Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2016.gada 25.februāra 37.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 3.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 521.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 3.decembra 492.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 441.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 15.oktobra 399.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 359.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 302.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 261.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 218.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 7.maija 190.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 5.marta 81.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 39.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 3.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 522

protokols Nr. 18, 10. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu un 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības institūciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 1.-40.pielikumu.

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1900 EUR, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam var būt padomnieks ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1900 EUR un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1600 EUR.

3. Ar 2015.gada 1.janvāri spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmums Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-35 XLS

Pielikums Nr.36 XLS

Pielikums Nr.37 XLS

Pielikums Nr.38 XLS

Pielikums Nr.39 XLS

Pielikums Nr.40 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF