Lēmumi (54) - 1997. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 18.03.97 - Par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
2. lēmums 18.03.97 - Par domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu
3. lēmums 03.04.97 - Par domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
4. lēmums 03.04.97 - Par Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgām deputātu komitejām
5. lēmums 03.04.97 - Par domes pārvaldes struktūras reorganizāciju
8. lēmums 03.04.97 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas siltumtīkli" parāda atmaksu
21. lēmums 17.04.97 - Par deputātu komiteju sastāvu
22. lēmums 17.04.97 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes nolikumu
23. lēmums 17.04.97 - Par revīzijas komisiju
24. lēmums 17.04.97 - Par administratīvo komisiju
25. lēmums 17.04.97 - Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju
26. lēmums 17.04.97 - Par zemes komisiju
27. lēmums 17.04.97 - Par pastāvīgo valsts valodas prasmes atestācijas komisiju
29. lēmums 17.04.97 - Par aizdevuma došanu
30. lēmums 17.04.97 - Par nomas līguma noslēgšanu ar SO "Latvijas smilšu volejbola asociācija"
45. lēmums 17.04.97 - Par Jūrmalas pārstāvju pilnvarošanu turpināt darbu Rīgas reģiona attīstības padomē
68. lēmums 08.05.97 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
71. lēmums 08.05.97 - Par pilnvarnieku iecelšanu SIA "Dubultu šķelda"
72. lēmums 08.05.97 - Par suņu turēšanas nodevas samaksas kārtību
74. lēmums 08.05.97 Nav spēkā Par labklājības komisiju
75. lēmums 08.05.97 Nav spēkā Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādnieku izlikšanas komisiju
76. lēmums 08.05.97 - Par domes dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisiju
77. lēmums 08.05.97 - Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju
78. lēmums 08.05.97 - Par privatizācijas, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu izmantošanas komisiju
80. lēmums 08.05.97 - Par nomas līguma noslēgšanu ar labdarības fondu "Palīdzība bezdarbniekiem un maznodrošinātajiem"
155. lēmums 22.05.97 - Par darba grupas apstiprināšanu pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu pārveidošanai statūtsabiedrībā
156. lēmums 22.05.97 - Par pašvaldības valdījumā esošo vasarnīcu ieskaitīšanu dzīvojamā fondā
158. lēmums 22.05.97 - Par nekustamo īpašumu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
169. lēmums 22.05.97 Nav spēkā Par tirgus statusa piešķiršanu
172. lēmums 22.05.97 Nav spēkā Par rūpnieciskās zvejas komisiju
173. lēmums 22.05.97 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju komisiju
174. lēmums 22.05.97 - Par rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju
175. lēmums 22.05.97 - Par pašvaldības pasūtījuma labiekārtošanas darbiem Jūrmalā konkursa (izsoles) komisijas izveidošanu
176. lēmums 22.05.97 - Par transporta daļas izveidošanu
177. lēmums 22.05.97 - Par pašvaldības uzņēmuma "Brīze" reorganizāciju
178. lēmums 22.05.97 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 1 (Dzintaru koncertzāle) pārņemšanu pašvaldības īpašumā
205. lēmums 05.06.97 - Par nakts patversmes izveidošanu
206. lēmums 05.06.97 - Par izmaiņām pilsētas budžetā 1997.gadā
213. lēmums 05.06.97 - Par tirgus statusa piešķiršanu
216. lēmums 05.06.97 - Par apstiprināšanu amatā
217. lēmums 05.06.97 - Par izmaiņām tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā
218. lēmums 05.06.97 - Par izmaiņām attīstības jautājumu komitejā
219. lēmums 05.06.97 - Par koku ciršanas komisiju
220. lēmums 05.06.97 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
221. lēmums 05.06.97 - Par tūrisma un kūrorta komitejas nolikumu
222. lēmums 05.06.97 - Par Latvijas Vides Aizsardzības kluba Jūrmalas nodaļas Kultūras centra "Undīne" telpu nomas parādu dzēšanu un maksājumu atvieglojumiem
223. lēmums 05.06.97 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības dienestiem
224. lēmums 05.06.97 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju komisijas nolikumu
268. lēmums 19.06.97 - Par darba grupas izveidošanu ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas projekta realizācijai
282. lēmums 19.06.97 - Par Dzintaru koncertzāles apsaimniekošanu pārejas posmā līdz tās nodošanai Jūrmalas pilsētas īpašumā
283. lēmums 19.06.97 - Par vides komisijas izveidošanu
284. lēmums 19.06.97 Nav spēkā Par rūpnieciskās zvejas komisijas nolikumu
899. lēmums 18.12.97 - Par nomas līguma noslēgšanu ar "Okers 1"
902. lēmums 18.12.97 - Par komisijas izveidošanu kapu apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanai

Rezultāti atgriezti 0.1562 sekundēs.