Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 53

protokols Nr. 4, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410
„Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības
iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumā Nr.410 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”:

1. Lēmuma 1.punktā ciparu „7” aizstāt ar ciparu „8”.”

2. Lēmuma 2.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.4. Astra Priede – Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu biroja vadītāja vietnieka p.i.;”.

3. Lēmuma 2.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.5. Jānis Skuja - Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu biroja vadītājs;”.

4. Lēmuma 2.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.6. Māris Demme - Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas vadītājs;”.

5. Lēmuma 2.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.7. Zanda Sapronova - Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja p.i.;”.

6. Papildināt lēmumu ar 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

„Edgars Stobovs – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF