Lēmumi (165) - 1993. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 07.01.93 - Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
2. lēmums 07.01.93 - Par īres un komunālo pakalpojumu maksas iekasēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības namu pārvaldēs
4. lēmums 07.01.93 - Par delegāta izvirzīšanu Latvijas pašvaldību savienības (LSP) 2 kongresam un līdzekļu izdalīšanu Pašvaldību izglītības centra dibināšanai
5. lēmums 07.01.93 - Par maksas noteikšanu medicīniskajiem pakalpojumiem
6. lēmums 07.01.93 - Par sociālās palīdzības nodaļas štatiem
14. lēmums 07.01.93 - Par kopmītnes Valtera pr. 2 izmantošanu un ekspluatācijas nodrošināšanu
15. lēmums 14.01.93 - Par sociālās palīdzības nodaļas darbu
16. lēmums 14.01.93 - Par autobusu biļešu cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētā
17. lēmums 14.01.93 - Par ārpusbudžeta līdzekļu novirzīšanu
18. lēmums 14.01.93 - Par pārbaudes rezultātiem pilsētas saimniecības pārvaldē
22. lēmums 14.01.93 - Par darba grupas izveidošanu
23. lēmums 14.01.93 - Par Tautas tiesas piesēdētāju papildus saraksta apstiprināšanu
26. lēmums 21.01.93 - Par ielu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas kārtību pilsētas teritorijā 1993. gadā
28. lēmums 21.01.93 - Par akciju sabiedrības "Jūras līcis" veselības aizsardzības un dzīvokļu fonda objektu uzturēšanas izmaksas normatīvu apstiprināsanu
30. lēmums 21.01.93 - Par gatavošanos XXI Dziesmu svētkiem un XI Deju svētkiem
34. lēmums 21.01.93 - Par Kauguru poliklīniku
40. lēmums 28.01.93 - Par pilsētas autobusu kustības zaudējumu atlīdzību
41. lēmums 28.01.93 - Par caurlaižu režīma nodrošināšanu iebraukšanai pilsētā
42. lēmums 28.01.93 - Par SIA "ILZĪTE" iemaksas kompensāciju infrastruktūras iemaksas fondā
44. lēmums 28.01.93 - Par pašvaldības uzņēmumu likvidēšanu
46. lēmums 02.02.93 - Par semināra organizēšanu
49. lēmums 02.02.93 - Par dzīvokļu celtniecības kooperatīvu likvidāciju
51. lēmums 02.02.93 - Par izmaiņām Pilsētas saimniecības pārvaldes finansēšanā un štatos
52. lēmums 02.02.93 - Par Jūrmalas pilsētas valdes izpildstruktūrām
53. lēmums 11.02.93 - Par Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieku
54. lēmums 11.02.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "FĒNIKSS" direktoru
55. lēmums 11.02.93 - Par P/U "FĒNIKSS" veikala Nr.1 Jomas ielā 44 pārbūvi
58. lēmums 11.02.93 - Par līdzekļu piešķiršanu komandējumam
62. lēmums 11.02.93 - Par municipālās policijas priekšnieka v.i. iecelšanu
71. lēmums 11.02.93 - Par Nolikuma "Par rūpniecisko zveju Jūrmalas pilsētas jurisdikcijā esošajos ūdeņos" apstiprināšanu
73. lēmums 18.02.93 - Par dzīvojamā fonda uzturēšanas izmaksu normatīvu SIA "Latvijas celtniecības un montāžas pārvalde"
74. lēmums 18.02.93 - Par zemes nodokļa likmēm 1993.gadā pilsētas teritorijā esošajām juridiskajām un fiziskajām personām
75. lēmums 18.02.93 - Par izmaiņām autotransporta caurlaižu cenās
77. lēmums 18.02.93 - Par pamatlīdzekļu izmantošanas kārtību Jūrmalas pilsētas Valdes nodaļās, pašvaldības uzņēmumos un citās pilsētas budžeta organizācijās
85. lēmums 04.03.93 - Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
87. lēmums 04.03.93 - Par apstiprināšanu amatā
90. lēmums 04.03.93 - Par izmaiņām darba samaksas koeficientos
91. lēmums 04.03.93 - Par pakalpojumu cenu noteikšanu pilsētas bibliotēkās
94. lēmums 04.03.93 - Par Jūrmalas pilsētas sakaru nodaļas nosaukumu maiņu
95. lēmums 04.03.93 - Par atpūtnieku vietējo pašvaldības nodevu
96. lēmums 04.03.93 - Par pilsētas saimniecības pārvaldes ārpusbudžeta līdzekļu tāmi
