Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 27.augustāNr.15

protokols Nr.15


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]