Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr. 411

protokols Nr. 19, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Ilonu Lediņu uz pieciem gadiem.

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Birka (pilnvaru termiņš no 2015.gada 29.aprīļa);

2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.janvāra);

2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Sanita Mieze (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.jūlija);

2.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2015.gada 16.aprīļa);

2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Ilona Lediņa (pilnvaru termiņš no 2015.gada 15.oktobra).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF