Lēmumi (138) - 1994. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 09.06.94 - Par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
2. lēmums 09.06.94 - Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
6. lēmums 16.06.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes nolikumu
7. lēmums 16.06.94 - Par pārstāvniecību Latvijas Republikas pašvaldību savienībā
33. lēmums 30.06.94 - Par atvaļinājumu
34. lēmums 30.06.94 - Par pienākumu sadali
35. lēmums 30.06.94 - Par domes lietu pārvaldi
36. lēmums 30.06.94 - Par domes komiteju un revīzijas komisijas izveidošanu
37. lēmums 30.06.94 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības jautājumu komitejas apstiprināšanu
38. lēmums 30.06.94 - Par Jūrmalas pilsētas finansu komitejas apstiprināšanu
39. lēmums 30.06.94 - Par Jūrmalas pilsētas sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas apstiprināšanu
40. lēmums 30.06.94 - Par Jūrmalas pilsētas medicīnas jautājumu komitejas apstiprināšanu
41. lēmums 30.06.94 - Par Jūrmalas pilsētas ārvalstnieku un bezvalstnieku lietu komitejas apstiprināšanu
42. lēmums 30.06.94 - Par administratīvās komisijas izveidi
43. lēmums 30.06.94 - Par īres un komunālo pakalpojumu maksājumu piedziņas komisijas izveidošanu
44. lēmums 30.06.94 - Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju
47. lēmums 30.06.94 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1994.gada budžetā
48. lēmums 30.06.94 - Par maksas pakalpojumu noteikšanu
49. lēmums 30.06.94 - Par Sociālās aprūpes centra iemītnieku ēdināšanas izdevumiem
50. lēmums 30.06.94 - Par pacienta iemaksas noteikšanu Jūrmalas pilsētā
75. lēmums 07.07.94 - Par domes direktora vēlēšanām
76. lēmums 14.07.94 - Par domes darba plānu otrajam pusgadam
77. lēmums 14.07.94 - Par piemaksu
78. lēmums 14.07.94 - Par domes deputātu un revīzijas komisijas darba samaksu
79. lēmums 14.07.94 - Par restorāna "Jūras pērle" ēkas atkārtotas izsoles organizēšanu
80. lēmums 14.07.94 - Par privatizācijas sertifikātu piešķiršanas komisiju
81. lēmums 14.07.94 - Par Jūrmalas pilsētas valsts valodas prasmes atestācijas komisiju
83. lēmums 14.07.94 - Par domes dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisiju
87. lēmums 14.07.94 - Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju
88. lēmums 14.07.94 - Par zemes komisiju
102. lēmums 14.07.94 - Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Iecavas ielā 3
116. lēmums 14.07.94 Nav spēkā Par nolikumu apstiprināšanu, licenču un izziņu izniegšanas maksas noteikšanu
117. lēmums 14.07.94 - Par domes revīzijas komisiju
118. lēmums 28.07.94 - Par labklājības komisijas izveidošanu pabalstu piešķiršanai
120. lēmums 28.07.94 - Par privatizācijas,nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu izmantošanas komisiju
121. lēmums 28.07.94 - Par universālveikala "Majori" ēkas Jūrmalā, Jomas ielā 65/67 pārdošanu
123. lēmums 28.07.94 Nav spēkā Par nelietojamo ēku novērtēšanas komisijas izveidošanu
126. lēmums 28.07.94 - Par domes lietu pārvaldes nolikumu un štatu sarakstu
127. lēmums 28.07.94 - Par līgumu sagatavošanu, noslēgšanu un glabāšanas kārtību
128. lēmums 28.07.94 - Par ostas valdes izveidošanu
129. lēmums 28.07.94 - Par pasākumiem mežu ugunsgrēku novēršanai Jūrmalas pilsētā
130. lēmums 28.07.94 - Par akciju sabiedrības "Ķemeri" dibināšanu
172. lēmums 28.07.94 - Par Jūrmalas pilsētas Veselības aprūpes konsultatīvo padomi
173. lēmums 28.07.94 - Par pilsētas ārkārtējo situāciju komisiju
174. lēmums 11.08.94 - Par Jūrmalas Skolu valdi
175. lēmums 11.08.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Viesnīca "Dzintars"" direktoru
180. lēmums 11.08.94 - Par ūdens un kanalizācijas apmaksu
181. lēmums 11.08.94 - Par pabalstu piešķiršanu bērniem pirmo klasi uzsākot
182. lēmums 11.08.94 - Par pilsētas attīstības jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu
183. lēmums 11.08.94 - Par domes dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas nolikumu
184. lēmums 11.08.94 Nav spēkā Par nolikumu par denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īrnieku uzskaiti nodrošināšanai ar dzīvokļiem un to piešķiršanas kārtību
