Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 224

protokols Nr. 11, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra
lēmuma Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita
limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.530 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā šādus grozījumus:

1. Atcelt 20., 23. un 37.punktu.

2. Papildināt ar 86., 87., 88. un 89.punktu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.224
(protokols Nr.11, 21.punkts)

N.p.k.

Iesnieguma

datums

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods/ reģistrācijas numurs

Adrese

2015.gads

Zivju tīkls,

garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu, brētliņu un salaku tīkls, garāks par 50 m, bet nepārsniedz 100 m

Reņģu

tīkls specializētai salaku zvejai no 01.12. līdz 15.04.

Lucīšumurds

Zivju

murds

Reņģu

stāvv.

Zivju

āķi

86.

27.11.2014.

S.T.

***

***

1

1

87.

29.04.2015.

I.S.

***

***

1

88.

29.04.2015.

I.S.

***

***

1

89.

26.11.2014.

A.K.

***

***

1

Piešķirts

104

85

30

38

4

15

600

Limits 2015.gadam

105

85

30

40

18

15

1200

2015.gada limita atlikums

1

-

-

2

14

-

600


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF