Lēmumi (188) - 1998. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 08.01.98 - Par apstiprināšanu amatā
2. lēmums 08.01.98 - Par kredītlīnijas atvēršanu 1998.gadā
3. lēmums 08.01.98 - Par Jūrmalas tūrisma un kūrorta attīstības stratēģiju
7. lēmums 08.01.98 - Par Jūrmalas pilsētas iestāšanos Starptautiskā Padomē vietējām vides programmām (ICLEI)
40. lēmums 22.01.98 - Par Ķemeru viesnīcas saglabāšanu Latvijas valsts īpašumā
43. lēmums 22.01.98 - Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1998.gada tāmi
49. lēmums 22.01.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "Mēbeļu nams" privatizācijas projektu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
50. lēmums 22.01.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "GUNDEGA" privatizācijas projektu iesniegšanas termiņa pagarināšanu
54. lēmums 22.01.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Lielupes ostas pārvalde" reorganizāciju
55. lēmums 22.01.98 Nav spēkā Par braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas autobusos
56. lēmums 22.01.98 - Par Jūrmalas kūrorta un tūrisma attīstības stratēģijas realizāciju un analīzi
57. lēmums 22.01.98 - Par vides izglītības un informācijas centra izveidošanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 44
58. lēmums 22.01.98 - Par rīcības plānu Zilā Karoga pilotprojekta uzsākšanai
59. lēmums 22.01.98 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas mūzika" statūtu apstiprināšanu un dibināšanas dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
99. lēmums 05.02.98 - Par Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļas štatu saraksta papildināšanu
100. lēmums 05.02.98 - Par pašvaldības informācijas publicēšanu
104. lēmums 05.02.98 - Par nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļu
106. lēmums 05.02.98 - Par Jūrmalas pilsētas siltumapgādes koncepciju un darba grupas izveidošanu
107. lēmums 05.02.98 - Par zemūdens arheoloģijas centra izveidošanu Jūrmalas pilsētas muzejā
142. lēmums 05.02.98 - Par zemesgabalu reģistrāciju Zemesgrāmatā
147. lēmums 19.02.98 - Par atbrīvošanu no darba un apstiprināšanu amatā
148. lēmums 19.02.98 - Par Jūrmalas pilsētas domes komisijas izveidošanu dzelzceļa transporta jautājumu risināšanai Jūrmalā
149. lēmums 19.02.98 - Par gatavošanos XXII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem un XII Deju svētkiem
150. lēmums 19.02.98 Nav spēkā Par papildinājumiem ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvā
191. lēmums 19.02.98 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
192. lēmums 05.03.98 - Par darba līguma izbeigšanu
193. lēmums 05.03.98 - Par atsaukšanu no tiesas piesēdētāja pienākumu pildīšanas
198. lēmums 05.03.98 - Par līdzekļu piešķiršanu no domes rezerves fonda 1998.gadā
199. lēmums 05.03.98 - Par atkārtotu nekustamā īpašuma Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 36 atsavināšanu
201. lēmums 05.03.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "Elektrons" privatizācijas pabeigšanu
203. lēmums 05.03.98 - Par pilsētas sporta pasākumu plānu 1998.gadam
218. lēmums 05.03.98 - Par PBU "Jūrmalas Slimokase" likvidāciju
219. lēmums 05.03.98 - Par pilnvarnieku iecelšanu b/o SIA "Viduslatvijas Slimokase"
220. lēmums 05.03.98 - Par gada bilanču komisijas izveidošanu
221. lēmums 05.03.98 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas kapi" statūtu izmaiņām
222. lēmums 05.03.98 Nav spēkā Par Jūrmalas kapsētu uzturēšanas noteikumu apstiprināšanu
223. lēmums 05.03.98 - Par pilnvarnieka iecelšanu
224. lēmums 05.03.98 - Par piedalīšanos projektā "Piejūras eko tūrisms Baltijas jūras piekrastē"
225. lēmums 05.03.98 - Par skvēra pie viesnīcas "Majori" rekonstrukciju
