Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr.16

protokols Nr.16


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]