Lēmumi (184) - 1995. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 12.01.95 - Par revīzijas komisijas darba plānu 1995.gada 1.ceturksnim
2. lēmums 12.01.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas algotu štata vienību
3. lēmums 12.01.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes darba plānu 1995.gada 1.ceturksnim
4. lēmums 12.01.95 - Par mantiskās daļas izmaiņām SIA "Jūrmalas televīzija" statūtu fondā
5. lēmums 12.01.95 - Par pludmales apsaimniekošanas noteikumiem
18. lēmums 12.01.95 Nav spēkā Par nomas līguma noslēgšanu ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas 1.kristīgo skolu
19. lēmums 12.01.95 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Rīgas pilsētas Veterināro pārvaldi
21. lēmums 12.01.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 3.novembra lēmumā Nr.447
23. lēmums 12.01.95 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Jūrmalas municipālais tūrisma birojs" statūtiem
24. lēmums 12.01.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes ēku ekspluatācijas nodaļas nolikuma apstiprināšanu
25. lēmums 12.01.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes arhitektūras un plānošanas pārvaldes nolikumu
28. lēmums 12.01.95 Nav spēkā Par sabiedriskās kārtības pārkāpumu un sodu apmēru noteikšanu vainīgajām personām
29. lēmums 12.01.95 Nav spēkā Par noteikumu apstiprināšanu un administratīvo sodu noteikšanu par to pārkāpšanu
30. lēmums 12.01.95 Nav spēkā Par "Noteikumi reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu izvietošanai Jūrmalā" apstiprināšanu
31. lēmums 12.01.95 - Par ēku un būvju krāsu pasu izgatavošanas un noformēšanas maksu
44. lēmums 12.01.95 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas Labiekārtošanas noteikumu apstiprināšanu
51. lēmums 26.01.95 - Par 1995.gada autotransporta caurlaižu realizācijas tāmi
52. lēmums 26.01.95 - Par 1995.gada skolēnu Dziesmu un deju svētku rīcības komiteju
53. lēmums 26.01.95 - Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autotransportā
66. lēmums 26.01.95 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības plāna 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
88. lēmums 26.01.95 Nav spēkā Par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas kārtību Jūrmalā
90. lēmums 09.02.95 - Par kredītu Sociālās aprūpes centram
91. lēmums 09.02.95 Nav spēkā Par nomas līguma pagarināšanu
102. lēmums 09.02.95 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas municipālais ATU" pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
103. lēmums 09.02.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes sēžu translāciju pilsētas radio tīklā
115. lēmums 09.02.95 Nav spēkā Par kārtību, kādā realizējamas fizisko un juridisko personu tiesības saņemt īpašumā citu līdzvērtīgu zemesgabalu
165. lēmums 23.02.95 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
171. lēmums 23.02.95 - Par rūpnieciskās zvejas komisiju
173. lēmums 23.02.95 - Par 1994.gada budžeta izpildi
174. lēmums 23.02.95 - Par 1995.gada budžetu
175. lēmums 23.02.95 - Par iesaukšanu Latvijas Republikas obligātajā valsts dienestā un ārstu komisijas izveidošanu
176. lēmums 23.02.95 - Par Jūrmalas pilsētas kultūras centra nolikumu
183. lēmums 23.02.95 - Par siltumapgādes pakalpojumu samaksas noregulēšanu atsevišķos gadījumos
190. lēmums 02.03.95 - Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām
192. lēmums 09.03.95 - Par algota valsts valodas inspektora štata vietu
193. lēmums 09.03.95 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas sadzīves pakalpojumi" direktora vietas izpildītājas atbrīvošanu un uzņēmuma likvidācijas komisiju
198. lēmums 09.03.95 - Par nomas līguma pagarināšanu ar Jūrmalas jauno tehniķu staciju
201. lēmums 09.03.95 - Par aizdevumu Jūrmalas tūrisma un informācijas centram
202. lēmums 09.03.95 - Par administratīvo sodu taloniem iekasētās naudas izlietošanas kārtību
203. lēmums 09.03.95 - Par Jūrmalas pilsētas bērnu aprūpes sistēmas reorganizāciju
216. lēmums 09.03.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994. gada 14. jūlija lēmumā Nr.102
242. lēmums 23.03.95 - Par revīzijas komisijas darba plānu 1995.gada 2.ceturksnim
243. lēmums 23.03.95 - Par tēlnieka Jāņa Bārdas skulptūras "Bruņurupucis" uzstādīšanas Jūrmalā finansēšanu
262. lēmums 23.03.95 - Par kredīta garantiju Zviedrijas Industriālai un Tehniskās attīstības Naconālai padomei
264. lēmums 23.03.95 - Par vēsturiskā ielas nosaukuma atjaunošanu
286. lēmums 03.04.95 - Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām
293. lēmums 06.04.95 - Par privatizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu
295. lēmums 06.04.95 - Par "spodrības" mēnesi
307. lēmums 06.04.95 - Par izmaiņām 1995.gada autotransporta caurlaižu realizācijas tāmē
309. lēmums 06.04.95 Nav spēkā Par kurināmā iegādi
310. lēmums 06.04.95 - Par Slokas CPF rekonstrukciju
311. lēmums 06.04.95 - Par deputāta L.Alkšņa iesniegumu
312. lēmums 06.04.95 - Par bezmaksas medikamentiem
313. lēmums 06.04.95 - Par parādu dzēšanu pašvaldības uzņēmumam "Jūrmalas siltumtīkli"
314. lēmums 06.04.95 - Par atjaunošanas maksas atcelšanu pilsētas infrastruktūras attīstības vajadzībām izcērtamajiem zaļajiem kokiem
320. lēmums 06.04.95 - Par izgāztuves apsaimniekošanu
321. lēmums 06.04.95 Nav spēkā Par autobusu biļešu cenu izmaiņām Jūrmalas pilsētā
324. lēmums 06.04.95 - Par sporta un kultūras pasākumu plānu 1995.gada vasaras sezonai
388. lēmums 20.04.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes darba plānu 1995.gada 2.ceturksnim
389. lēmums 20.04.95 - Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem
390. lēmums 20.04.95 Nav spēkā Par Labklājības komisijas izveidošanu pabalstu piešķiršanai
391. lēmums 20.04.95 - Par pabalstu piešķiršanu maznodrošināto izlaiduma klašu audzēkņu ģimenēm
393. lēmums 20.04.95 - Par bezpeļņas uzņēmuma SIA "Jūrmalas pilsētas festivāls" dibināšanu
398. lēmums 20.04.95 - Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Jūrmalas televīzijas sabiedrība"
403. lēmums 20.04.95 - Par tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās 1995.gada vasaras sezonā
408. lēmums 20.04.95 - Par pilsētas notekūdeņu attīrīšanas apmaksu Slokas CPF
453. lēmums 04.05.95 - Par domes finansu nodaļas vadītāju
454. lēmums 04.05.95 - Par bezprocenta kredīta piešķiršanu Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centram
456. lēmums 04.05.95 - Par finansiālu palīdzību Jūrmalas pilsētas muzejam gleznu iegādei
457. lēmums 04.05.95 - Par tūrisma informācijas vākšanu un apkopošanu Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centra datu bāzei
470. lēmums 04.05.95 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas sadzīves pakalpojumi" izstāšanos no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FOTO - MOMENTS"
472. lēmums 04.05.95 - Par papildus līdzekļu iegūšanu
473. lēmums 04.05.95 - Par pašvaldības uzņēmuma "Kauguri" likvidāciju
478. lēmums 04.05.95 - Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām
525. lēmums 18.05.95 - Par komandējumu
526. lēmums 18.05.95 - Par juridiskās nodaļas vadītāju
527. lēmums 18.05.95 - Par municipālās policijas priekšnieku
528. lēmums 18.05.95 - Par psihoneiroloģiskā pansionāta atvēršanu
529. lēmums 18.05.95 - Par izmaiņām zemes nodokļa un zemes nomas likmēs 1995.gadā
530. lēmums 18.05.95 - Par bezprocenta kredīta piešķiršanu Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centram
538. lēmums 18.05.95 Nav spēkā Par nolikuma apstiprināšanu licenču izsniegšanai treneru, sporta instruktoru, sporta metodiķu praksei Jūrmalas pilsētā
539. lēmums 18.05.95 - Par izmaiņām pašvaldības uzņēmuma "Viesnīca "DZINTARS"" statūtos
540. lēmums 18.05.95 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas servisa centrs" aizņēmumu
541. lēmums 18.05.95 - Par Starptautisko televīzijas mūzikas festivālu "Sevendays-95"
544. lēmums 18.05.95 - Par kredīta garantiju Zviedrijas Industriālai un Tehniskās attīstības Nacionālai Padomei (NUTEK)
546. lēmums 18.05.95 - Par sanatorijas "Jantarnij bereg" kopmītņu pārveidošanu
549. lēmums 18.05.95 - Par pārstāvja nozīmēšanu Lattelekom Rīgas zonas klientu padomē
558. lēmums 18.05.95 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 32a
609. lēmums 15.06.95 - Par atvaļinājumu
610. lēmums 15.06.95 - Par domes juridiskās nodaļas galvenā speciālista amatalgu
611. lēmums 15.06.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes komiteju un komisiju sastāvā
612. lēmums 15.06.95 - Par pilsētas vēlēšanu komisiju
613. lēmums 15.06.95 - Par bezprocenta kredīta piešķiršanu Jūrmalas pilsētas muzejam
614. lēmums 15.06.95 - Par ārpusbudžeta līdzekļu piešķiršanu 1995.gadā
615. lēmums 15.06.95 - Par papildus līdzekļu iegūšanu
617. lēmums 15.06.95 - Par vienreizējās dalības maksas pilsētas infrastruktūras attīstībai aprēķināšanas noteikumiem
645. lēmums 15.06.95 - Par pašvaldības uzņēmuma "SLOKA" likvidāciju
646. lēmums 15.06.95 - Par kapitālās celtniecības un kapitālā remonta finansēšanas izmaiņām skolu valdes objektos
647. lēmums 15.06.95 - Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu realizētai siltumenerģijai siltuma lietotājiem
648. lēmums 15.06.95 - Par pilsētas apsaimniekošanu un labiekārtošanu 1995.gadā
649. lēmums 15.06.95 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
650. lēmums 15.06.95 - Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām
730. lēmums 15.06.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1995. gada 20.aprīļa lēmumā Nr.396
790. lēmums 29.06.95 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma izveidošanu
793. lēmums 29.06.95 Nav spēkā Par autobusu mēnešbiļešu cenu izmaiņām pensionāriem un represētajiem Jūrmalas pilsētā
835. lēmums 13.07.95 - Par izmaiņām zemes nodokļa un zemes nomas maksas likmēs 1995.gadā
836. lēmums 13.07.95 - Par ārpusbudžeta līdzekļu piešķiršanu 1995.gadā
837. lēmums 13.07.95 - Par bezprocentu kredīta piešķiršanu bezpeļņas organizācijai SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
838. lēmums 13.07.95 Nav spēkā Par pagaidu atvieglojumiem sašķidrinātās gāzes realizācijai
848. lēmums 13.07.95 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums" izveidošanu
849. lēmums 13.07.95 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Dzintari"" likvidēšanu
866. lēmums 13.07.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 18.maija lēmumā Nr.558
885. lēmums 27.07.95 - Par nomas līguma pagarināšanu ar Jūrmalas bibliotēku apvienību
886. lēmums 27.07.95 Nav spēkā Par izmaiņām 1995.gada autotransporta caurlaižu realizācijas tāmē
887. lēmums 27.07.95 - Par bezprocentu kredīta piešķiršanu doktorāta atvēršanai
889. lēmums 27.07.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1995.gada budžetā
893. lēmums 27.07.95 - Par "Jūrmalas attīstības plānu (ģenerālplānu)"
977. lēmums 24.08.95 - Par izmaiņām zemes nodokļa un zemes nomas maksas likmēs 1995.gadā
978. lēmums 24.08.95 - Par ārpusbudžeta līdzekļu piešķiršanu 1995.gadā
979. lēmums 24.08.95 - Par pacienta iemaksu un pagaidu kārtību, kādā pacientam daļēji jāsedz medicīnisko pakalpojumu izmaksas Jūrmalas pilsētā stacionārajās ārstniecības iestādēs
982. lēmums 24.08.95 - Par īpašā režīma zonas noteikšanu
983. lēmums 24.08.95 - Par Vārnukroga zivju kūpinātavas ēku pārdošanu
984. lēmums 24.08.95 - Par Zviedrijas Industriālās un tehniskās attīstības nacionālā departamenta (NUTEK) aizdevuma līgumu un maksājuma grafiku
985. lēmums 24.08.95 - Par likvidējamā pašvaldības uzņēmuma "Sloka" nodošanu pašvaldības uzņēmumam "Jūrmalas siltumtīkli"
986. lēmums 24.08.95 - Par likvidējamā pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pārtika" nodošanu pašvaldības uzņēmumam "Jūrmalas siltumtīkli"
988. lēmums 24.08.95 - Par Jūrmalas valodu centra statusa maiņu un tā finansēšanas kārtību
989. lēmums 24.08.95 - Par Majoru pamatskolas filiāles atvēršanu
1038. lēmums 07.09.95 - Par ārpusbudžeta līdzekļu piešķiršanu 1995.gadā
1042. lēmums 07.09.95 - Par kustāmo pamatlīdzekļu pārdošanu
1120. lēmums 21.09.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 24.augusta lēmuma Nr.982 apturēšanu
1135. lēmums 21.09.95 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Lielupes ielā 31
1162. lēmums 05.10.95 - Par Krievu nacionālās svētdienas skolas atvēršanu
1163. lēmums 05.10.95 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
1171. lēmums 05.10.95 Nav spēkā Par izmaiņām 1995.gada autotransporta caurlaižu realizācijas tāmē
1176. lēmums 05.10.95 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas iecelšanu
1179. lēmums 05.10.95 - Par Slokas evanģēliski luteriskās draudzes atbrīvošanu no Svētdienas skolas Jūrmalā, Kārsas ielā 19 būvniecības būvnodevas
1180. lēmums 05.10.95 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums" statūtu apstiprināšanu
1181. lēmums 05.10.95 - Par apkures sezonas uzsākšanu un siltumenerģijas tarifu noteikšanu no 1995.gada 1.oktobra līdz 1996.gada 1.oktobrim
1231. lēmums 19.10.95 - Par izmaiņām zemes nomas maksas likmēs 1995.gadā
1232. lēmums 19.10.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1995.gada budžetā
1233. lēmums 19.10.95 Nav spēkā Par autobusu mēnešbiļešu cenu izmaiņām skolēniem, pensionāriem un represētajiem
1234. lēmums 19.10.95 - Par pašvaldības uzņēmuma izveidošanu
1246. lēmums 19.10.95 - Par pievienotās vērtības nodokli ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
1247. lēmums 19.10.95 Nav spēkā Par ūdens patēriņa un kanalizācijas pakalpojumu apmaksu
1252. lēmums 19.10.95 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 32a
1314. lēmums 02.11.95 - Par aizdevumu P/U "Jūrmalas siltumtīkli"
1315. lēmums 02.11.95 - Par siltuma padevi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas budžeta iestādēm
