Lēmumi (31) - 2001. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
2. lēmums 11.01.01 Nav spēkā Par ziedoto naudas līdzekļu saņemšanu un izlietošanu
3. lēmums 11.01.01 - Par izmaiņām domes būvvaldes štatu sarakstā
4. lēmums 11.01.01 - Par papildus štatu vienību piešķiršanu Jūrmalas bibliotēku apvienībai
5. lēmums 11.01.01 - Par Kauguru kultūras nama štatu saraksta izmaiņām
63. lēmums 25.01.01 - Par prokurora protesta izskatīšanu
72. lēmums 25.01.01 - Par domes kultūras projektu finansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
74. lēmums 25.01.01 - Par Rīgas reģiona attīstības aģentūras padomes locekļu kandidātiem
86. lēmums 25.01.01 - Par speciālā budžeta konta līdzekļu izlietojumu
87. lēmums 25.01.01 Nav spēkā Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585
90. lēmums 25.01.01 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 9.oktobra lēmumā Nr.616 un Jūrmalas pilsētas domes ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikumā
103. lēmums 08.02.01 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijā
123. lēmums 08.02.01 Nav spēkā Par "Alkoholisma un narkomānijas profilakses programma Jūrmalā" apstiprināšanu
124. lēmums 08.02.01 - Par izglītības iestāžu papildus štatu apstiprināšanu
125. lēmums 08.02.01 - Par Mežmalas vidusskolas reorganizāciju un Jūrmalas peldēšanas skolas dibināšanu
143. lēmums 08.02.01 - Par izmaiņām zemes komisijas sastāvā
165. lēmums 22.02.01 - Par 2001.gadā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi
166. lēmums 22.02.01 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikumu
167. lēmums 22.02.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas štatu sarakstu
203. lēmums 22.02.01 - Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 2001.gada tāmi.
205. lēmums 22.02.01 - Par tirgus statusa piešķiršanu
206. lēmums 22.02.01 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" statūtu apstiprināšanu
207. lēmums 22.02.01 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"" statūtu apstiprināšanu
208. lēmums 22.02.01 - Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma" statūtu apstiprināšanu
209. lēmums 22.02.01 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" statūtu apstiprināšanu"
238. lēmums 08.03.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu
243. lēmums 08.03.01 - Par primārās veselības aprūpes finansēšanas kārtību un atalgojuma palielināšanu medicīnas māsām
244. lēmums 08.03.01 - Par pilsētas galveno arhitektu
245. lēmums 08.03.01 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas reorganizāciju, revīzijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
273. lēmums 08.03.01 - Par piedalīšanos reģiona teritorijas plānojuma "Starptautiskā lidosta "Rīga" un tai pieguļošās teritorijas attīstības plāns" izstrādē
274. lēmums 08.03.01 Nav spēkā Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585
275. lēmums 08.03.01 Nav spēkā Par zemesgabala rezervēšanu Jūrmalas Alternatīvajai skolai

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.