Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr.19

protokols Nr.19


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]