Lēmumi (134) - 2000. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
11. lēmums 06.01.00 Nav spēkā Par autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā
12. lēmums 06.01.00 - Par Valsts investīciju programmas projekta pieteikuma apstiprināšanu
16. lēmums 06.01.00 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
17. lēmums 06.01.00 - Par zemesgabala nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
18. lēmums 06.01.00 - Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu II.daļas apstiprināšanu
32. lēmums 20.01.00 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo pakalpojumu centrs" statūtu apstiprināšanu
34. lēmums 20.01.00 - Par Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu
35. lēmums 20.01.00 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā
37. lēmums 20.01.00 - Par pārdošanas cenas apstiprināšanu
40. lēmums 27.01.00 - Par Artura Henkela kā domes priekšsēdētāja vietnieka darbības vērtējumu
41. lēmums 27.01.00 - Par Aigara Tampes kā domes priekšsēdētāja 1.vietnieka darbības vērtējumu
42. lēmums 27.01.00 - Par Leonīda Alkšņa kā domes priekšsēdētāja darbības vērtējumu
55. lēmums 03.02.00 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
56. lēmums 03.02.00 - Par koplīgumu
58. lēmums 03.02.00 - Par Jūrmalas bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas mūzika" statūtu un statūtu fonda izmaiņām
59. lēmums 03.02.00 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" statūtu un statūtu fonda izmaiņām
72. lēmums 03.02.00 - Par pašdarbības kolektīvu vadītāju papildus štata vietām un darba apmaksu
85. lēmums 03.02.00 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)
86. lēmums 03.02.00 - Par detālplānojumu izstrādāšanu un izmaiņām Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) I.sējumā
93. lēmums 03.02.00 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 20.janvāra lēmumā nr.32
106. lēmums 17.02.00 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes štatu sarakstā
107. lēmums 17.02.00 - Par a/m "Opel Rekord"
108. lēmums 17.02.00 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA "Jūrmalas mūzika" direktoru
112. lēmums 17.02.00 - Par tirgus statusa piešķiršanu
116. lēmums 17.02.00 - Par Priedaines izgāztuves apsaimniekošanas līguma pagarināšanu
132. lēmums 17.02.00 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
157. lēmums 02.03.00 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
158. lēmums 02.03.00 - Par kredīta ņemšanu
159. lēmums 02.03.00 - Par izmaiņām tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā
183. lēmums 02.03.00 - Par konkursa nolikumu par tiesībām nodarboties ar tirdzniecību Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajās tirdzniecības vietās
184. lēmums 02.03.00 Nav spēkā Par pasažieru pārvadājumiem vieglajos taksometros
185. lēmums 02.03.00 - Par Jūrmalas teātra studijas darba algu fonda izmaiņām
187. lēmums 02.03.00 - Par Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes štatu papildināšanu
188. lēmums 02.03.00 Nav spēkā Par municipālās policijas nolikumu
189. lēmums 02.03.00 - Par Jūrmalas bibliotēku apvienības štatu sarakstu
197. lēmums 02.03.00 - Par Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāna izstrādāšanas uzsākšanu
211. lēmums 16.03.00 - Par papildus nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas statistikas nodaļu
217. lēmums 16.03.00 - Par Jūrmalas pilsētas Vides aizsardzības politikas plāna izstrādāšanas programmu
219. lēmums 16.03.00 - Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 2000.gada tāmi
224. lēmums 16.03.00 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2000.gada budžetu
225. lēmums 16.03.00 - Par domes kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
267. lēmums 30.03.00 - Par sociālo objektu pārņemšanu pašvaldības īpašumā
268. lēmums 30.03.00 - Par kārtību, kādā organizējama dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana pēc to privatizācijas Jūrmalas pilsētā
270. lēmums 30.03.00 - Par Vaivaru pamatskolas saimniecisko štatu apstiprināšanu
273. lēmums 30.03.00 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācijas "Jūrmalas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums" statūtos
274. lēmums 30.03.00 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" privatizācijas projektu
275. lēmums 30.03.00 - Par pašvaldībai piederošā kapitāla daļu pārdošanu
312. lēmums 30.03.00 - Par skiču projektu konkursu ēkas Jūrmalā, Jomas ielā 2 pārbūvei
314. lēmums 30.03.00 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252
335. lēmums 13.04.00 - Par izmaiņām b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" statūtos
343. lēmums 13.04.00 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
344. lēmums 13.04.00 Nav spēkā Par pilnvarojuma līgumiem
345. lēmums 13.04.00 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā
346. lēmums 13.04.00 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2000.gada budžetu
349. lēmums 13.04.00 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
354. lēmums 13.04.00 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar PBOU "Jūrmalas ātrā palīdzība"
361. lēmums 13.04.00 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 11.septembra lēmumā nr.526
362. lēmums 13.04.00 Nav spēkā Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija lēmumā Nr.604
407. lēmums 27.04.00 - Par Jūrmalas pilsētas domes sociālās palīdzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu
446. lēmums 11.05.00 - Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādnieku izlikšanas komisijas likvidāciju
447. lēmums 11.05.00 Nav spēkā Par pašvaldības nodevām
451. lēmums 11.05.00 - Par parakstu "Par tautas nobalsošanas ierosināšanu" vākšanas vietām
452. lēmums 11.05.00 - Par tiesas piesēdētāju
453. lēmums 11.05.00 - Par atbrīvošanu no darba
497. lēmums 25.05.00 - Par sociālās palīdzības komisijas sastāva papildināšanu
560. lēmums 08.06.00 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
586. lēmums 08.06.00 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai
586. lēmums 08.06.00 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu izsniegšanai
590. lēmums 22.06.00 - Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktori
591. lēmums 22.06.00 - Par Kauguru kultūras nama direktori
592. lēmums 22.06.00 - Par atbalstu sabiedriskās darba grupas izveidošanā.
595. lēmums 22.06.00 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
639. lēmums 22.06.00 Nav spēkā Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38
695. lēmums 24.08.00 - Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām
696. lēmums 24.08.00 - Par Slokas attīrīšanas iekārtu daļas pirkšanu Slokā, Mežmalas ielā 43
730. lēmums 24.08.00 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 30.marta lēmumā Nr.268
731. lēmums 24.08.00 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma sakārtošanu
732. lēmums 24.08.00 - Par PBU "Slokas slimnīca" Sociālās un veselības aprūpes nodaļu
733. lēmums 24.08.00 Nav spēkā Par veselības aprūpes pabalsta noteikšanu
734. lēmums 24.08.00 Nav spēkā Par pārtikas talonu piešķiršanu un produktu piegādi mājās
735. lēmums 24.08.00 - Par Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes atskurbšanas telpu nolikuma apstiprināšanu
759. lēmums 07.09.00 - Par vienotas sadzīves atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes uzņēmuma izveidošanu
803. lēmums 07.09.00 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
815. lēmums 21.09.00 - Par izmaiņām Jūrmalas skolu štatu sarakstos
816. lēmums 21.09.00 - Par izmaiņām Jūrmalas 1.ģimnāzijas un Majoru pamatskolas darbinieku štatu sarakstā
845. lēmums 21.09.00 - Par PBU "Slokas slimnīca" struktūrvienības izveidi
846. lēmums 21.09.00 - Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo pakalpojumu centrs" likvidāciju
847. lēmums 21.09.00 - Par valstij nododamajiem nekustamajiem īpašumiem
848. lēmums 21.09.00 - Par atbrīvošanu no nomas maksas SO "Zaļais ordenis - pasaku māja "UNDĪNE""
849. lēmums 21.09.00 - Par izmaiņām štatu sarakstā
852. lēmums 21.09.00 - Par Rīgas reģiona attīstības aģentūras dibināšanas atbalstīšanu
