Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr.12

protokols Nr.12


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]