Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 6

protokols Nr. 4, 7. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8
,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” nolikums”, nolikuma 5.punktu izsakot šādā redakcijā:

„5. Iestādes juridiskā adrese: Tukuma iela 9, Jūrmala, LV – 2012, Latvija.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF