Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 262

protokols Nr. 12, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju apstiprināšanu amatā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumu Nr.37 „Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums” 7.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumu Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” 16. un 21.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumu Nr.20 „Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde” 12. un 17.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumu Nr.21 „Attīstības pārvaldes nolikums” 19.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumu Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” 20.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta nolikumu Nr.22 „Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums” 15.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumu Nr.25 „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums” 10.un 14.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikumu Nr.34 „Revīzijas un audita nodaļas nolikums” 15.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumu Nr.2 „Sporta pārvaldes nolikums” 10. un 15.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumu Nr.23 „Kultūras nodaļas nolikums” 7.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikumu Nr.1 „Izglītības pārvaldes nolikums” 11. un 15.punktu,

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta nolikumu Nr.16 „Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju amatos šādas personas:

1. Priekšsēdētāja biroja vadītāja pienākumu izpildītāju Ingrīdu Vilkārsi par Priekšsēdētāja biroja vadītāju.

2. Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Jāni Ķēniņu par Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāju.

3. Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejas vadītāja pienākumu izpildītāju Artu Tjarvi par Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejas vadītāju.

4. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Līgu Dzirnekli par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāju.

5. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Ivetu Ķelpi par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas vadītāju.

6. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Evu Juhņēviču par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītāju.

7. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Ievu Aili par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju.

8. Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Guntu Ušpeli par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītāju.

9. Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Jāni Artemjevu par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītāju.

10. Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Aigaru Lisovski par Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vadītāju.

11. Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Gunu Voitkāni par Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāju.

12. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Indru Dreiku par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāju.

13. Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Elvisu Venteru par Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāju.

14. Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Zandu Sapronovu par Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāju.

15. Pilsētsaimniecības pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Ati Sapronovu par Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas Mežsaimniecības nodaļas vadītāju.

16. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Mārtiņu Rikši par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītāju.

17. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Sistēmu nodrošinājuma nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Ivetu Petrovsku par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes Sistēmu nodrošinājuma nodaļas vadītāju.

18. Revīzijas un audita nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Elitu Granti par Revīzijas un audita nodaļas vadītāju.

19. Sporta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Indru Brinkmani par Sporta pārvaldes vadītāju.

20. Sporta pārvaldes Sporta projektu ieviešanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Jāni Rāfeldu par Sporta pārvaldes Sporta projektu ieviešanas nodaļas vadītāju.

21. Kultūras nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Agnesi Miltiņu par Kultūras nodaļas vadītāju.

22. Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Jolantu Batinu par Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības nodaļas vadītāju.

23. Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāju Vairi Ļaudamu par Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības nodaļas vadītāju.

24. Personāla nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju Ināriju Dzeni par Personāla nodaļas vadītāju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF