Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 42

protokols Nr. 20, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37
„Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums”

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.928
„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Nolikuma izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:

„Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”.

2. Izteikt Nolikuma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.2. Goda raksts (4.pielikums);” (saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumu);

3. Izteikt Nolikuma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.3. Atzinības raksts (5.pielikums);” (saskaņā ar šī nolikuma 2.pielikumu);

4. Izteikt Nolikuma 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.4. Pateicības raksts (6.pielikums).” (saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu).

5. Papildināt Nolikumu ar 10.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„10.1  Kopā ar Goda rakstu pasniedz naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas.”

6. Papildināt Nolikumu ar 10.2 punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„10.2 Viena gada laikā Goda raksti var tikt piešķirti ne vairāk kā desmit personām.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra nolikumam Nr.42

(protokols Nr.20, 2.punkts)

PDF


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra nolikumam Nr.42

(protokols Nr.20, 2.punkts)

PDF


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra nolikumam Nr.42

(protokols Nr.20, 2.punkts)

PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF