Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 3.decembrīNr. 51

protokols Nr. 21, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.44
„Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums”

Izdoti saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
> 12.pantu, 15.panta 2.punktu, 5.punktu, 6.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.44 „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums” (turpmāk – Nolikums), šādu grozījumu:

Nolikuma 5.punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Projekta iesniedzējs (turpmāk – Iesniedzējs) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, kā arī reliģiska organizācija.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF