Lēmumi (113) - 1992. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
138. lēmums 16.04.92 - Par kategorijas noteikšanas kārtību sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos
140. lēmums 16.04.92 - Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanas metodikas, nomas līguma un iesnieguma formu apstiprināšanu
141. lēmums 16.04.92 - Par p/u "Jūrmalas pilsētas kino video un kultūras centra "Jūrmala" un SIA "Jumis" nomas līguma apstiprināšanu
142. lēmums 16.04.92 - Par apkures sezonas pabeigšanu un karstā ūdens apgādes režīma noteikšanu starpapkures periodā
146. lēmums 16.04.92 - Par Jūrmalas municipālā autotransporta uzņēmuma statūtu izmaiņām
155. lēmums 29.04.92 - Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
156. lēmums 29.04.92 - Par n/p "ĶEMERI" direktora v.i.
165. lēmums 29.04.92 - Par tautas tiesas priekšsēdētāja pienākumu veikšanu
166. lēmums 07.05.92 - Par iecelšanu amatā
167. lēmums 07.05.92 - Par slimo kases izveidošanu Jūrmalas pilsētā
168. lēmums 07.05.92 - Par jaunās speciālistes Ilzes STRAUTAS pieņemšanu darbā
169. lēmums 07.05.92 - Par bāreņu patversmes izveidošanas nepieciešamību
170. lēmums 07.05.92 - Par A.Dzelzkalna-Dzelzkalēja uzaicināšanu darbā Jūrmalā
176. lēmums 07.05.92 - Par kredīta saņemšanu
181. lēmums 21.05.92 - Par atbrīvošanu no darba
182. lēmums 21.05.92 - Par komandējumu
183. lēmums 21.05.92 - Par komandējumu
184. lēmums 21.05.92 - Par komandējumu
188. lēmums 21.05.92 - Par Skolu valdes bērnu tiesību aizsardzības inspektores I.Supes pilnvaru paplašināšanu
190. lēmums 21.05.92 - Par valdes Kultūras nodaļas likvidāciju un pastāvīgu kultūras iestāžu izveidošanu uz nodaļas struktūrvienību bāzes
191. lēmums 21.05.92 - Par cenu noteikšanu sadzīves pakalpojumiem
194. lēmums 21.05.92 - Par VAIS tehniskā nodrošinājuma izveidi
206. lēmums 28.05.92 - Par komandējumiem
207. lēmums 28.05.92 - Par darba samaksas koeficientu apstiprināšanu
208. lēmums 28.05.92 - Par pilsētas Tautas nama un mūzikas skolas direktoru iecelšanu
209. lēmums 28.05.92 - Par skolu nosaukumu maiņu
210. lēmums 28.05.92 - Par pirmsskolas iestādēm
216. lēmums 28.05.92 - Par būvniecības pagaidu kārtības noteikšanu Jūrmalā
224. lēmums 28.05.92 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Elektrons" statūtu apstiprināšanu
225. lēmums 28.05.92 - Par Jūrmalas pilsētas Bulduru trikotāžas ateljē statūtu apstiprināšanu
226. lēmums 11.06.92 - Par papildatvaļinājumu pilsētas valdes darbiniekiem
229. lēmums 11.06.92 - Par apgrozījuma nodokļu iemaksu Jūrmalas pilsētas budžetā
232. lēmums 11.06.92 Nav spēkā Par ūdens un kanalizācijas apmaksas palielināšanu
234. lēmums 11.06.92 - Par dzeramā ūdens izmantošanu dārzu un teritoriju laistīšanai
235. lēmums 11.06.92 - Par papildinājumu apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "KAUGURCIEMS" statūtos
236. lēmums 11.06.92 Nav spēkā Par maksas apmēriem bērnu uzturēšanai Jūrmalas pirmsskolas iestādēs
237. lēmums 11.06.92 - Par valsts valodas prasmes atestācijas kārtību
238. lēmums 11.06.92 - Par grozījumiem noteikumos autotransporta iebraukšanai Jūrmalā
239. lēmums 11.06.92 - Par medicīniskās atskurbtuves pakalpojumu cenas grozījumiem
242. lēmums 11.06.92 - Par Ekoloģijas nodaļu
247. lēmums 11.06.92 - Par nedzīvojamł telpu nomas maksas samazināšanu Jūrmalas grāmatu tirdzniecības valsts uzņēmumos
248. lēmums 02.07.92 - Par valsts interešu ievērošanu ārvalstu diplomātu izvietošanā
249. lēmums 02.07.92 - Par Jūrmalas Tautas nama nolikumu
250. lēmums 02.07.92 - Par Jūrmalas mūzikas skolas nolikumu
251. lēmums 02.07.92 - Par Jūrmalas pilsētas valdes sociālās nodrošināšanas nodaļas likvidēšanu
253. lēmums 02.07.92 Nav spēkā Par maksu tiem vecākiem bērnu uzturēšanai pirmsskolas bērnu iestādēs vasaras sezonā, kuri nav Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji
254. lēmums 02.07.92 - Par pasažieru pārvadājumu tarifu
255. lēmums 02.07.92 - Par pilsētas nodrošināšanu ar energoresursiem 1992./93.gada rudenī un ziemā
256. lēmums 02.07.92 - Par centralizēti piegādājamo karsto ūdeni iedzīvotājiem no Jūrmalas pilsētas valsts siltumtīklu uzņēmuma
260. lēmums 02.07.92 - Par pašvaldības uzņēmumu iesaistīšanos SIA "Jūrmalas kūrortu un tūrisma asociācijā"
264. lēmums 16.07.92 - Par valsts autofirmas "JŪRMALA" pārņemšanu pašvaldības īpašumā un atļauju iestāties komandītsabiedrībā "GOLFSTRIM"
265. lēmums 16.07.92 - Par 5.maršruta autobusa kustības atjaunošanu
267. lēmums 16.07.92 - Par tarifa izmaiņām karstajam ūdenim, ko iedzīvotājiem piegādā Jūrmalas pilsētas Valsts siltumtīklu uzņēmums
269. lēmums 16.07.92 - Par uzaicināto speciālistu pierakstīšanu Valsts Slokas celulozes un papīra fabrikas kopmītnēs
277. lēmums 16.07.92 - Par kūrorta pakalpojumu apvienības "Atpūta" lietošanā esošā namīpašuma un kultūras pils "Daile" pārņemšanu pašvaldības īpašumā
278. lēmums 16.07.92 - Par medicīnas un kūrorta nodaļas likvidāciju
280. lēmums 16.07.92 - Par valdes priekšsēdētāja atvaļinājumu
281. lēmums 30.07.92 - Par Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu izrakstu samaksas kārtību
282. lēmums 30.07.92 - Par A.Pakrastiņa apstiprināšanu amatā
283. lēmums 30.07.92 - Par Jūrmalas ebreju kopienas statūtu reģistrāciju
284. lēmums 30.07.92 - Par zobu protezēšanas iespējām Dubultu poliklīnikas zobu protezēšanas nodaļā
285. lēmums 30.07.92 - Par tarifa grozījumiem karstajam ūdenim, ko iedzīvotājiem piegādā Jūrmalas pilsētas Valsts siltumtīklu uzņēmums
288. lēmums 30.07.92 - Par pilnvaru piešķiršanu
289. lēmums 30.07.92 - Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšanu Jūrmalas pilsētas valsts siltumtīklu uzņēmumam
291. lēmums 30.07.92 - Par Jūrmalas pilsētas sociālās aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
301. lēmums 20.08.92 - Par siltumapgādi 1992./93.g. apkures sezonā
305. lēmums 20.08.92 - Par dalības maksu aprēķināšanu pilsētas infrastruktūras attīstībai
308. lēmums 20.08.92 - Par grozījumiem valdes aparāta štatu sarakstā un valdes lietu nodaļas likvidāciju
314. lēmums 20.08.92 - Par tautas tiesas tautas piesēdētāju papildu vēlēšanām
315. lēmums 20.08.92 - Par I.Šprunkas komandējumu
325. lēmums 17.09.92 - Par Dzimtsarakstu nodaļas rituālu apmaksas kārtību
326. lēmums 17.09.92 - Par jauno speciālistu
328. lēmums 17.09.92 - Par valdes saimnieciskās daļas dienestu
329. lēmums 17.09.92 - Par komandējumu
