Lēmumi (40) - 1997. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 09.01.97 - Par bezprocentu aizdevuma ņemšanu
3. lēmums 09.01.97 - Par kopuzņēmuma izveidošanu
4. lēmums 09.01.97 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas darba samaksu
13. lēmums 09.01.97 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar bezpeļņas organizāciju SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
25. lēmums 23.01.97 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas finansu komitejas sastāvā
41. lēmums 23.01.97 - Par pašvaldības uzņēmuma "Elektrons" nodošanu privatizācijai
46. lēmums 23.01.97 Nav spēkā Par apbedīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
48. lēmums 23.01.97 - Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas štatu sarakstu
98. lēmums 06.02.97 - Par ūdens un kanalizācijas maksājumiem
99. lēmums 06.02.97 - Par speciālā budžeta līdzekļu piešķiršanu 1997.gadā
102. lēmums 06.02.97 - Par nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrisko organizāciju "Ķemeru attīstības fonds"
105. lēmums 06.02.97 - Par savstarpējiem norēķiniem starp VAF "Jūrmala" un Jūrmalas pilsētas domi
106. lēmums 06.02.97 - Par labiekārtošanas līdzekļu novirzīšanu teritoriju sakopšanai un ēku nojaukšanai
107. lēmums 06.02.97 - Par parādu atmaksu VAS "Marienbāde"
108. lēmums 06.02.97 - Par a/s "Fēnikss" iesnieguma izskatīšanu
119. lēmums 06.02.97 - Par darba grupas izveidošanu
153. lēmums 06.02.97 - Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Pils ielā 1
174. lēmums 20.02.97 - Par nomas līguma noslēgšanu ar AS "FĒNIKSS"
175. lēmums 20.02.97 - Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Auto klubs SC"
176. lēmums 20.02.97 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes ēku ekspluatācijas nodaļu
182. lēmums 20.02.97 Nav spēkā Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai un tirdzniecībai publiskās vietās
183. lēmums 20.02.97 - Par ūdens un kanalizācijas maksājumiem
184. lēmums 20.02.97 - Par 1996.gada budžeta izpildi
185. lēmums 20.02.97 - Par 1997.gada budžetu
186. lēmums 20.02.97 - Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju
198. lēmums 20.02.97 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas Servisa Centrs" statūtu apstiprināšanu
199. lēmums 20.02.97 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" statūtu apstiprināšanu
202. lēmums 20.02.97 - Par jaunu attīrīšanas iekārtu būvniecību Slokā un zemesgabala izveidošanu to projektēšanai
203. lēmums 20.02.97 - Par Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem)
252. lēmums 20.02.97 Sākotnējā redakcija Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabalu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12 un Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
252. lēmums 20.02.97 Spēkā esošā redakcija Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabalu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12 un Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
253. lēmums 06.03.97 - Par apstiprināšanu amatā
256. lēmums 06.03.97 - Par sporta bāzi Jūrmalā, Nometņu ielā 2a/7
268. lēmums 06.03.97 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "ELEKTRONS" privatizācijas projektu
275. lēmums 06.03.97 - Par līguma noslēgšanu ar SIA "Tailors-1"
283. lēmums 06.03.97 - Par līdzekļu piešķiršanu Slokas celulozes un papīra fabrikas medpunktam
284. lēmums 06.03.97 - Par izmaiņām ostas valdes sastāvā
285. lēmums 06.03.97 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Ķemeri"" statūtu fonda izmaiņām
286. lēmums 06.03.97 - Par izmaiņām pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "MELLUŽI"" statūtos
287. lēmums 06.03.97 - Par SIA "Dzintara laivas un mājas" zemes nomas parāda dzēšanu

Rezultāti atgriezti 0.3438 sekundēs.