226. lēmums 05.03.98 - Par ūdens atrakciju kompleksa un sporta - atpūtas parka projektēšanu Jūrmalā
253. lēmums 05.03.98 - Par izmaiņām zemes komisijas sastāvā
265. lēmums 05.03.98 - Par pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" direktora amata pretendentu atlases konkursa komisijas izveidošanu
269. lēmums 19.03.98 - Par izmaiņām tūrisma un kūrorta jautājumu komitejā
272. lēmums 19.03.98 - Par nomas līguma noslēgšanu ar IU 'TREIDE"
279. lēmums 19.03.98 Nav spēkā Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 22.maija lēmumā Nr.173
280. lēmums 19.03.98 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošo noteikumu apstiprināšanu un izmaiņām dažos Jūrmalas pilsētas domes lēmumos
293. lēmums 19.03.98 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
327. lēmums 02.04.98 - Par valstij saglabājamiem nekustamiem īpašumiem Jūrmalā
328. lēmums 02.04.98 Nav spēkā Par ēku Jūrmalā, Nometņu ielā 2a un Slokas ielā 55 korp.1 pārņemšanu pašvaldības īpašumā
329. lēmums 02.04.98 - Par pašvaldības valdījumā esošo vasarnīcu ēku izslēgšanu no vasarnīcu fonda
343. lēmums 02.04.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumā Nr.1176
364. lēmums 02.04.98 Nav spēkā Par LR Satiksmes ministrijas izdoto noteikumu "Pasažieru pārvadāšanas pagaidu noteikumi vieglajos taksometros" piemērošanu Jūrmalā
365. lēmums 02.04.98 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmuma Nr.191 atcelšanu
366. lēmums 02.04.98 Nav spēkā Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādnieku izlikšanas komisijas sastāva papildināšanu
369. lēmums 02.04.98 - Par 1997.gada budžeta izpildi
371. lēmums 02.04.98 - Par vēsturiskās Majoru stacijas ēkas Jūrmalā, Lienes ielā 2 nojaukšanu
376. lēmums 02.04.98 - Par Majoru skvēra un tam piegulošās teritorijas labiekārtošanas koncepcijas izstrādi
398. lēmums 16.04.98 - Par Jūrmalas pilsētas domes deputātu un revīzijas komisijas darba samaksu
399. lēmums 16.04.98 Nav spēkā Par labklājības komisijas sastāva papildināšanu
400. lēmums 16.04.98 - Par konkursu p/u "Veselības komplekss "Efekts"" direktora amatam
414. lēmums 16.04.98 Nav spēkā Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) dzīvokļu izīrēšanas jautājumu risināšanai paredzētās valsts un pašvaldības palīdzības sniegšanai
415. lēmums 16.04.98 - Par kopmītņu pārveidošanu dienesta viesnīcās
422. lēmums 16.04.98 - Par "Izziņa trūcīgās personas atvieglojumu saņemšanai medicīnas iestādēs" izsniegšanu
423. lēmums 16.04.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "Viesnīca "Dzintars"" statūtu izmaiņām
425. lēmums 16.04.98 - Par attieksmi pret B.Šteinbrika interviju
449. lēmums 30.04.98 - Par Jūrmalas pilsētas zemju novērtējumu uz 1940.gadu zemes kompensācijas sertifikātu aprēķināšanai un bijušo zemesgabalu novērtējumam līdzīga zemesgabala saņēmšanai
456. lēmums 30.04.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
457. lēmums 30.04.98 - Par speciālā budžeta maksājumiem
467. lēmums 30.04.98 - Par Latvijas-Krievijas kopuzņēmuma akciju sabiedrības "Marienbāde" dzīvojamo ēku pārņemšanu pašvaldības īpašumā
470. lēmums 30.04.98 - Par Jūrmalas pilsētas katlu māju rekonstrukcijas projektiem
471. lēmums 30.04.98 - Par mierizlīguma apstiprināšanu
472. lēmums 30.04.98 - Par pašvaldības uzņēmuma izveidošanu
491. lēmums 14.05.98 - Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu
492. lēmums 14.05.98 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem domes dzimtsarakstu nodaļā
520. lēmums 14.05.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
521. lēmums 14.05.98 - Par autostāvvietu ierīkošanu Jūras ielā