197. lēmums 11.08.94 - Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pašvaldības īpašumā
199. lēmums 25.08.94 - Par revīzijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
201. lēmums 25.08.94 - Par kino un video filmu publiskas izrādīšanas un izplatīšanas kārtību
205. lēmums 25.08.94 - Par domes sociālās palīdzības nodaļas vadītāju
207. lēmums 25.08.94 Nav spēkā Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) dzīvokļu jautājumu risināšanai paredzētās valsts un pašvaldības palīdzības sniegšanai
209. lēmums 25.08.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" gatavību jaunajai apkures sezonai
210. lēmums 25.08.94 - Par izmaiņām domes struktūrvienībās
211. lēmums 25.08.94 - Par atlaidi zobu protezēšanai nestrādājošiem pensionāriem
212. lēmums 25.08.94 - Par Jūrmalas pilsētas Veselības aprūpes konsultatīvās padomes nolikumu
213. lēmums 25.08.94 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu "Kauguru poliklīnika"
214. lēmums 25.08.94 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu "Dubultu poliklīnika"
215. lēmums 25.08.94 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu "Slokas slimnīca"
216. lēmums 25.08.94 Nav spēkā Par kārtību, kādā pašvaldība izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības
238. lēmums 08.09.94 - Par gatavošanos Jūrmalas pilsētas dibināšanas 35.gadadienai
239. lēmums 08.09.94 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Bulduru slimnīca izveidošanu
246. lēmums 08.09.94 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994. gada 11. augusta lēmumā Nr.178 "Par restorānu "Jūras pērle""
274. lēmums 22.09.94 - Par bērnudārza "Zelta graudiņi" reorganizāciju
275. lēmums 22.09.94 Nav spēkā Par Jūrmalas skolu psiholoģiskās palīdzības centra izveidošanu
276. lēmums 22.09.94 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Pašvaldību savienības uzņēmumu "Ģimenes aprūpes centrs "BULDURI""
277. lēmums 22.09.94 - Par Jūrmalas pilsētas 1995.gada budžeta projektu
278. lēmums 22.09.94 - Par izmaiņām autotransporta caurlaižu realizācijas tāmē
279. lēmums 22.09.94 Nav spēkā Par medicīniskās un sociālās rehabilitācijas nodaļas atvēršanu Slokas slimnīcā
328. lēmums 06.10.94 - Par bāra "ĶIMELĪTIS" pārdevuma līguma noslēgšanu
329. lēmums 06.10.94 - Par universālveikala "MAJORI" pārdevuma līguma noslēgšanu
331. lēmums 06.10.94 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 11.augusta lēmumā Nr.184 "Par nolikumu par denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īrnieku uzskaiti nodrošināšanai ar dzīvokļiem un to piešķiršanas kārtību"
332. lēmums 06.10.94 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 25.augusta lēmumā Nr.207 "Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) dzīvokļu jautājumu risināšanai paredzētās valsts un pašvaldības palīdzības saņemšanai"
339. lēmums 06.10.94 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas nolikumu, štatu sarakstu un gada darba algu fondu
340. lēmums 06.10.94 - Par pilsētas domes finansu nodaļas nolikumu un štatu sarakstu
341. lēmums 06.10.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes centralizētās grāmatvedības nolikumu
342. lēmums 06.10.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas nolikumu
343. lēmums 06.10.94 - Par medicīnas komitejas nolikumu
347. lēmums 06.10.94 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības īstermiņa plāna daļas "dabas pamatnes" pieņemšanu
348. lēmums 06.10.94 - Par domes izpildinstitūciju struktūru
353. lēmums 06.10.94 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 14.jūlija lēmumā Nr.80 "Par privatizācijas sertifikātu piešķiršanas komisiju"
383. lēmums 06.10.94 - Par apkures sezonas uzsākšanu un siltumenerģijas tarifu noteikšanu iedzīvotājiem
390. lēmums 20.10.94 - Par restorāna "Jūras Pērle" ēkas pārdošanu
395. lēmums 20.10.94 Nav spēkā Par nolikuma apstiprināšanu
400. lēmums 20.10.94 - Par deputātu un revīzijas komisijas darba apmaksu un domes direktora amatalgu
401. lēmums 20.10.94 - Par revīzijas komisijas darba plānu
402. lēmums 20.10.94 - Par izmaiņām pilsētas budžetā 1994.gadā
404. lēmums 20.10.94 - Par ārpusbudžeta līdzekļu piešķiršanu 1994.gadā no privatizācijas fonda
406. lēmums 20.10.94 - Par izgāztuves slēgšanu
407. lēmums 20.10.94 - Par Jūrmalas pilsētas skolu valdi
408. lēmums 20.10.94 - Par 1995.gada kūrortsezonu
411. lēmums 20.10.94 - Par avansa piešķiršanu individuālajam ražošanas uzņēmumam "Liktenis"
413. lēmums 20.10.94 - Par siltumenerģijas tarifiem Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un pārējām organizācijām un uzņēmumiem
419. lēmums 20.10.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas siltumtīkli" direktoru
420. lēmums 20.10.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 6.oktobra lēmumu Nr. 348
442. lēmums 03.11.94 - Par bezprocentu kredīta piešķiršanu doktorāta atvēršanai
443. lēmums 03.11.94 - Par pašvaldības uzņēmuma "Līga" likvidāciju
445. lēmums 03.11.94 - Par pašvaldības īpašuma mantiskās daļas palielināšanu akciju sabiedrībā "Fēnikss"
447. lēmums 03.11.94 - Par autotransporta iebraukšanas kārtību Jūrmalas pilsētā
448. lēmums 03.11.94 - Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju
451. lēmums 03.11.94 - Par Jūrmalas mežiem
514. lēmums 17.11.94 - Par kredīta garantiju avīzei "Tava Pasaule"
515. lēmums 17.11.94 - Par konkursa "Jūrmalas vasara-95" nolikumu
516. lēmums 17.11.94 - Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 1994./95.gada apkures sezonā
519. lēmums 17.11.94 - Par pilsētas attīstības nodaļas pārdēvēšanu
552. lēmums 01.12.94 - Par bērnu sertifikātiem
555. lēmums 01.12.94 - Par pašvaldības īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
558. lēmums 01.12.94 Nav spēkā Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Kultūras centrs "Undīne""
561. lēmums 01.12.94 - Par Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centru
562. lēmums 01.12.94 - Par valsts nekustamās mantas nodošanu Radošajām Savienībām
563. lēmums 01.12.94 - Par ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājas apstiprināšanu
564. lēmums 01.12.94 - Par pašvaldības uzņēmumu saimniecisko darbību 1994.gada 9 mēnešos
570. lēmums 01.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmuma "Jūrmalas Slimo kase" izveidošanu
571. lēmums 01.12.94 - Par konkursa izsludināšanu
588. lēmums 15.12.94 - Par izmaiņām maksājumos Jūrmalas pilsētas bibliotēkās
589. lēmums 15.12.94 - Par SIA "Jūrmalas televīzijas sabiedrība" veidošanu
590. lēmums 15.12.94 - Par sākumskolas "Taurenītis" finansēšanas kārtību
591. lēmums 15.12.94 - Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikuma jauno redakciju
595. lēmums 15.12.94 - Par municipālā aizņēmuma obligāciju emisijas organizēšanu
596. lēmums 15.12.94 - Par izmaiņām 1994.gada budžetā
606. lēmums 15.12.94 - Par Lielupes ostas pārvaldes nolikumu
608. lēmums 15.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas zemes vērtēšanu
609. lēmums 15.12.94 Nav spēkā Par zemes nomu Jūrmalas pilsētā
610. lēmums 15.12.94 - Par apmaksas termiņa noteikšanu realizētai siltumenerģijai
639. lēmums 29.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas skolu valdes nolikumu un štatu sarakstu
640. lēmums 29.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas arodizglītības centra nolikumu un štatu sarakstu
641. lēmums 29.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes sociālās palīdzības nodaļas nolikumu un štatu sarakstu
642. lēmums 29.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas nolikumu un štatu sarakstu
644. lēmums 29.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes ēku ekspluatācijas nodaļas vadītāju un štatu sarakstu
647. lēmums 29.12.94 - Par apbedīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
648. lēmums 29.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas zaļumsaimniecība" dibināšanu
650. lēmums 29.12.94 - Par Jūrmalas pilsētas domes komercnodaļas nolikumu un štatu sarakstu
651. lēmums 29.12.94 - Par rūpnieciskās zvejas atļauju izsniegšanas termiņa pagarināšanu
652. lēmums 29.12.94 - Par izmaiņām autotransporta caurlaižu realizācijas tāmē

Rezultāti atgriezti 0.0938 sekundēs.