1316. lēmums 02.11.95 - Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem
1321. lēmums 02.11.95 Nav spēkā Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu
1327. lēmums 02.11.95 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu un štatu sarakstu
1328. lēmums 02.11.95 - Par Jūrmalas pilsētas PBU "Slokas slimnīca" pansionāta nodaļas personām ar garīga rakstura traucējumiem nolikuma apstiprināšanu
1376. lēmums 16.11.95 - Par pilsētas garantijas aizņēmumu p/u "Jūrmalas siltumtīkli" parādu dzēšanai
1379. lēmums 16.11.95 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas sabiedrisko labdarības fondu "Juris"
1383. lēmums 16.11.95 - Par aizdevuma piešķiršanu dzīvojamo māju privatizācijas komisijai
1384. lēmums 16.11.95 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1995.gada budžetā
1386. lēmums 16.11.95 - Par pilnvaru izsniegšanu siltumtrašu rekonstrukcijas nodrošināšanai
1387. lēmums 16.11.95 - Par konkursa "Skaistākais Ziemas- svētku noformējums" izsludināšanu
1449. lēmums 16.11.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes kredīta saņemšanu
1450. lēmums 22.11.95 - Par 1995.gada 22.novembra aizdevuma līgumu Nr.1-22/11 ar A/S "Latvijas Unibanka"
1451. lēmums 22.11.95 - Par darba līguma noslēgšanu ar A.MARKUSU
1452. lēmums 22.11.95 - Par "Lielupes ostas" teritorijas robežu noteikšanu
1453. lēmums 30.11.95 Nav spēkā Par cesijas līguma noslēgšanu ar a/s "Parekss-Banka"
1454. lēmums 30.11.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes garantiju kredīta saņemšanai
1473. lēmums 30.11.95 - Par izmaiņām zemes komisijā
1483. lēmums 05.12.95 - Par īpaša režīma zonu
1484. lēmums 05.12.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes kredīta saņemšanu
1485. lēmums 05.12.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes kredīta saņemšanu
1519. lēmums 05.12.95 - Par jauna zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jūrkalnes ielā Latvijas- Spānijas kopuzņēmumam "SAL-DEKOR"
1522. lēmums 14.12.95 - Par kadru jautājumiem
1530. lēmums 14.12.95 - Par izmaiņām 1995.gada budžetā
1531. lēmums 14.12.95 - Par ārpusbudžeta līdzekļu piešķiršanu 1995.gadā
1532. lēmums 14.12.95 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu
1538. lēmums 14.12.95 Nav spēkā Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā
1543. lēmums 14.12.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas izveidošanu
1596. lēmums 20.12.95 - Par aizdevumu p/u "Jūrmalas siltumtīkli"
1601. lēmums 28.12.95 Nav spēkā Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas iestādē "Pienenīte" un bērnudārzā "Lācītis"
1604. lēmums 28.12.95 Nav spēkā Par autobusu mēnešbiļešu cenu izmaiņām pensionāriem
1613. lēmums 28.12.95 - Par izmaiņām 1995.gada autotransporta caurlaižu realizācijas tāmē
1616. lēmums 28.12.95 - Par Jūrmalas pilsētas domes sniegto pakalpojumu pašvaldību nodevām
1617. lēmums 28.12.95 - Par līgumu ar laikrakstu "Jūrmala"
1618. lēmums 28.12.95 - Par pašvaldības bezpeļņas organizācijas uzņēmuma "Jūrmalas ātrā palīdzība" dibināšanu
1625. lēmums 28.12.95 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas municipālais ATU" pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
1626. lēmums 28.12.95 - Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas nolikumu
1627. lēmums 28.12.95 - Par siltumenerģijas tarifiem iedzīvotājiem

Rezultāti atgriezti 0.125 sekundēs.