522. lēmums 14.05.98 - Par nekustamā īpašuma nodokļa maksas pagarinājumu dziednīcai "Rīgas Līcis"
523. lēmums 14.05.98 - Par Jūrmalas pilsētas siltumapgādes koncepcijas programmu
524. lēmums 14.05.98 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma "Bērnu nams "Sprīdītis"" statūtu apstiprināšanu
525. lēmums 14.05.98 - Par Jūrmalas izglītības iestāžu reorganizāciju
526. lēmums 14.05.98 Nav spēkā Par maksājumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā
527. lēmums 14.05.98 - Par lasītāju kluba izveidošanu Jūrmalas centrālajā bibliotēkā
555. lēmums 28.05.98 - Par iestāšanos Jaunatnes sporta attīstības aģentūrā "Olimps"
556. lēmums 28.05.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "Veselības komplekss "Efekts"" direktoru
559. lēmums 28.05.98 - Par telpu nomu domes sociālās palīdzības nodaļai
560. lēmums 28.05.98 Nav spēkā Par telpu nomu Augsburgas Ticības Apliecības Bulduru luterāņu draudzei
566. lēmums 28.05.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
568. lēmums 28.05.98 - Par papildus pilnvarnieku akciju sabiedrībā "Fēnikss"
569. lēmums 28.05.98 - Par Vaivaru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
570. lēmums 28.05.98 Nav spēkā Par "Lielupes ostas pārvaldes" valdes apstiprināšanu
571. lēmums 28.05.98 - Par neatdalāmā ieguldījuma kompensāciju SIA "TF "Inese"
573. lēmums 28.05.98 - Par valstij saglabājamiem nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā
585. lēmums 28.05.98 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta precizēšanu un apstiprināšanu
589. lēmums 28.05.98 - Par sporta kompleksa celtniecību Jūrmalā, Skolas ielā 3/5
611. lēmums 11.06.98 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Bulduru slimnīca" valdījumā esošo nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā
612. lēmums 11.06.98 - Par izmaiņām domes štatu sarakstā
614. lēmums 11.06.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
617. lēmums 11.06.98 - Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Jūrmalas amatnieku brālību
621. lēmums 11.06.98 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Bulduru slimnīca" autonomo siltuma apgādi
624. lēmums 11.06.98 - Par pašvaldības valdījumā esošo vasarnīcu ēku izslēgšanu no vasarnīcu fonda
625. lēmums 11.06.98 - Par pašvaldības valdījumā esošo vasarnīcu ēku izslēgšanu no vasarnīcu fonda
635. lēmums 11.06.98 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma "Bērnu nams "Sprīdītis"" statūtu labojumiem
636. lēmums 11.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Ķemeri"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
637. lēmums 11.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pāvalde "Kauguri"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
638. lēmums 11.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Dubulti"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
639. lēmums 11.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Majori"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
640. lēmums 11.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Lielupe"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
641. lēmums 11.06.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 19.marta lēmumā Nr.280
665. lēmums 25.06.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas namīpašumu denacionalizācijas komisijas sastāvā
683. lēmums 25.06.98 - Par Jūrmalas skolu valdes valdījumā esošā nekustamā īpašuma reģistrāciju Zemesgrāmatā
689. lēmums 25.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Jūrmalas municipālais tūrisma birojs" likvidāciju
690. lēmums 25.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Sloka"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
