Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr.21

protokols Nr.21


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]