Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 53

protokols Nr. 25, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18
„Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. un 9.punktu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”;

1.2. aizstāt 3.1.3. un 3.1.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 60,00” ar skaitli un vārdu „85,37 euro”;

1.3. aizstāt 3.2.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 2,00” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”;

1.4. aizstāt 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4. un 3.2.2.5.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;

1.5. aizstāt 4.1.1.1., 4.1.1.2., 4.1.1.3., 4.1.1.4. un 4.1.1.5.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

1.6. aizstāt 4.1.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.7. aizstāt 4.1.3. un 4.1.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 40,00” ar skaitli un vārdu „56,91 euro”;

1.8. aizstāt 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4. un 4.2.1.5.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;

1.9. aizstāt 4.2.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”;

1.10. aizstāt 4.2.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.11. aizstāt 4.2.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;

1.12. aizstāt 5.1.apakšpunktā skaitli un saīsinājumu „4,50 Ls” ar skaitli un vārdu „6,40 euro”;

1.13. aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli un saīsinājumu „0,10 Ls” ar skaitli un vārdu „0,14 euro”;

1.14. aizstāt 6.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”.

1.15. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

„9. Nodeva maksājama Jūrmalas pilsētas domes kasē vai ar pārskaitījumu, maksājuma mērķa sadaļā norādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi.”

2.  Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF