Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 23

protokols Nr. 11, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu 1.1.apakšpunkta 1.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu;

2. Aizstāt saistošo noteikumu 1.2.apakšpunkta 2.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2.pielikumu;

3. Aizstāt saistošo noteikumu 2.1.2.4.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu;

4. Aizstāt saistošo noteikumu 2.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.12. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 16.pielikumu;

5. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu;

6. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 18.pielikumu;

7. Izteikt saistošo noteikumu 2.7.7.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„2.7.7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tajā skaitā:”

8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.7.1.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas „Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē” tāmi Nr.08.7.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu;

9. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.7.2.apakšpunkta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, programmas „Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.2., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu;

10. Aizstāt saistošo noteikumu 2.7.8.2.apakšpunkta Jūrmalas sporta servisa centram, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas „Jūrmalas pilsētas stadiona „Sloka'” uzturēšana” tāmi Nr.08.8.2., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu;

11. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 17.pielikumu;

12. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.18.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei „Madara”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu;

13. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.22.1.apakšpunkta Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu;

14. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas „Iestādes uzturēšana un interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu;

15. Aizstāt saistošo noteikumu 2.8.30.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas „Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.30.2. un 31.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 19. pielikumu;

16. Aizstāt saistošo noteikumu 2.9.3.1.apakšpunkta Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, programmas „Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu;

17. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, 243 000 euro, t.sk.:

4.2.1. Skatītāju krēslu iegādei atklātajai zālei 224 598 euro;

4.2.2. Skatuves podestūras iegādei 12 988 euro;

4.2.3. Grīdu mazgāšanas mašīnas iegādei 5 414 euro;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1.-2. XLS

Pielikumi Nr.3.-19. XLS


Lejupielāde: DOC un PDF