Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 28.septembrīNr.17

protokols Nr.17


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]