30.01.2010.

108

Vedzis Aivars

231070-11503

D58/1048 /2003

10.00

30.01.2010.

109

Vedzis Aivars

231070-11503

D58/458 /2003

10.00

30.01.2010.

110

Korole Helēna

110441-10441

D58/347 /2003

5.00

06.01.2010.

111

Saušs Aleksejs

201262-11515

D58/349 /2003

200.00

13.05.2007.

112

Kačanovs Andrejs

150842-11536

D58/389 /2003

10.00

08.03.2004.

113

Avotnieks Normunds

171165-11509

D58/421 /2003

10.00

27.03.2010.

114

Varlamova Vaira

220655-12371

D58/430 /2003

10.00

03.05.2012.

115

Šmatovs Leonīds

241162-13013

D58/468 /2003

10.00

12.11.2005.

116

Krondorfs Aigars

290368-11534

D58/574 /2003

10.00

23.03.2006.

117

Grigorjeva Raisa

170453-11496

D58/581 /2003

10.00

04.11.2007.

118

Kurakina Ļubova

051248-12733

D58/631 /2003

15.00

16.09.2005

119

Semjonova Zigrīda

170251-11526

D58/709 /2003

5.00

14.07.2010.

120

Semjonovs Dmitrijs

011244-11501

D58/710 /2003

5.00

24.11.2005.

121

Krauklis Zigris

020641-11535

D58/736 /2003

7.00

23.07.2006

122

Liepa Harijs

190247-11510

D58/796 /2003

5.00

29.03.2009.

123

Fjodorovs Jurijs

311050-10750

D58/802 /2003

10.00

26.10.2003.

124

Voronovs Kaspars

200176-11501

D58/828 /2003

10.00

23.10.2005.

125

Pelcis Andrejs

270141-11079

D58/847 /2003

20.00

01.12.2008.

126

Andriņš Ģirts

031278-11526

D58/906 /2003

10.00

28.02.2004.

127

Pumpišs Valentīns

310547-11492

D58/930 /2003

10.00

15.05.2004.

128

Ģierts Aldis

221160-11519

D58/955 /2003

15.00

19.08.2012.

129

Siliņš Aivars

260352-11496

D58/974 /2003

10.00

19.06.2010.

130

Siliņš Aivars

260352-11496

D58/323 /2004

10.00

19.06.2010.

131

Tretjakovs Sergejs

071149-11497

D58/981 /2003

5.00

28.02.2004.

132

Orlovs Juris

210669-11513

D58/982 /2003

5.00

02.01.2007.

133

Orlovs Juris

210669-11513

D58/984 /2003

30.00

02.01.2007.

134

Makarovs Leonīds

030156-11503

D58/1007 /2003

5.00

21.06.2006.

135

Makarovs Leonīds

030156-11503

D58/208 /2006

25.00

21.06.2006.

136

Leontjevs Oļegs

171049-11492

D58/1057 /2003

3.00

07.10.2007.

137

Baļcuks Dmitrijs

200382-11507

D58/1063 /2003

10.00

10.11.2006.

138

Krasovskis Aleksejs

280283-11500

D58/1066 /2003

10.00

23.11.2006.

139

Guļajeva Jeļena

171239-11519

D58/1087 /2003

7.00

05.05.2005.

140

Grigorjevs Igors

200259-13024

D58/1119 /2003

10.00

18.10.2006.

141

Trebuhovs Aleksandrs

290156-11496

D58/1133 /2003

15.00

03.09.2008.

142

Meiere Tatjana

111060-10957

D58/1141 /2003

3.00

23.09.2005.

143

Dovnorovičs Elmārs

060547-12204

D58/13 /2004

10.00

22.07.2010.

144

Čurinovs Sergejs

220454-13034

D58/38 /2004

15.00

01.03.2006.

145

Polruka Gaļina

040567-11492

D58/50 /2004

10.00

26.02.2010.

146

Franka Jeļena

021249-11498

D58/65 /2004

5.00

15.06.2012.

147

Mucenieks Juris

310843-11529

D58/74 /2004

25.00

13.06.2011.

148

Iļčuks Vladimirs

200844-12748

D58/104 /2004

25.00

15.04.2011.

149

Dedovs Oļegs

290961-11118

D58/105a /2004

25.00

30.07.2012.

150

Andžāne Maija

210764-11491

D58/123 /2004

10.00

20.07.2006.

151

Dovgans Vladimirs

100561-11500

D58/127 /2004

10.00

08.03.2006.

152

Dovgans Vladimirs

100561-11500

D58/1237 /2004

20.00

08.03.2006.

153

Rubcovs Sergejs

270154-11524

D58/137 /2004

15.00

20.05.2008.

154

Češļa Ērika

020746-11496

D58/177 /2004

10.00

22.09.2011.

155

Sova Aldis

231146-11515

D58/209 /2004

3.00

19.10.2009.

156

Sova Aldis

231146-11515

D58/211 /2004

10.00

19.10.2009.

157

Bretmans Aleksandrs

100457-11252

D58/257 /2004

5.00

22.08.2004.

158

Putraševičs Ritvars

280472-11505

D58/281 /2004

10.00

16.11.2010.

159

Putraševičs Edvīns

110868-11502

D58/384 /2004

10.00

18.12.2004.

160

Ikvils Aigars

241265-11508

D58/448 /2004

10.00

06.03.2006.

161

Vaļuks Andris

090247-11511

D58/474 /2004

10.00

13.02.2005.

162

Grāmatniece Gunta

030948-13102

D58/601 /2004

5.00

13.10.2007.

163

Lukšis Guntis

151254-11500

D58/631 /2004

10.00

24.05.2012.

164

Basjko Natālija

080742-13049

D58/633 /2004

15.00

17.10.2008.

165

Deičmanis Elmārs

260368-11493

D58/650 /2004

10.00

08.10.2010.

166

Parfenoviča Gaļina

091252-11508

D58/746 /2004

10.00

08.01.2009.

167

Avotiņš Egils

280747-11505

D58/780 /2004

10.00

24.10.2007.

168

Avotiņš Egils

280747-11505

D58/1113 /2004

10.00

24.10.2007.

169

Avotiņš Egils

280747-11505

D58/585 /2007

25.00

24.10.2007.

170

Savins Valērijs

260765-11516

D58/781 /2004

15.00

24.10.2007.

171

Krieviņa Teiksma

040755-11541

D58/837 /2004

10.00

21.01.2009.

172

Popiraiko Grigorijs

081141-11515

D58/956 /2004

10.00

07.11.2011.

173

Dorofeičiks Valerijs

080767-11498

D58/996 /2004

15.00

05.04.2007.

174

Mača Ieva

030877-11503

D58/1013 /2004

15.00

05.05.2008.

175

Bekins Mihails

010356-11528

D58/1078 /2004

5.00

01.04.2009.

176

Kirilova Zoja

061247-11494

D58/1081 /2004

5.00

08.08.2006.

177

Žerdeckis Igors

080259-10315

D58/1083 /2004

10.00

31.07.2007.

178

Žerdeckis Igors

080259-10315

D58/1160 /2004

25.00

31.07.2007.

179

Ribiškina Žaneta

310537-11511

D58/1110 /2004

15.00

21.12.2005.

180

Upners Mārtiņš

270375-13126

D58/1132 /2004

10.00

27.08.2012.

181

Ivanova Zinaida

090820-10326

D58/1137 /2004

10.00

19.12.2008.

182

Smirnova Natālija

160754-11506

D58/1170 /2004

50.00

19.06.2007.

183

Orlovs Ruslans

220270-nav

D58/1171 /2004

5.00

18.02.2012.

184

Doroškova Jekaterina

180240-11528

D58/1201 /2004

10.00

19.03.2009.

185

Antonovs Valērijs

271058-11505

D58/1292 /2004

10.00

21.06.2009.

186

Savina Žanna

210968-11492

D58/1317 /2004

15.00

24.05.2010.

187

Ruhmanis Staņislavs

130972-13005

D58/1347 /2004

10.00

15.01.2010.

188

Jagers Vladimirs

060141-11498

D58/1357 /2004

15.00

06.02.2006.

189

Viļumsone Vingra

130345-10627

D58/1370 /2004

10.00

06.02.2009.

190

Sīmane Silvija

110453-11501

D58/1445a /2004

10.00

15.05.2012.

191

Kovaļevskis Maņus

070450-11494

D58/1524 /2004

10.00

28.12.2012.

192

Šturckūgels Eduards

280340-10552

D58/400a /2005

10.00

13.12.2007.

193

Radovičs Ļevs

110649-10622

D58/621 /2005

15.00

27.11.2006.

194

Voronovs Dainis

040477-11546

D58/719 /2005

10.00

23.03.2007.

195

Voronovs Dainis

040477-11546

D58/744 /2005

10.00

23.03.2007.

196

Ruberte Vaira

200945-10632

D58/856a /2005

50.00

20.10.2012.

197

Makejeva Zinaida

071251-10652

D58/1099 /2005

10.00

05.11.2006.

198

Makejeva Zinaida

071251-10652

D58/1215 /2005

10.00

05.11.2006.

199

Kurnosovs Pēteris

050552-13031

D58/1214 /2005

10.00

31.03.2010.

200

Knašus Inese

040561-11526

D58/1216 /2005

10.00

05.11.2007.

201

Knašus Vladimirs

220555-11519

D58/138 /2006

15.00

28.10.2011.

202

Karpova Vladlena

100272-13014

D58/198 /2006

3.00

26.07.2010.

203

Sproģis Ziedons

190352-13015

D58/668 /2006

15.00

13.05.2007.

204

Sproģis Ziedons

190352-13015

D58/999 /2006

15.00

13.05.2007.

205

Sproģis Ziedons

190352-13015

D58/1000 /2006

10.00

13.05.2007.

206

Teļica Artjoms

270885-11876

D58/675 /2006

10.00

23.11.2012.

207

Mališevs Vladimirs

040451-13016

D58/1165 /2006

15.00

21.03.2013.

208

Mališevs Vladimirs

040451-13016

D58/702 /2003

5.00

21.03.2013.

209

Mališevs Vladimirs

040451-13016

D58/866 /2007

15.00

21.03.2013.

210

Mališevs Vladimirs

040451-13016

D58/1575 /2010

5.00

21.03.2013.

211

Puķītis Guntars

251152-13016

D58/139 /2007

150.00

14.12.2012.

212

Puķītis Guntars

251152-13016

D58/1090 /2007

10.00

14.12.2012.

213

Tomilovs Andrejs

221064-11519

D58//216 /2007

5.00

02.06.2009.

214

Kļušins Andrians

110862-10336

D58/228 /2007

10.00

17.06.2011.

215

Kļušins Andrians

110862-10336

D58/860 /2007

25.00

17.06.2011.

216

Fjodorovs Sergejs

191058-10713

D58/125 /2008

15.00

05.10.2008.

217

Puķe Raitis

020564-12573

D58/243 /2008

15.00

12.11.2009.

218

Lubgāns Jānis

120860-11518

D58/1001 /2010

5.00

06.07.2012.

219

Cinceruka Laila

091286-13000

D58/1029 /2010

50.00

13.02.2013.

220

Grīnfelds Feliks

120254-11526

D58/253 /2012

5.00

18.07.2013.

221

Stavro Aleksandrs

050163-10621

D58/272 /2004

7.00

16.03.2008.

222

Artomonovs Sergejs

290558-11492

D58/1090 /2004

10.00

21.04.2008.

Kopā: 3289.20

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas atbildīgā sekretāre apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.739

(protokols Nr.31, 10.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas debitoru parādi, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo ir saņemti Zvērinātu tiesu izpildītāju atzinumi ar atzīmi „bez izpildes”.

Nr.

Uzvārds, vārds

Personas kods

Lēmuma Nr./gads

Summa (Ls)

ZTI-bez izp. (datums)

1

T.V.

***

D58/492 /2006

10.00

29.12.2012.

2

SIA „TEX”

40103000174

D58/1502 /2009

40.00

28.01.2013.

3

P.I.

***

D58/40 /2005

10.00

11.04.2013.

4

V.T.

***

D58/1026 /2004

20.00

11.04.2013.

5

R.A.

***

D58/723 /2005

15.00

11.04.2013.

6

R.A.

***

D58/724 /2004

50.00

11.04.2013.

7

M.V.

***

D58/611 /2005

15.00

11.04.2013.

8

K.S.

***

D58/598 /2005

10.00

11.04.2013.

9

B.V.

***

D58/592 /2005

10.00

11.04.2013.

10

M.G.

***

D58/559 /2005

15.00

11.04.2013.

11

I.I.

***

D58/515a /2005

15.00

11.04.2013.

12

B.A.

***

D58/494 /2005

10.00

11.04.2013.

13

R.A.

***

D58/429 /2004

25.00

11.04.2013.

14

K.J.

***

D58/934 /2004

50.00

11.04.2013.

15

K.J.

***

D58/786 /2004

50.00

11.04.2013.

16

R.I.

***

D58/286 /2005

10.00

11.04.2013.

17

K.I.

***

D58/283 /2005

10.00

11.04.2013.

18

K.J.

***

D58/239 /2005

10.00

11.04.2013.

19

P.O.

***

D58/348 /2005

5.00

11.04.2013.

20

S.A.

***

D58/308 /2005

10.00

11.04.2013.

21

S.E.

***

D58/304 /2005

10.00

11.04.2013.

22

K.J.

***

D58/300 /2005

10.00

11.04.2013.

23

S.V.

***

D58/1286 /2004

20.00

11.04.2013.

24

Z.V.

***

D58/1378 /2004

17.00

11.04.2013.

25

V.V.

***

D58/1285 /2004

20.00

11.04.2013.

26

K.I.

***

D58/1457 /2004

10.00

11.04.2013.

27

G.A.

***

D58/1420 /2004

7.00

11.04.2013.

28

D.A.

***

D58/1439 /2004

10.00

11.04.2013.

29

L.S.

***

D58/54 /2005

5.00

11.04.2013.

30

I.J.

***

D58/24 /2005

15.00

11.04.2013.

31

I.J.

***

D58/170 /2008

15.00

11.04.2013.

32

Č.Z.

***

D58/14 /2005

15.00

11.04.2013.

33

O.O.

***

D58/11 /2005

25.00

11.04.2013.

34

J.A.

***

D58/125 /2005

10.00

11.04.2013.

35

J.A.

***

D58/1450 /2009

10.00

11.04.2013.

36

J.A.

***

D58/414 /2008

15.00

11.04.2013.

37

K. (S.) D.

***

D58/94 /2005

10.00

11.04.2013.

38

K.O.

***

D58/205 /2005

7.00

11.04.2013.

39

D.D.

***

D58/182 /2005

5.00

11.04.2013.

40

A.A.

***

D58/169 /2005

5.00

11.04.2013.

41

L.A.

***

D58/462 /2005

10.00

11.04.2013.

42

L.A.

***

D58/209 /2005

5.00

11.04.2013.

43

Š.R.

***

D58/518 /2005

10.00

11.04.2013.

44

S.I.

***

D58/532 /2005

10.00

11.04.2013.

45

Č.D.

***

D58/437 /2005

15.00

11.04.2013.

46

T.I.

***

D58/452 /2005

100.00

11.04.2013.

47

E.A.

***

D58/1222 /2005

25.00

11.04.2013.

48

B.J.

***

D58/1103 /2005

10.00

11.04.2013.

49

A.R.

***

D58/1105 /2005

10.00

11.04.2013.

50

Ž.D.

***

D58/1034 /2005

15.00

11.04.2013.

51

S.S.

***

D58/1028 /2005

15.00

11.04.2013.

52

E.I.

***

D58/1306 /2005

15.00

11.04.2013.

53

E.I.

***

D58/946 /2005

15.00

11.04.2013.

54

S.L.

***

D58/944 /2005

35.00

11.04.2013.

55

L.M.

***

D58/1064 /2007

15.00

11.04.2013.

56

L.M.

***

D58/929 /2005

15.00

11.04.2013.

57

S.A.

***

D58/921 /2005

15.00

11.04.2013.

58

B.A.

***

D58/911 /2005

15.00

11.04.2013.

59

K.J.

***

D58/910 /2005

5.00

11.04.2013.

60

Č.Ē.

***

D58/899 /2005

15.00

11.04.2013.

61

V.A.

***

D58/898 /2005

15.00

11.04.2013.

62

P.M.

***

D58/1443 /2005

10.00

11.04.2013.

63

P.M.

***

D58/865 /2005

15.00

11.04.2013.

64

C.A.

***

D58/860 /2005

15.00

11.04.2013.

65

Š.A.

***

D58/24 /2007

15.00

11.04.2013.

66

Š.A.

***

D58/465 /2007

15.00

11.04.2013.

67

Š.A.

***

D58/843 /2005

15.00

11.04.2013.

68

K.T.

***

D58/828 /2005

13.55

11.04.2013.

69

K.(K.) N.

***

D58/810 /2005

15.00

11.04.2013.

70

B.A.

***

D58/793 /2005

10.00

11.04.2013.

71

J.R.

***

D58/747 /2005

10.00

11.04.2013.

72

T.K.

***

D58/629 /2005

15.00

11.04.2013.

73

J.I.

***

D58/493 /2009

15.00

25.04.2013.

74

P.A.

***

D58/137 /2008

15.00

24.05.2013.

75

L.V.

***

D58/593 /2006

10.00

12.08.2013.

76

L.V.

***

D58/586 /2006

15.00

12.08.2013.

77

SIA"Laurus Invest"

40003859885

D58/738 /2008

300.00

23.08.2013.

78

SIA "DELTA"

42803003046

D58/1404 /2008

500.00

23.08.2013.

79

SIA "DELTA"

42803003046

D58/1095 /2008

50.00

23.08.2013.

80

H.V.

***

D58/123 /2013

100.00

16.09.2013.

81

S.R.

***

D58/1574 /2009

50.00

10.10.2013.

82

A.S.

***

D58/768 /2007

15.00

10.10.2013.

83

V.D.

***

D58/454 /2009

5.00

10.10.2013.

84

T.A.

***

D58/959 /2003

80.00

10.10.2013.

85

T.A.

***

D58/754 /2009

10.00

10.10.2013.

86

B.S.

***

D58/1315 /2009

15.00

10.10.2013.

87

L.A.

***

D58/469 /2007

15.00

10.10.2013.

88

S.P.

***

D58/980 /2010

15.00

30.07.2013.

89

A.Ā.

***

D58/50 /2012

10.00

16.05.2013.

Kopā:

2384.55

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas atbildīgā sekretāre apliecina, ka ir veiktas visas nepieciešamās darbības sarakstā minēto debitoru parādu piedziņai.


Lejupielāde: DOC un PDF