Lēmumi (67) - 1994. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
4. lēmums 06.01.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas kino centrs "BANGA" reorganizāciju
5. lēmums 06.01.94 - Par armijas sanatoriju "Majori" un "Rīgas Jūrmala" pārņemšanas lietderību
6. lēmums 06.01.94 - Par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas autotransportā
7. lēmums 06.01.94 - Par papildpasākumiem būvnoteikumu ievērošanai
12. lēmums 13.01.94 - Par izmaiņām valdes struktūrā
26. lēmums 20.01.94 - Par jauniešu delegācijas apstiprināšanu
27. lēmums 20.01.94 - Par iesaukšanu Latvijas Republikas obligātajā valsts dienestā un ārstu komisijas izveidošanu
56. lēmums 27.01.94 - Par apstiprināšanu amatā
90. lēmums 03.02.94 - Par savstarpējiem norēķiniem ar Latvijas Republikas Labklājības Ministrijas valsts uzņēmumu "Kūrortu direkcija"
96. lēmums 03.02.94 - Par 1994.gada pašvaldības kapitālieguldījumiem un to finansēšanu
108. lēmums 03.02.94 - Par valdes darba plāna apstiprināšanu
114. lēmums 10.02.94 - Par pretendentu atlases kārtību uz zemes nomas tiesībām
144. lēmums 17.02.94 - Par p/u "ASARĪTIS" likvidāciju
145. lēmums 17.02.94 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības jautājumu deputātu komisijas nolikuma apstiprināšanu
146. lēmums 17.02.94 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības nodaļas subkonta atvēršanu
148. lēmums 17.02.94 - Par izmaiņām autotransporta caurlaižu cenās
149. lēmums 17.02.94 Nav spēkā Par vietējo pašvaldības atpūtnieku un tūrisma nodevu
200. lēmums 03.03.94 - Par izsoles nolikuma apstiprināšanu
203. lēmums 03.03.94 - Par zemes nomas tiesību piešķiršanu benzīna uzpildes staciju izvietošanai
204. lēmums 03.03.94 - Par zemes nomas tiesību piešķiršanu benzīna uzpildes staciju izvietošanai
249. lēmums 03.03.94 - Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Feniks"
254. lēmums 10.03.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pārtika" likvidāciju
269. lēmums 17.03.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Bulduru trikotāžas salons" likvidāciju
270. lēmums 17.03.94 - Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 1994.gada 25.janvāra noteikumu "Par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu" izpildes nodrošināšanu
334. lēmums 17.03.94 - Par akciju sabiedrības "Jūraslīcis" veselības aizsardzības un dzīvokļu fonda objektu uzturēšanas izmaksu normatīvu apstiprināšanu
337. lēmums 31.03.94 - Par komandējumu
342. lēmums 31.03.94 Nav spēkā Par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas autotransportā
344. lēmums 31.03.94 - Par pašvaldības pārstāvja nozīmēšanu privatizācijas komisijās
345. lēmums 31.03.94 - Par Jūrmalas pilsētas slimo kases dibināšanu
382. lēmums 31.03.94 - Par kiosku nojaukšanu pie Pumpuru vidusskolas
386. lēmums 07.04.94 - Par ielu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas kārtību pilsētas teritorijā 1994. gadā
387. lēmums 07.04.94 - Par ielu tirdzniecības vietas Omnibusa ielā 2 izmantošanu
388. lēmums 07.04.94 - Par 1994.gada vasaras ielu kafejnīcām
394. lēmums 07.04.94 Nav spēkā Par izmaiņām valdes 1993.gada 8.aprīļa lēmumā Nr.153 "Par dzīvokļu nodaļas finansēšanu, nolikumu un štatu sarakstu"
395. lēmums 07.04.94 - Par Jūrmalas pilsētas slimo kases direktoru un nolikumu
396. lēmums 07.04.94 - Par lietuviešu svētdienas skolas atvēršanu
427. lēmums 14.04.94 - Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem
428. lēmums 14.04.94 - Par komandējumu
429. lēmums 07.04.94 - Par Jūrmalas muzeju apvienības nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu
452. lēmums 21.04.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Fēnikss" reorganizāciju
454. lēmums 21.04.94 - Par "spodrības mēnesi"
455. lēmums 21.04.94 - Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu
491. lēmums 28.04.94 - Par apstiprināšanu amatā
496. lēmums 28.04.94 - Par Jūrmalas pilsētas ielu nosaukumu grozījumiem
545. lēmums 05.05.94 - Par Jūrmalas tiesas piesēdētāju papildu saraksta apstiprināšanu
546. lēmums 05.05.94 - Par iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas funkciju pārņemšanu
547. lēmums 05.05.94 - Par BMX trases projektēšanu un celtniecību Slokā
548. lēmums 05.05.94 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības īstermiņa plāna programmu
575. lēmums 19.05.94 - Par pirmsskolas iestādes "Vāverīte" reorganizēšanu
576. lēmums 19.05.94 - Par sākumskolas "ZVANIŅŠ" nodibināšanu
577. lēmums 19.05.94 - Par izmaiņām un labojumiem dzīvokļu pabalstu piešķiršanas kārtībā trūcīgām ģimenēm Jūrmalas pilsētā
578. lēmums 19.05.94 - Par pabalstu piešķiršanu maznodrošinātiem izlaiduma klašu audzēkņiem
579. lēmums 19.05.94 - Par licenču pārreģistrācijas kārtību tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai
580. lēmums 19.05.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "MĒBEĻU NAMS" reorganizāciju
586. lēmums 19.05.94 - Par kredīta galvojumu
588. lēmums 19.05.94 - Par zemes nomas tiesību piešķiršanu benzīna uzpildes staciju izveidošanai
589. lēmums 19.05.94 - Par Veselības aprūpes bāzes programmu Jūrmalas pilsētā
590. lēmums 19.05.94 - Par ģimenes ārsta prakses izveidošanu Priedainē
597. lēmums 19.05.94 - Par papildinājumiem un korekcijām Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 28.maija lēmumā Nr.216
670. lēmums 26.05.94 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 15.jūlija lēmumā Nr.303
672. lēmums 26.05.94 - Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikumu
676. lēmums 26.05.94 - Par ģimenes ārsta prakses vietas apstiprināšanu
677. lēmums 26.05.94 - Par savstarpējiem norēķiniem
678. lēmums 26.05.94 - Par zemes nomas maksas un zemes nodokļu izmaiņām 1994.gadā
680. lēmums 26.05.94 - Par vides labiekārtošanu, teritorijas rekultivēšanu, mazvērtīgās apbūves nojaukšanu un pārblīvēto vietu attīrīšanu
696. lēmums 26.05.94 - Par pašvaldības pārstāvju nozīmēšanu akciju sabiedrībā "FĒNIKSS"
697. lēmums 26.05.94 - Par īres komisijas izveidošanu

Rezultāti atgriezti 0.0312 sekundēs.