691. lēmums 25.06.98 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Namu pārvalde "Melluži"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
716. lēmums 09.07.98 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas organizācijas uzņēmuma "Jūrmalas ātrā palīdzība" valdījumā esošā nekustamā īpašuma reģistrāciju Zemesgrāmatā
722. lēmums 09.07.98 - Par Lielupes vidusskolas direktora apstiprināšanu amatā
723. lēmums 09.07.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas tiesas locekļu sastāvā
751. lēmums 23.07.98 - Par parakstu vākšanas vietu Jūrmalas pilsētā apstiprināšanu
754. lēmums 23.07.98 - Par zvejas kontroles uzlabošanu
755. lēmums 23.07.98 - Par izmaiņām autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1998.gada tāmē
791. lēmums 06.08.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.jūlija lēmumā Nr.751
792. lēmums 06.08.98 - Par autotransporta līdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu pielietošanu
795. lēmums 06.08.98 - Par valsts aizdevuma ņemšanu Jūrmalas pilsētas siltumapgādes objektiem
797. lēmums 06.08.98 Nav spēkā Par noteikumiem peldētavās
822. lēmums 20.08.98 - Par pabalsta piešķiršanu bērniem uzsākot mācības 1.klasē
864. lēmums 03.09.98 - Par 7.Saeimas vēlēšanu iecirkņu izveidošanu Jūrmalā
866. lēmums 03.09.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
873. lēmums 03.09.98 - Par Jūrmalas pašvaldībai piederošo a/s "Fēnikss" akciju objektīvu novērtēšanu
874. lēmums 03.09.98 - Par ūdens patēriņa un kanalizācijas pakalpojumu apmaksu
875. lēmums 03.09.98 - Par siltumenerģijas tarifiem
908. lēmums 17.09.98 - Par izmaiņām domes štatu sarakstā
909. lēmums 17.09.98 - Par Jūrmalas pilsētas valdes 1992.gada 9.aprīļa lēmuma Nr.132 atcelšanu
910. lēmums 17.09.98 - Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra pārdošanu
912. lēmums 17.09.98 - Par autostāvvietu ierīkošanu Vienības prospektā
914. lēmums 17.09.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
916. lēmums 17.09.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta lēmumā Nr.197
969. lēmums 01.10.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "Mēbeļu nams" likvidāciju
970. lēmums 01.10.98 - Par pašvaldības uzņēmuma Gundega likvidāciju
974. lēmums 01.10.98 - Par Ebreju slimnīcas "Bikur Holim" biedrībai nododamo nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielajā prospektā 11
985. lēmums 01.10.98 Nav spēkā Par mācību maksas paaugstināšanu
986. lēmums 01.10.98 - Par Jūrmalas kultūras centra reorganizāciju
987. lēmums 01.10.98 - Par Priedaines cieto sadzīves atkritumu izgāztuves apsaimniekošanas noteikumiem
988. lēmums 01.10.98 - Par darba grupas izveidošanu un iesaistīšanos pilotprojektā "Local Agenda 21 un vietējā vides pārvalde Latvijas pašvaldībās"
989. lēmums 01.10.98 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Sporta un veselības centrs "Jaundubulti"" statūtu fonda apjoma izmaiņām
1012. lēmums 15.10.98 Nav spēkā Par skolēnu bezmaksas ēdināšanu
1013. lēmums 15.10.98 - Par Slokas slimnīcas medicīniskās un sociālās rehabilitācijas nodaļas gultas dienas vērtības paaugstināšanu
1014. lēmums 15.10.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
1032. lēmums 15.10.98 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Lielupes ielā 31
1052. lēmums 29.10.98 - Par apstiprināšanu amatā
1081. lēmums 29.10.98 Nav spēkā Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 1998./99.gada apkures sezonā
1082. lēmums 29.10.98 - Par sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību bezdarbnieku un darba spējīgo nestrādājošo personu ģimenēm
1085. lēmums 29.10.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pārtika" bankrota procedūras uzsākšanu