335. lēmums 17.09.92 - Par avārijas katlu mājas projektēšanu Emīlijas ielā 14
338. lēmums 17.09.92 - Par izmaksu normatīvu apstiprināšanu
339. lēmums 17.09.92 Nav spēkā Par pagaidu atvieglojumiem sašķidrinātās gāzes realizācijai
340. lēmums 17.09.92 - Par iesaukšanas un ārstu komisijas izveidošanu
347. lēmums 17.09.92 - 347. lēmums neeksistē
350. lēmums 17.09.92 - Par Skolu valdes priekšsēdētājas amatalgu
353. lēmums 01.10.92 - Par autotransporta caurlaižu punktu darba uzlabošanu
354. lēmums 01.10.92 - Par iedzīvotāju apgādi ar karsto ūdeni
358. lēmums 01.10.92 - Par kinofilmu demonstrēšanas pārtraukšanu kino un video centros "Kauguri" un "Jūrmala"
359. lēmums 01.10.92 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Arhitektūras un plānošanas pārvaldes nolikumā
362. lēmums 01.10.92 - Par biedrības "Norden" statūtu apstiprināšanu
369. lēmums 08.10.92 - Par apkures atsākšanu 1992./93.g. sezonā
370. lēmums 08.10.92 - Par Jūrmalas pilsētas sociālās palīdzības nodaļas izveidošanu
371. lēmums 08.10.92 - Par pilsētas saimniecības pārvaldes ārpusbudžeta līdzekļu tāmi
372. lēmums 08.10.92 - Par komandējumu
380. lēmums 22.10.92 - Par sabiedriskā autotransporta kustības nodrošināšanu
385. lēmums 22.10.92 - Par viesnīcas statusa noteikšanu dzīvokļiem
386. lēmums 22.10.92 - Par mācību kopmītņu organizēšanu
388. lēmums 22.10.92 - Par līdzekļu piešķiršanu komandējumam
389. lēmums 22.10.92 - Par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazināšanu projektēšanas institūta Jūrmalas nodaļai
400. lēmums 05.11.92 - Par izmaiņām štatu sarakstā
401. lēmums 05.11.92 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1992.g. 8.oktobra lēmumā Nr.369 "Par apkures sezonas atsākšanu 1992./93.g."
402. lēmums 05.11.92 - Par grozījumiem zemes nodokļa likmēs 1992.g. otrajā pusgadā
405. lēmums 12.11.92 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas siltumtīklu uzņēmuma statūtu apstiprināšanu
406. lēmums 12.11.92 - Par dzīvokļu īres maksas likmēm
408. lēmums 12.11.92 - Par Jūrmalas pilsētas veselības aizsardzības sistēmas reorganizāciju
409. lēmums 12.11.92 - Par karstā ūdens piegādi un tarifiem
412. lēmums 19.11.92 - Par komandējumu
413. lēmums 19.11.92 - Par pienākumu sadali
414. lēmums 19.11.92 - Par ūdens un kanalizācijas apmaksas palielināšanu
415. lēmums 19.11.92 - Par Latvijas Republikas īpašās palīdzības fonda izmantošanu bērnu invalīdu uzturam
416. lēmums 19.11.92 - Par pilsētas valdes pieaicinātiem speciālistiem
417. lēmums 19.11.92 - Par Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldes darbu
422. lēmums 19.11.92 - Par Jūrmalas pilsētas ielu vēsturisko nosaukumu atjaunošanu un citiem grozījumiem
439. lēmums 17.12.92 - Par pasākumiem autotransporta iebraukšanas ierobežošanai Jūrmalā
440. lēmums 17.12.92 Nav spēkā Par maksas aprēķinu bērnu uzturēšanai Jūrmalas pirmsskolas iestādēs
441. lēmums 17.12.92 Nav spēkā Par Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolas izveidošanu
442. lēmums 17.12.92 - Par izmaiņām pilsētas budžeta 1992. gada 2. pusgadā
446. lēmums 17.12.92 - Par Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldes štatu palielināšanu zemes ierīcībā

Rezultāti atgriezti 0.4531 sekundēs.