Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 46

protokols Nr. 20, 13. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7
„Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 „Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā” (turpmāk – nolikums) šādu grozījumu:

Papildināt nolikuma 2.pielikumu ar 2.1.32. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.32. un citi.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF