Lēmumi (131) - 1996. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
9. lēmums 11.01.96 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma sanatorija "Edinburga" privatizācijas projektu
23. lēmums 25.01.96 - Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
24. lēmums 25.01.96 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
25. lēmums 25.01.96 - Par pašvaldības uzņēmuma "Veselības komplekss "Efekts"" direktora apstiprināšanu
28. lēmums 25.01.96 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu
42. lēmums 25.01.96 - Izmaiņas apmaksas kārtībā par iedzīvotājiem piegādāto siltumenerģiju
60. lēmums 08.02.96 - Par apstiprināšanu amatā
69. lēmums 08.02.96 - Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1996.gada tāmi
93. lēmums 22.02.96 - Par pašvaldības uzņēmuma "Veselības komplekss "Efekts"" statūtu apstiprināšanu
97. lēmums 22.02.96 - Par nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas Automoto biedrību
99. lēmums 22.02.96 - Par nomas līguma noslēgšanu ar individuālo uzņēmumu "Liktenis"
101. lēmums 22.02.96 - Par Lielupes ceļa pārvada pārbūvi
106. lēmums 22.02.96 - Par Jūrmalas pilsētas alkoholisma profilakses un ierobežošanas komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu
129. lēmums 07.03.96 - Par Jūrmalas pilsētas domes finansu komitejas sastāva papildināšanu
138. lēmums 07.03.96 Spēkā esošā redakcija Par ārpusskolas iestāžu nosaukumu maiņu
188. lēmums 21.03.96 - Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Kultūras centrs "UNDĪNE""
189. lēmums 21.03.96 - Par nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību "Komunālprojekts"
195. lēmums 25.03.96 - Par īpašuma tiesību sakārtošanu viesnīcā "Majori"
198. lēmums 21.03.96 - Par atbalstu sporta deju sacensību "Jūrmalas pāris-96" organizēšanā un finansēšanā
199. lēmums 21.03.96 - Par Slokas ezeru
201. lēmums 21.03.96 Nav spēkā Par braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas autobusos
202. lēmums 21.03.96 - Par ūdens un kanalizācijas apmaksu
203. lēmums 21.03.96 - Par SIA "Tirgus Kauguri" tirgus teritorijas Jūrmalā, Nometņu ielā nelikumīgi izbūvētā žoga nojaukšanu
247. lēmums 18.04.96 - Par direktora iecelšanu
249. lēmums 18.04.96 - Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem
250. lēmums 18.04.96 - Par Jūrmalas armēņu svētdienas skolas dibināšanu
251. lēmums 18.04.96 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas izveidošanu
252. lēmums 18.04.96 - Par apkures beigu termiņu
253. lēmums 18.04.96 - Par 1995.gada budžeta izpildi
254. lēmums 18.04.96 - Par 1996.gada budžetu
256. lēmums 18.04.96 Nav spēkā Par savstarpējās norēķināšanās grafiku
277. lēmums 18.04.96 - Par iestāšanos SIA bezpeļņas organizācijā
278. lēmums 18.04.96 - Par dabas resursu nodokļa maksājuma termiņa pagarināšanu
279. lēmums 18.04.96 - Par suņu turēšanas noteikumiem
282. lēmums 18.04.96 - Par difterijas profilaksi
283. lēmums 18.04.96 - Par pasākumiem iedzīvotāju medicīniskajā aprūpē 1996.gadā
287. lēmums 18.04.96 - Par pašvaldības uzņēmuma "Elektrons" dalību sabiedriskās organizācijas "Kabeļu tīklu asociācija" dibināšanā
348. lēmums 02.05.96 - Par pašvaldības uzņēmumu statūtu fonda izmaiņām
349. lēmums 02.05.96 - Par pilsētas apsaimniekošanai un labiekārtošanai paredzēto līdzekļu sadali 1996.gadā
412. lēmums 16.05.96 - Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā
417. lēmums 16.05.96 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Dubultu poliklīnika" likvidāciju un līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dubultu poliklīnika" par pašvaldības pasūtījumu
418. lēmums 16.05.96 - Par bezmaksas medikamentiem
419. lēmums 16.05.96 - Par Jūrmalas pilsētas domes veselības nodaļas izveidošanu
420. lēmums 16.05.96 Nav spēkā Par municipālās policijas nolikumu
423. lēmums 16.05.96 - Par Jūrmalas pilsētas domes sniegtajiem pakalpojumiem
429. lēmums 16.05.96 - Par Rīgas reģiona stratēģisko plānošanu
467. lēmums 30.05.96 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes juridiskās nodaļas štatu sarakstā
469. lēmums 30.05.96 - Par adreses maiņu
470. lēmums 30.05.96 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas municipālais autotransporta uzņēmums" statūtiem
473. lēmums 30.05.96 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas sociālās apdrošināšanas pārvaldi
474. lēmums 30.05.96 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu
519. lēmums 13.06.96 - Par pilnvarām slēgt un parakstīt līgumus
520. lēmums 13.06.96 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes štatu sarakstā
521. lēmums 13.06.96 - Par 1995.gada 26.jūnija aizņēmuma līguma Nr.286 pagarināšanu
529. lēmums 13.06.96 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas apgaismošanas uzņēmums "Gaisma"" statūtu apstiprināšanu
530. lēmums 13.06.96 Nav spēkā Par "Izziņa trūcīgās personas atvieglojumu saņemšanai medicīnas iestādēs" izsniegšanu
533. lēmums 13.06.96 Nav spēkā Par hospitalizācijas kārtību Jūrmalas pilsētā
573. lēmums 27.06.96 - Par bērnu uzturēšanu bērnudārza "Lācītis" sociālās aprūpes grupā
582. lēmums 27.06.96 - Par P/U "Jūrmalas siltumtīkli" pārveidošanu
583. lēmums 27.06.96 - Par statistikas anketas apstiprināšanu
584. lēmums 27.06.96 - Par Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā
641. lēmums 11.07.96 - Par Jūrmalas pilsētas domes veselības nodaļas nolikumu
644. lēmums 11.07.96 - Par izmaiņām autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1996.gada tāmē
645. lēmums 11.07.96 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību "Vizuālā reklāma"
647. lēmums 11.07.96 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1996.gada budžetā
661. lēmums 25.07.96 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ielu, ēku un dzīvokļu numerācijas norādes plākšņu un Valsts karoga turētāja statīva izvietošanas kārtības noteikumiem un etalonu apstiprināšanu
666. lēmums 25.07.96 - Par vasaras sezonas nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanai un tirdzniecībai publiskās vietās (no 15.04.-15.09.)
683. lēmums 25.07.96 - Par valsts objektu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai
684. lēmums 08.08.96 - Par izmaiņām Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikumā
685. lēmums 08.08.96 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1996.gada budžetā
703. lēmums 22.08.96 - Par bērnudārza nosaukuma maiņu
704. lēmums 22.08.96 - Par pabalstu piešķiršanu bērniem pirmklasniekiem
706. lēmums 22.08.96 - Par piedalīšanos Rīgas un Jūrmalas pilsētas un Rīgas rajona veselības aprūpes koordinācijas padomes darbā
713. lēmums 22.08.96 - Par kredīta ņemšanu
717. lēmums 22.08.96 - Par valstij saglabājamiem nekustamajiem īpašumiem Lielupes-Bulduru rajonā
750. lēmums 05.09.96 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1996.gada budžetā
755. lēmums 05.09.96 - Par piedalīšanos darba grupā Tukuma rajona, Talsu rajona, Jūrmalas un Jūrnieku nozares slimokases veselības aprūpes reģionalizācijā
756. lēmums 05.09.96 - Par līdzdalību Bulduru slimnīcas rekonstrukcijā
760. lēmums 05.09.96 Nav spēkā Par komunālo pakalpojumu komisijas maksu
781. lēmums 19.09.96 - Par Jūrmalas pilsētas bērnu tiesību aizsardzības centra izveidošanu
782. lēmums 19.09.96 Nav spēkā Par ikmēneša pašvaldības pabalsta piešķiršanu aizbildnībā esošiem bērniem
783. lēmums 19.09.96 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Jūrmalas zaļumsaimniecība" likvidāciju
784. lēmums 19.09.96 - Par bezpeļņas organizācijas - pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas kapi" dibināšanu
803. lēmums 19.09.96 - Par Jūrmalas pilsētas iestāšanos starptautiskajā organizācijā "Eiropas perifēro jūras reģionu konference"
833. lēmums 10.10.96 - Par kredītlīnijas atvēršanu
842. lēmums 10.10.96 - Par sociāli-ekonomiskās programmas izstrādi
844. lēmums 10.10.96 - Par pašvaldības uzņēmuma "Municipālais ATU" likvidāciju
