Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr.13

protokols Nr.13


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]