857. lēmums 21.09.00 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
861. lēmums 05.10.00 - Par zemes kadastrālajām vērtībām Jūrmalā
862. lēmums 05.10.00 - Par konkursa komisiju
863. lēmums 05.10.00 - Par darba līguma laušanu
864. lēmums 05.10.00 - Par valsts nozīmes dabas lieguma Raga kāpas robežu izmaiņām
894. lēmums 05.10.00 - Par siltumenerģijas tarifiem 2000./2001.gada sezonā
923. lēmums 19.10.00 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Jaunais draugs"
926. lēmums 19.10.00 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 2.marta lēmuma Nr.170 atcelšanu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "EIROPAS MINERĀLS"
932. lēmums 19.10.00 Nav spēkā Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 2000./2001.gada apkures sezonā
965. lēmums 19.10.00 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības fonda veidošanu
979. lēmums 02.11.00 - Par telpu nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Asaru prospektā 2
983. lēmums 02.11.00 - Par 2001.gada nekustamā īpašuma nodokļa par zemi prognozi
984. lēmums 02.11.00 - Par projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri-1 siltumapgādes rekonstrukcija"
985. lēmums 02.11.00 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" statūtu fonda palielināšanu
997. lēmums 02.11.00 - Par Jūrmalas transporta attīstības koncepcijas apstiprināšanu
998. lēmums 02.11.00 - Par Vaivaru pamatskolas štatu apstiprināšanu
1021. lēmums 16.11.00 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdes apstiprināšanu
1022. lēmums 16.11.00 - Par privātā kapitāla piesaisti bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA "Bulduru slimnīca"
1023. lēmums 16.11.00 - Par izstāšanos no Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
1040. lēmums 16.11.00 - Par darba grupas izveidošanu
1042. lēmums 16.11.00 - Par domes vides aizsardzības nodaļas štatu sarakstu
1043. lēmums 16.11.00 - Par Jūrmalas pašvaldības b/o p/u "Jūrmalas vides izglītības un informācijas centrs" (Ekocentrs) likvidāciju
1048. lēmums 16.11.00 - Par Jūrmalas pilsētas sociālās aprūpes centra reorganizāciju un bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"" dibināšanu
1051. lēmums 16.11.00 - Par Jūrmalas pilsētas municipālās policijas štatu sarakstu
1061. lēmums 16.11.00 - Par izmaiņām zemes komisijas sastāvā
1077. lēmums 30.11.00 - Par pilsētas galveno arhitektu
1090. lēmums 30.11.00 - Par dalību SIA "Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Piejūra"" dibināšanā
1091. lēmums 30.11.00 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības b/o "Jūrmalas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas uzņēmums" reorganizāciju
1102. lēmums 30.11.00 - Par Jūrmalas pilsētas nakts patversmes nolikuma apstiprināšanu
1120. lēmums 30.11.00 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
1130. lēmums 14.12.00 - Par Valsts investīciju programmas projekta pieteikuma apstiprināšanu
1145. lēmums 14.12.00 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" reorganizāciju
1147. lēmums 14.12.00 - Par pašvaldības bezpeļņas organizācijas- uzņēmuma "Jūrmalas ātrā palīdzība" statūtu fonda izmaiņām
1150. lēmums 14.12.00 - Par direktora vietnieka bērnu teātra darbā papildus štata vietu un darba apmaksu Jūrmalas teātrī
1151. lēmums 14.12.00 Nav spēkā Par Jūrmalas teātra nolikumu
1168. lēmums 28.12.00 - Par domes būvvaldes vadītāju
1169. lēmums 28.12.00 - Par apstiprināšanu amatā
1170. lēmums 28.12.00 - Par pastāvīgo valsts valodas prasmes atestācijas komisiju
1171. lēmums 28.12.00 - Par piedalīšanos Pasaules bankas finansētajā projektā "Izglītības sistēmas attīstības projekts"
1172. lēmums 28.12.00 - Par pašvaldības bezpeļņas organizācijas-uzņēmuma "Jūrmalas ātrā palīdzība" nodošanu privatizācijai
1179. lēmums 28.12.00 - Par peldvietu projektu apstiprināšanu
1188. lēmums 28.12.00 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas muzeja nolikuma un štatu saraksta apstiprināšanu
1192. lēmums 28.12.00 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas apgaismošanas uzņēmums "Gaisma"" reorganizāciju

Rezultāti atgriezti 0.3906 sekundēs.