Lēmumi (153) - 1999. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
13. lēmums 07.01.99 - Par Kauguru, Bulduru un Majoru kultūras namu štatu sarakstu apstiprināšanu
14. lēmums 07.01.99 Nav spēkā Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādnieku izlikšanas komisijas sastāva papildināšanu
16. lēmums 21.01.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 16.maija lēmumā Nr.423
31. lēmums 21.01.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 23.decembra lēmumā Nr.1311
32. lēmums 21.01.99 - Par autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevas 1999.gada tāmi
33. lēmums 21.01.99 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 19.februāra lēmuma Nr.155 atcelšanu
37. lēmums 21.01.99 - Par pabalstu piešķiršanu pensionāriem, kuri sasnieguši 80 gadu vecumu
38. lēmums 21.01.99 - Par projektu "Kauguru siltumapgādes sistēmas daļēja rekonstrukcija"
40. lēmums 21.01.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.584
41. lēmums 21.01.99 - Par braukšanas maksu Jūrmalas pilsētas autobusos
58. lēmums 21.01.99 - Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
77. lēmums 04.02.99 - Par maksas pakalpojumiem domes lietu pārvaldē
79. lēmums 04.02.99 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem domes ēku ekspluatācijas nodaļā
93. lēmums 04.02.99 - Par PU "Sporta un veselības centrs "Jaundubulti"" likvidāciju
95. lēmums 04.02.99 - Par domes civilās aizsardzības centra likvidēšanu
96. lēmums 04.02.99 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas kultūras iestādēs
97. lēmums 04.02.99 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrā
98. lēmums 04.02.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "ORIENTS" bankrota procedūras uzsākšanu un bankrota procedūras pabeigšanu
99. lēmums 04.02.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas sadzīves pakalpojumi" bankrota procedūras uzsākšanu un bankrota procedūras pabeigšanu
100. lēmums 04.02.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "LAIVAS" bankrota procedūras uzsākšanu un bankrota procedūras pabeigšanu
101. lēmums 04.02.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pārtika" bankrota procedūras uzsākšanu un bankrota procedūras pabeigšanu
102. lēmums 04.02.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības uzņēmuma "KAUGURCIEMS" bankrota procedūras uzsākšanu un bankrota procedūras pabeigšanu
106. lēmums 04.02.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 12.augusta lēmumā Nr.374
116. lēmums 18.02.99 - Par izmaiņām domes štatu sarakstā
118. lēmums 18.02.99 - Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar Personāla domentu valsts arhīvu
120. lēmums 18.02.99 - Par izmaiņām privatizācijas, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu izmantošanas komisijas sastāvā
126. lēmums 18.02.99 - Par domes ēku ekspluatācijas nodaļas reorganizāciju
141. lēmums 18.02.99 - Par gada bilanču komisijas izveidošanu
142. lēmums 18.02.99 - Par eksperimentālu dalītās atkritumu savākšanas sistēmas ieviešanu pilsētā
143. lēmums 18.02.99 Nav spēkā Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs
144. lēmums 18.02.99 - Par Jūrmalas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepciju
171. lēmums 18.02.99 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
176. lēmums 18.02.99 - Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādnieku izlikšanas komisiju
185. lēmums 04.03.99 - Par valstij nododamajiem nekustamajiem īpašumiem Jūrmalā
200. lēmums 04.03.99 - Par eksperimentālo skolēnu autobusu maršrutu finansēšanu
207. lēmums 04.03.99 - Par papildinājumiem privatizācijas, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu izmantošanas komisijas sastāvā
208. lēmums 04.03.99 Nav spēkā Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585 un par adresu maiņu
222. lēmums 04.03.99 - Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
223. lēmums 04.03.99 - Par detālplānojuma - attīstības plāna izmaiņu apstiprināšanu Lielupes labā krasta teritorijai
252. lēmums 18.03.99 - Par Jūrmalas pilsētas domes kultūras darbinieku padomes nolikuma apstiprināšanu
257. lēmums 18.03.99 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" statūtu apstiprināšanu
274. lēmums 18.03.99 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
280. lēmums 18.03.99 - Par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
289. lēmums 01.04.99 - Par maksāšanas līdzekļa maiņu
293. lēmums 01.04.99 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 26.novembra lēmuma nr.1174 atcelšanu
311. lēmums 01.04.99 - Par Jūrmalas kūrorta un tūrisma attīstības stratēģijas realizāciju un sagatavošanos 1999.gada vasaras kūrorta sezonai
342. lēmums 01.04.99 - Par telpu nomas līguma noslēgšanu ar SO "Zaļais ordenis - pasaku māja "Undīne""
344. lēmums 15.04.99 - Par attīstības jautājumu komitejas sēdes sasaukšanu
365. lēmums 15.04.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos
367. lēmums 15.04.99 - Par Jūrmalas speciālās ekonomiskās zonas izveidošanu kūrorta un tūrisma attīstībai
381. lēmums 15.04.99 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
382. lēmums 15.04.99 - Par zemes ierīcības - kadastrālo robežu sakārtošanas projekta apstiprināšanu Jūrmalā, Kaugurciems - teritorijai starp Brekšu - Celtnieku ielām, Talsu šoseju, Peoniju ielu un pludmali
383. lēmums 15.04.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžetu
387. lēmums 29.04.99 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes deputātu un revīzijas komisijas darba samaksu
430. lēmums 29.04.99 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma "Bērnu nams "Sprīdītis"" štatu saraksta un darba algu apstiprināšanu
431. lēmums 29.04.99 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
432. lēmums 29.04.99 - Par maksas pakalpojumu tarifiem Jūrmalas pilsētas sociālās aprūpes centrā
433. lēmums 29.04.99 - Par municipālās policijas štatu saraksta apstiprināšanu
434. lēmums 29.04.99 - Par Jūrmalas PBU "Bulduru slimnīca" struktūrvienības Seksuāli transmisīvo un ādas lipīgo slimību centra likvidēšanu
435. lēmums 29.04.99 - Par BOP SIA "Jūrmalas mūzika" direktora apstiprināšanu
436. lēmums 29.04.99 - Par Jūrmalas pilsētas domes kultūras nodaļas nolikuma un štatu saraksta apstiprināšanu
437. lēmums 29.04.99 - Par būvvaldes izveidošanu
464. lēmums 13.05.99 - Par darba grupas izveidošanu
465. lēmums 13.05.99 - Par PU "Jūrmalas servisa centrs" likvidāciju
469. lēmums 13.05.99 - Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "DL un PARTNERI"
475. lēmums 13.05.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžeta izmaiņām
486. lēmums 13.05.99 - Par līguma attiecību pārtraukšanu ar Kauguru kultūras nama direktori
487. lēmums 13.05.99 - Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes štatu saraksta apstiprināšanu
488. lēmums 13.05.99 - Par štatu samazināšanu
492. lēmums 13.05.99 - Par konkursa komisijas apstiprināšanu "Par tiesībām veikt Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta tehniski ekonomisko izpēti"
504. lēmums 13.05.99 - Par zemesgabala daļas atsavināšanu Jūrmalā, Lienes ielā 6
510. lēmums 13.05.99 - Par štatu saraksta izmaiņām
514. lēmums 27.05.99 - Par koplīgumu
544. lēmums 27.05.99 - Par Majoru bibliotēkas pārcelšanu un pievienošanu Bulduru bibliotēkai
545. lēmums 27.05.99 - Par iecelšanu amatā
574. lēmums 27.05.99 - Par kompleksa "Villa Marta" projektēšanu
586. lēmums 10.06.99 - Par kredītlīnijas atvēršanu 1999.gadā
601. lēmums 10.06.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 25.augusta lēmumā nr.212
602. lēmums 10.06.99 - Par Jūrmalas pilsētas domes lēmumu atcelšanu
603. lēmums 10.06.99 - Par pabalsta piešķiršanu izlaiduma klašu audzēkņu ģimenēm
604. lēmums 10.06.99 Nav spēkā Par izmaiņu apstiprināšanu "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos"
605. lēmums 10.06.99 - Par Latvijas Nacionālās vadības grupas starptautiskam projektam "VIA Baltica Telpiskās Attīstības zona" sastāva izmaiņām
630. lēmums 01.07.99 - Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Jūrmalas teātra studiju
661. lēmums 01.07.99 - Par rīcības programmas pazemes ūdeņu aizsardzībai Jūrmalā un programmas gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņojuma kontroles sistēmas izveidošanai Jūrmalas pilsētas atkritumu izgāztuvēs "Priedaine" un "Kūdra" apstiprināšanu
667. lēmums 01.07.99 Nav spēkā Par SIA "Dubultu šķelda" pilnvarnieku
668. lēmums 01.07.99 - Par flīžu pārdošanu izsolē
670. lēmums 01.07.99 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas apgaismošanas uzņēmums "Gaisma"" statūtu apstiprināšanu
672. lēmums 01.07.99 Nav spēkā Noteikumi "Par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atseviškos dzīvokļos"
697. lēmums 15.07.99 - Par attīstības plāna izmaiņu uzsākšanu
722. lēmums 21.07.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumā Nr.574
738. lēmums 29.07.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžetā
739. lēmums 29.07.99 - Par pabalsta piešķiršanu bērniem uzsākot mācības 1.klasē
740. lēmums 29.07.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 3.septembra lēmumā nr.874
741. lēmums 29.07.99 Nav spēkā Par atvieglojumiem kurināmā iegādei
742. lēmums 29.07.99 - Par SIA "Dubultu šķelda" statūtu kapitāla palielināšanu
745. lēmums 29.07.99 Nav spēkā Par apbedīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
773. lēmums 12.08.99 - Par Alternatīvo skolu
774. lēmums 12.08.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžetā
786. lēmums 12.08.99 Nav spēkā Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu
791. lēmums 12.08.99 - Par meža zemesgabalu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
796. lēmums 12.08.99 - Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
820. lēmums 26.08.99 - Par Jūrmalas iestāšanos Baltijas pilsētu savienībā
821. lēmums 26.08.99 - Par Jūrmalas pilsētas Sociālo pakalpojumu centra darbības uzsākšanu
822. lēmums 26.08.99 - Par Jūrmalas pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas apgaismošanas uzņēmums "Gaisma"" statūtu apstiprināšanu
865. lēmums 09.09.99 - Par garantijas sniegšanu bezpeļņas organizācijas pašvaldības uzņēmuma "Bērnu nams "Sprīdītis"" kredītam
866. lēmums 09.09.99 - Par garantijas sniegšanu pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas pilsētas siltumtīkli" kredītam
867. lēmums 09.09.99 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Sēravotu ielā 5 un Sēravotu ielā 9 pārņemšanu
869. lēmums 09.09.99 - Par parakstu "Par tautas nobalsošanas ierosināšanu" vākšanas vietu organizēšanu
896. lēmums 09.09.99 Nav spēkā Par "Saistošo noteikumu reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai Jūrmalā" apstiprināšanu
914. lēmums 23.09.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžeta izmaiņām
937. lēmums 23.09.99 - Par dienas aprūpes centra izveidošanu personām ar garīgās attīstības traucējumiem
939. lēmums 23.09.99 - Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Bulduru slimnīca" reorganizāciju un bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru slimnīca" dibināšanu
942. lēmums 23.09.99 Nav spēkā Par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas
943. lēmums 23.09.99 - Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojamās ēkās uzstādāmi siltumenerģijas norēķinu uzskaites mēraparāti, šo darbu finansēšana un norēķini par piegādāto siltumenerģiju
960. lēmums 23.09.99 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
963. lēmums 07.10.99 - Par "Saistošo noteikumu par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā" apstiprināšanu
983. lēmums 07.10.99 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas zemes vērtību zonējuma saskaņošanu
985. lēmums 07.10.99 Nav spēkā Par sociālo dzīvokļu nolikuma apstiprināšanu
986. lēmums 07.10.99 - Par Jūrmalas pilsētas PBU "Kauguru poliklīnika" reorganizāciju un bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs" dibināšanu