845. lēmums 10.10.96 - Par likvidētā pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pārtika" parāda samaksu SIA firmai "Vidzemes Maiznieks"
913. lēmums 17.10.96 - Par Jūrmalas pilsētas domes deputātu un revīzijas komisijas darba samaksu
914. lēmums 17.10.96 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1996.gada budžetā
915. lēmums 17.10.96 - Par apkures sezonas uzsākšanu
920. lēmums 17.10.96 - Par "Vienošanās" noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Mediju fondu
923. lēmums 17.10.96 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas kapi" statūtu apstiprināšanu
947. lēmums 31.10.96 Nav spēkā Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā 1997.gadā
948. lēmums 31.10.96 - Par izmaiņām autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1996.gada tāmē
951. lēmums 31.10.96 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas 1996.gada budžetā
954. lēmums 31.10.96 - Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem
955. lēmums 31.10.96 - Par dabas resursu nodokļa maksājuma atlaidi
958. lēmums 31.10.96 - Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas štatu sarakstu
998. lēmums 14.11.96 - Par kultūras un sporta pasākumu plānu 1997.gadam
999. lēmums 14.11.96 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas locekļa atbrīvošanu
1000. lēmums 14.11.96 - Par 3.bērnu patversmes grupas atvēršanu b/d "Bitīte"
1006. lēmums 14.11.96 - Par norēķinu centra izveidi
1007. lēmums 14.11.96 - Par Jūrmalas pilsētas tīrības komisijas izveidošanu
1008. lēmums 14.11.96 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas kārtību
1051. lēmums 28.11.96 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Jūrmalas Slimokase" iestāšanos Lavijas Slimokasu un veselības aprūpes norēķinu kasu kopdarbības sabiedrībā "Slimokasu savienība"
1053. lēmums 28.11.96 - Par līgumu ar informācijas un kultūrprogrammu radošo studiju IK Baltica
1063. lēmums 28.11.96 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu
1064. lēmums 28.11.96 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumiem
1104. lēmums 12.12.96 - Par Jūrmalas pilsētas veselības aprūpes koncepciju
1105. lēmums 12.12.96 - Par līdzekļu piešķiršanu 1996.gadā
1106. lēmums 12.12.96 - Par darba grupas izveidošanu integrēta līdzsvarota attīstības projekta pieteikuma izstrādāšanai
1108. lēmums 12.12.96 - Par papildinājumiem maksājumos Jūrmalas bibliotēku apvienībā
1115. lēmums 12.12.96 - Par medicīnisko atskurbtuvi
1172. lēmums 12.12.96 - Par domāto daļu noteikšanu pie kafejnīcas ēkas Jūrmalā, Turaidas ielā 1
1176. lēmums 27.12.96 Nav spēkā Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu Jūrmalas pilsētas īpaša režīma zonā
1177. lēmums 27.12.96 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu iecirkņu izveidošanu
1178. lēmums 27.12.96 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu nodevu
1180. lēmums 27.12.96 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu atsaukšanas ierosināšanu
1182. lēmums 27.12.96 - Par līgumu ar laikrakstu "Jūrmala"
1184. lēmums 27.12.96 - Par izmaiņām 1996.gada budžetā
1185. lēmums 27.12.96 - Par savstarpējiem norēķiniem
1187. lēmums 27.12.96 - Par pašvaldībai piederošā kapitāla daļu pārdošanu
1197. lēmums 27.12.96 - Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1997.gada tāmi
1198. lēmums 27.12.96 - Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
1199. lēmums 27.12.96 - Par tirgus statusa piešķiršanu Jūrmalas tirgiem
1200. lēmums 27.12.96 - Par tirgus statusa piešķiršanu
1201. lēmums 27.12.96 - Par atūdeņoto dūņu krātuves modernizācijas projektu
1207. lēmums 27.12.96 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Bulduru slimnīca" statūtu fonda izmaiņu
1208. lēmums 27.12.96 Nav spēkā Par vides aizsardzības nodaļu
1209. lēmums 27.12.96 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas servisa centrs" finansiāli saimnieciskās pārbaudes rezultātiem

Rezultāti atgriezti 0.0938 sekundēs.