98. lēmums 04.03.93 - Par Jūrmalas pilsētas saimniecības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
105. lēmums 18.03.93 - Par speciālista uzaicināšanu darbā
109. lēmums 18.03.93 - Par "Spodrības mēnesi"
113. lēmums 18.03.93 - Par akciju sabiedrības "Jūraslīcis" veselības aizsardzības un dzīvokļu fonda objektu uzturēšanas izmaksas normatīvu apstiprināšanu
117. lēmums 25.03.93 - Par Jūrmalas Amatnieku brālības atbrīvošanu no īres maksas
118. lēmums 25.03.93 - Par ceļa izdevumiem braucienam uz ārzemēm
129. lēmums 01.04.93 - Par dzīvojamā fonda uzturēšanas izmaksu normatīvu SIA "Latvijas celtniecības un montāžas pārvalde"
132. lēmums 01.04.93 - Par kārtību kādā personas iegūst īpašumā dzīvokli Jūrmalā
135. lēmums 01.04.93 - Par valdes darba plāna apstiprināšanu
138. lēmums 01.04.93 - Par Jūrmalas pilsētas valdes komercnodaļas nolikumu un štatu sarakstu
144. lēmums 01.04.93 - Par galvenā speciālista štata vietas izdalīšanu Zemes un nekustamā īpašuma pārvaldei
153. lēmums 08.04.93 Nav spēkā Par dzīvokļu nodaļas finansēšanu, nolikumu un štatu sarakstu
156. lēmums 08.04.93 - Par Eiropas kopienas finansu palīdzības sadalīšanu
157. lēmums 08.04.93 - Par zemes un nekustamā īpašuma pārvaldes likvidāciju
158. lēmums 08.04.93 - Par maksas autostāvvietām
159. lēmums 22.04.93 - Par sociālās palīdzības nodaļas vadītāju
163. lēmums 22.04.93 - Par 08.04.1993. valdes lēmuma Nr.153 "Par dzīvokļu nodaļas finansēšanu, nolikumu un štatu sarakstu" papildinājumu
164. lēmums 22.04.93 - Par TDP priekšsēdētāja vietnieka komandējumu uz Tallinu
165. lēmums 22.04.93 - Par apbedīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
167. lēmums 22.04.93 - Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanas metodikas apstiprināšanu
169. lēmums 22.04.93 - Par konkursa "Jūrmalas sakoptākā sēta" nolikumu
170. lēmums 22.04.93 - Par kārtību samaksas saņemšanai par pensionāru apkures taloniem
175. lēmums 29.04.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "Rūpniecības preces" direktoru
178. lēmums 29.04.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "Laivas" darbības apturēšanu
187. lēmums 06.05.93 - Par Arhitektūras un plānošanas pārvaldes plānotājas komandējumu uz Zviedriju
188. lēmums 06.05.93 - Par kokapstrādes ceha celtniecību Valsts Bulduru dārzkopības tehnikumā Viestura ielā,6
189. lēmums 06.05.93 - Par tarifa likmes izmaiņām karstajam ūdenim, ko iedzīvotājiem piegādā PU "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli"
195. lēmums 06.05.93 - Par informācijas centra Turaidas ielā,7/9 un izstāžu zāles Turaidas ielā,11 izmantošanu 1993.gada vasaras sezonā
196. lēmums 13.05.93 - Par komandējumiem
198. lēmums 13.05.93 - Par valdes Nekustamā īpašuma nodaļu
204. lēmums 13.05.93 - Par Jūrmalas pilsētas valsts valodas prasmes pārbaudes atestācijas komisiju
214. lēmums 20.05.93 - Par papildinājumiem un izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 20.februāra lēmumā Nr.56 "Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas (licences) atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai Jūrmalas pilsētā
215. lēmums 20.05.93 - Par pašvaldības uznēmumu "NOKTIRNE" un "EKSPRESBĀRS" likvidāciju
216. lēmums 20.05.93 - Par akciju sabiedrības "JŪRASLĪCIS" veselības aizsardzības un dzīvokļu fonda objektu uzturēšanas izmaksu normatīvu apstiprināšanu
217. lēmums 20.05.93 - Par pasākumiem mežu ugunsgrēku novēršanai Jūrmalas pilsētā
224. lēmums 27.05.93 - Par izmaiņām Dzimtsarakstu nodaļas štatu sarakstos
225. lēmums 27.05.93 - Par ceļa izdevumiem braucienam uz ārzemēm
226. lēmums 27.05.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "LAIVAS" likvidēšanu
227. lēmums 27.05.93 - Par papildinājumiem valdes 1993. gada 21.janvāra lēmumā Nr.26 "Par ielu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas kārtību pilsētas teritorijā 1993.gadā"
232. lēmums 27.05.93 - Par sākumskolas dibināšanu
233. lēmums 27.05.93 Sākotnējā redakcija Par pirmsskolas iestādes "SNIEGBALTĪTE" likvidāciju
233. lēmums 27.05.93 Spēkā esošā redakcija Par pirmsskolas iestādes "SNIEGBALTĪTE" likvidāciju
234. lēmums 27.05.93 Nav spēkā Par maksas apmēriem bērnu uzturēšanai Jūrmalas pirmsskolas iestādēs
245. lēmums 03.06.93 - Par kārtību, kādā tiek reģistrēti individuālā darba veicēji
246. lēmums 03.06.93 - Par nomas līguma noslēgšanu
256. lēmums 10.06.93 - Par Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" galvenā ārsta vietnieka uzaicināšanu darbā
259. lēmums 10.06.93 - Par gatavošanos 1993./94.g. apkures sezonai
267. lēmums 10.06.93 - Par izmaiņām valdes centralizētās grāmatvedības štatā
268. lēmums 17.06.93 - Par sertifikācijas komisijas izveidošanu
276. lēmums 17.06.93 - Par komunālās nodevas iekasēšanas kārtību
287. lēmums 01.07.93 - Par nolikumu izstrādāšanu
289. lēmums 01.07.93 - Par maksas pakalpojumiem Dzimtsarakstu nodaļā
290. lēmums 01.07.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "ORIENTS" direktoru
291. lēmums 01.07.93 - Par izmaiņām valdes kancelejas štatu sarakstā
292. lēmums 01.07.93 - Par pastāvīgās valsts valodas prasmes atestācijas komisiju
295. lēmums 15.07.93 - Par pilsētas saimniecības pārvaldes finansiālās darbības rezultātiem I pusgadā
296. lēmums 15.07.93 - Par dzīvokļu īres maksas likmēm
297. lēmums 15.07.93 - Norēķinu norise par realizēto siltumenerģiju budžeta organizācijām un iedzīvotājiem
299. lēmums 15.07.93 - Par izmaiņām Civilās aizsardzības centra štatu sarakstā un par centra priekšnieku
305. lēmums 15.07.93 - Par pilsētas televīzijas tīklu darbības normalizēšanu
311. lēmums 15.07.93 - Par valdes darba plāna apstiprināšanu
315. lēmums 29.07.93 - Par īres un komunālo maksājumu pabalstu izmaksas kārtību
317. lēmums 29.07.93 - Par pašvaldības uzņēmumu T/C "Bulduri" un "Orients" likvidāciju
320. lēmums 29.07.93 - Par izmaiņām apmaksas kārtībā par iedzīvotājiem realizēto siltumenerģiju
366. lēmums 12.08.93 - Par speciālista pieaicināšanu
367. lēmums 12.08.93 - Par komandējumu uz Vāciju
368. lēmums 12.08.93 - Par izmaiņām 1993.gada kapitālieguldījumu limitos un to finansēšanā
373. lēmums 12.08.93 - Par licenču izsniegšanas kārtību medicīniskajai praksei Jūrmalas pilsētā
374. lēmums 12.08.93 Nav spēkā Par maksas pakalpojumu veikšanu valdes Nekustamā īpašuma nodaļā
408. lēmums 26.08.93 Nav spēkā Par ēkas Jomas ielā 52 neatbilstību sanitāri - tehniskajām normām
413. lēmums 26.08.93 - Par algotu pagaidu sabiedrisko darba vietu organizēšanu Jūrmalas pilsētā
414. lēmums 26.08.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "JŪRAS PĒRLE" likvidāciju
420. lēmums 26.08.93 - Par tenisa laukumu Ikšķiles ielā 4 pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
435. lēmums 09.09.93 - Par komandējumu
436. lēmums 09.09.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "KAUGURCIEMS" likvidāciju
461. lēmums 23.09.93 - Par komandējuma izdevumu apmaksu
463. lēmums 23.09.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "SEPTIŅAS MĀSIŅAS" likvidāciju
464. lēmums 30.09.93 - Par nepilngadīgo lietu komisijas likvidāciju
465. lēmums 23.09.93 - Par dziednīcas "RĪGAS LĪCIS" dzīvojamo māju nodošanu pašvaldības īpašumā
472. lēmums 23.09.93 - Par maksas noteikšanu medicīniskajiem pakalpojumiem
473. lēmums 23.09.93 - Par akciju sabiedrības "Jūraslīcis" veselības aizsardzības un dzīvokļu fonda objektu uzturēšanas izmaksu normatīvu apstiprināšanu
474. lēmums 23.09.93 - Par pārtikas produktu talonu piešķiršanu un iegādi
499. lēmums 14.10.93 - Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
500. lēmums 14.10.93 - Par pašvaldības uzņēmuma "LIELUPE" reorganizāciju
501. lēmums 14.10.93 - Par Slokas CPR kultūras nama likvidāciju un pašdarbības kolektīvu pārņemšanu Jūrmalas Tautas nama pārziņā
506. lēmums 14.10.93 - Par Slokas celulozes un papīra rūpnīcas privatizāciju
507. lēmums 14.10.93 - Par Pilsētas saimniecības pārvaldes finansiālās darbības rezultātiem 9 mēnešos
510. lēmums 14.10.93 - Par komunālo nodevu
511. lēmums 13.10.93 - Par atļauju bērnu nama dibināšanai
512. lēmums 14.10.93 - Par katlu mājas uzstādīšanu Dubultu pr.51
520. lēmums 14.10.93 - Par vēsturiskās apbūves aizsardzību
556. lēmums 21.10.93 - Par siltuma apgādi 1993./1994.g. apkures sezonā
557. lēmums 21.10.93 - Par Latvijas Dziesmu svētku fonda Jūrmalas nodaļas dibināšanu
558. lēmums 21.10.93 - Par Priedaines CP posteņa pārbūvi, Tirdzniecības un autoservisa punkta projektēšanu
559. lēmums 28.10.93 - Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
561. lēmums 28.10.93 - Par Jūrmalas bibliotēku apvienības atbrīvošanu no nomas maksas
582. lēmums 28.10.93 - Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Piestātnes ielā 11
589. lēmums 04.11.93 - Par Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu
620. lēmums 11.11.93 - Par izmaiņām Dzimtsarakstu nodaļas štatu sarakstā
621. lēmums 11.11.93 - Par Jūrmalas Tautas nama direktori
623. lēmums 11.11.93 - Par maksāšanas kārtību 1993./1994. gadu apkures sezonā
634. lēmums 25.11.93 - Par p/u "Jūrmalas pārtika" direktoru
637. lēmums 25.11.93 Nav spēkā Par kārtību, kādā ģimene atzīstama par trūcīgu Jūrmalas pilsētā
638. lēmums 25.11.93 - Par dzīvokļu pabalstu piešķiršanas kārtību trūcīgām ģimenēm Jūrmalas pilsētā
640. lēmums 25.11.93 - Par darba grupas izveidošanu 1994.gada pilsētas budžeta izstrādāšanai
643. lēmums 25.11.93 - Par p/u "DUBULTI" reorganizāciju
645. lēmums 25.11.93 - Par p/u "Rūpniecības preces" reorganizāciju
650. lēmums 25.11.93 - Par konkursa izsludināšanu
681. lēmums 02.12.93 - Par pilnvaru piešķiršanu
682. lēmums 02.12.93 - Par akciju sabiedrības "Jūraslīcis" veselības aizsardzības un dzīvokļu fonda objektu uzturēšanas izmaksu normatīvu apstiprināšanu
683. lēmums 02.12.93 - Par akciju iegādi A/S "NORTIA"
684. lēmums 02.12.93 - Par Jūrmalas muzeju apvienības un Jūrmalas teātra-studijas atbrīvošanu no nomas maksas
689. lēmums 02.12.93 - Par ģimenes ārstu prakses vietu apstiprināšanu
715. lēmums 09.12.93 - Par iekļaušanu Valsts privatizācijas komisijā
716. lēmums 09.12.93 - Par Jūrmalas pilsētas komunālā ūdensvada un kanalizācijas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
717. lēmums 09.12.93 - Par Jūrmalas sporta apvienības reorganizāciju
757. lēmums 23.12.93 - Par vienreizējiem pabalstiem mazturīgiem nepamatoti represētiem pensionāriem
758. lēmums 23.12.93 - Par Sociālās palīdzības nodaļas štatiem
759. lēmums 23.12.93 - Par izmaiņām valdes struktūrā
760. lēmums 23.12.93 - Par izmaiņām juridiskās nodaļas štatu sarakstā
761. lēmums 23.12.93 Nav spēkā Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas pirmsskolas iestādēs
762. lēmums 23.12.93 - Par pirmsskolas iestādes "ROTAĻA" reorganizēšanu
769. lēmums 23.12.93 - Par valsts autotransporta firmu "JŪRMALA"
770. lēmums 23.12.93 - Par nelikumīgi uzstādīto kiosku nojaukšanu

Rezultāti atgriezti 0.875 sekundēs.