1086. lēmums 29.10.98 - Par atļauju realizēt krājumu "Jūrmalas vēsturiskā arhitektūra"
1088. lēmums 29.10.98 - Par Jūrmalas kultūras centra reorganizāciju
1122. lēmums 12.11.98 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas viesnīca "Dzintars"" likvidāciju
1124. lēmums 12.11.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
1126. lēmums 12.11.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 6.novembra lēmumā Nr.734
1134. lēmums 12.11.98 - Par Jūrmalas pašvaldības bezpeļņas organizācijas - pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas vides izglītības un informācijas centrs" ("Ekocentrs") dibināšanu un Ekocentra direktora apstiprināšanu
1135. lēmums 12.11.98 - Par labklājības pārvaldes izveidošanu
1136. lēmums 12.11.98 - Par tuberkulozes un hronisko plaušu slimību kabineta pārvietošanu
1137. lēmums 12.11.98 Nav spēkā Par domes kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas maksas pakalpojumiem
1146. lēmums 12.11.98 Nav spēkā Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585
1147. lēmums 12.11.98 - Par detālplānojuma apstiprināšanu "Slokas darījumu parkam"
1174. lēmums 26.11.98 Nav spēkā Par telpu nomu Augsburgas Ticības Apliecības Bulduru luterāņu draudzei
1176. lēmums 26.11.98 Nav spēkā Par tirgus statusa piešķiršanu
1192. lēmums 26.11.98 - Par Jūrmalas pašvaldībai piederošo a/s "Fēnikss" akciju objektīvu novērtēšanu
1212. lēmums 26.11.98 - Par Jūrmalas dalību starptautiskajā projektā "Via Baltica telpiskās attīstības zona"
1215. lēmums 10.12.98 - Par sociālās dzīvojamās mājas statusa noteikšanu ēkai Jūrmalā, Slokas ielā 57a
1216. lēmums 10.12.98 - Par 4.bērnu patversmes grupas atvēršanu b/d "Bitīte"
1222. lēmums 10.12.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos
1223. lēmums 10.12.98 - Par bezpeļņas organizāciju Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks"
1224. lēmums 10.12.98 - Par bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" statūtiem
1241. lēmums 10.12.98 - Par Jūrmalas izglītības iestāžu finansiālo patstāvību
1242. lēmums 10.12.98 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Bulduru slimnīca" statūtu un statūtu fonda izmaiņām
1243. lēmums 10.12.98 - Par labklājības pārvaldes štatu sarakstu
1244. lēmums 10.12.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas attīstības plānā un papildinājumiem apbūves noteikumos
1293. lēmums 23.12.98 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem domes dzimtsarakstu nodaļā
1296. lēmums 23.12.98 - Par izmaiņām autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1998.gada tāmē
1309. lēmums 23.12.98 - Par izmaiņām Jūrmalas pašvaldības 1998.gada budžetā
1310. lēmums 23.12.98 - Par medicīnisko atskurbtuvi
1311. lēmums 23.12.98 - Par finansu nodaļas reorganizāciju, finansu nodaļas un centralizētās grāmatvedības nolikumu apstiprināšanu
1313. lēmums 23.12.98 - Par konkursa izsludināšanu uz Jūrmalas pilsētas būvvaldes vadītāja amatu
1314. lēmums 23.12.98 Nav spēkā Par Kauguru kultūras namu
1315. lēmums 23.12.98 Nav spēkā Par Bulduru kultūras namu
1316. lēmums 23.12.98 Nav spēkā Par Majoru kultūras namu
1317. lēmums 23.12.98 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas skolu valdes nolikuma apstiprināšanu
1318. lēmums 23.12.98 Nav spēkā Par maksas pakalpojumu tarifiem Jūrmalas pilsētas muzejā
1319. lēmums 23.12.98 - Par Jūrmalas pašvaldības bezpeļņas organizācijas - pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas vides izglītības un informācijas centrs" ("Ekocentrs") statūtu apstiprināšanu
1320. lēmums 23.12.98 - Par Jūrmalas mākslinieciskās jaunrades nama mākslas skolas izveidi

Rezultāti atgriezti 0.625 sekundēs.