Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 28.septembrīNr.18

protokols Nr.18


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]