Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 13.augustāNr.14

protokols Nr.14


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]