Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr.20

protokols Nr.20


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]