Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES AUDIOIERAKSTS
Jūrmalā
2015.gada 16.decembrīNr.22

protokols Nr.22


Lejupielāde: Ieraksts [.ogg]