987. lēmums 07.10.99 - Par PBU "Slokas slimnīca" reorganizāciju un bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slokas Veselības un sociālās aprūpes centrs" dibināšanu
1013. lēmums 21.10.99 - Par pašvaldības valdījumā esošās dzīvojamās ēkas Jūrmalā, Bulduru prospektā 83, lit.3 izslēgšanu no vasarnīcu telpu fonda
1028. lēmums 21.10.99 - Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu Jūrmalā tautas nobalsošanai 1999.gada 13.novembrī
1029. lēmums 21.10.99 - Par izmaiņām autotransporta līdzekļu iebraukšanas nodevu 1999.gada tāmē
1035. lēmums 21.10.99 - Par nomas līgumu laušanu
1047. lēmums 21.10.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžetu
1051. lēmums 21.10.99 - Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
1052. lēmums 21.10.99 Nav spēkā Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru slimnīca" statūtu apstiprināšanu un dibināšanas dokumentu iesniegšanu LR Uzņēmumu reģistrā
1053. lēmums 21.10.99 - Par arhitektūras un pilsētbūves padomes izveidošanu
1095. lēmums 04.11.99 - Par reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas variantiem
1104. lēmums 04.11.99 - Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "DUBULTU ŠĶELDA"
1109. lēmums 04.11.99 Nav spēkā Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija lēmumā nr.604
1111. lēmums 04.11.99 Nav spēkā Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 1999./2000.gada apkures sezonā
1112. lēmums 04.11.99 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības SIA "Sociālo pakalpojumu centrs" dibināšanu
1113. lēmums 04.11.99 - Par projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri 1 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija"
1116. lēmums 04.11.99 - Par grozījumiem un papildinājumiem Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā
1153. lēmums 25.11.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžetu
1183. lēmums 25.11.99 - Par zemesgabala Jūrmalā, Kuldīgas ielā 12 ieskaitīšanu kompensācijas fondā
1192. lēmums 09.12.99 - Par neapdzīvojamo telpu Jūrmalā, Nometņu ielā 4-1 nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
1215. lēmums 09.12.99 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kauguru primārās veselības aprūpes centrs" statūtu apstiprināšanu
1216. lēmums 09.12.99 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru slimnīca" statūtu apstiprināšanu
1224. lēmums 09.12.99 - Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā
1247. lēmums 23.12.99 - Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
1263. lēmums 23.12.99 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 1999.gada budžetu
1264. lēmums 23.12.99 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumā Nr.1218
1265. lēmums 23.12.99 - Par teritorijas pie Slokas ezera rezervēšanu ārstniecisko kūdras dūņu ieguvei
1271. lēmums 23.12.99 - Par pašvaldības uzņēmuma "Jūrmalas mežs" nodošanu privatizācijai
1272. lēmums 23.12.99 - Par Jūrmalas pilsētas domei piederošo akciju sabiedrības "FĒNIKSS" akciju nodošanu privatizācijai
1278. lēmums 23.12.99 Nav spēkā Par nolikuma "Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda ēku vai atsevišķu telpu un ar tām saistīto zemes platību) iznomāšanas un izīrēšanas kārtība" apstiprināšanu
1280. lēmums 23.12.99 - Par labojumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.342 un telpu nomas līguma noslēgšanu ar SO "Zaļais ordenis - pasaku māja "Undīne""
1281. lēmums 23.12.99 - Par izmaiņām iedzīvotājiem sniegto ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu uzskaites un apmaksas kārtībā
1282. lēmums 23.12.99 Sākotnējā redakcija Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
1282. lēmums 23.12.99 Spēkā esošā redakcija Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
1286. lēmums 23.12.99 - Par iestāšanos pasaules veselības organizācijas projektā

Rezultāti atgriezti 0.1094 sekundēs.