Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr. 21

protokols Nr. 10, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 111 609 892 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 69 633 883 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 13 859 746 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 28 116 263 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 105 947 440 euro apmērā, atlikumu gada beigās 735 654 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 926 798 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

3. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu.

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.3., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 86., 55.pielikumu.

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.10. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6., 52.pielikumu.

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5., 54.pielikumu.

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7., 53.pielikumu.

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3.1.20. projekta „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” tāmi Nr.04.1.20.;”

11. Pievienot saistošo noteikumu 2.3.1.20.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs" tāmi Nr.04.1.20., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.3., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11., 55.pielikumu.

15. Izteikt 2.5.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.5.1.6. programmas „Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 20.pielikumu;”

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 20.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12., 60.pielikumu.

17. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu.

18. Aizstāt saistošo noteikumu 2.5.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.7. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13., 56.pielikumu.

19. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.2. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14., 55.pielikumu.

20. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.6. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16., 55.pielikumu.

21. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Teātra, koncertzāles un iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17., 55.pielikumu.

22. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15., 57.pielikumu.

23. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18., 58.pielikumu.

24. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4.un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19.un 62.pielikumu.

25. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5.un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20.un 62.pielikumu.

26. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Integrācijas rīcības virzieni izglītības jomā” tāmi Nr.08.2.6.un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 21.un 62.pielikumu.

27. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2.un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 22.un 64.pielikumu.

28. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.5.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas “Pilsētas stadiona uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

29. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

30. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25. un 65.pielikumu.

31. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.7.1.apakšpunkta SIA „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas „Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē” tāmi Nr.08.7.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

32. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.7.2.apakšpunkta SIA „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas “Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.2., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

33. Izteikt 2.7.8.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„2.7.8. Jūrmalas sporta servisa centram, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, tajā skaitā:”

34. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.2.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas ‘Jūrmalas pilsētas stadiona “Sloka'' uzturēšana” tāmi Nr.08.8.2., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

35. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.1.2., 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29., 59.pielikumu.

36. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30., 55.pielikumu.

37. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Interešu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32., 55.pielikumu.

38. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31., 59.pielikumu.

39. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.8.1.14. projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana" tāmi Nr.09.1.14.;”

40. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.1.14.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tāmi Nr.09.1.14., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

41. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

42. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.8.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.8.4.4. projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” tāmi Nr.09.4.4.;”

43. Pievienot saistošo noteikumu 2.8.4.4.apakšpunktam Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta „Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015.gadā” tāmi Nr.09.4.4., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

44. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

45. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

46. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

47. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas sporta centra, vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

48. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.17.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

49. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.19.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

50. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.20.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

51. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

52. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.24.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

53. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolas "Ābelīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

54. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.29.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

55. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas „Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

56. Izteikt 2.9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.9.1. Jūrmalas pilsētas domei, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.9.1.1. projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” tāmi Nr.10.1.1.;

2.9.1.2. programmas „Pašvaldības nekustamo īpašumu, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2., 10.pielikumu.”

57. Pievienot saistošo noteikumu 2.9.1.2.apakšpunktam Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pašvaldības nekustamo īpašumu, kuros tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.2., saskaņā ar šo saistošo noteikumu 85., 55.pielikumu.

58. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.5., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

59. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.3., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

60. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.2.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Pārējais citur nekvalificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 21., un 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50., 61. un 63.pielikumu.

61. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas „Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

62. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

„10. Noteikt, ka maksas pakalpojumu ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

12.3.9.9. 82 744 euro;

21.4.9.9. 62 177 euro;

03.110.6424 2 000 euro;

03.110.7223 31 270 euro;

04.510.7223 18 500 euro;

06.600.7223 5 025 euro;

08.100.7223 20 143 euro;

08.220.7223 51 euro;

09.100.7223 54 545 euro;

09.210.7223 7 267 euro;

09.510.7223 2 381 euro,

10.910.7223 3 739 euro,

konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.”

63. Pamatojoties uz 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar 2015.gada 13.marta, 16.marta, 2.aprīļa, 9.aprīļa, 20.aprīļa, 27.aprīļa un 28.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes rīkojumiem Nr.1.1-14/98, Nr.1.1-14/100, Nr.1.1-14/121, Nr.1.1-14/122, Nr.1.1-14/131, Nr.1.1-14/140, Nr.1.1-14/147, Nr.1.1-14/151 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLSX

Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF