Saistošie noteikumi (4) - 1999. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
4. saistošie noteikumi 04.02.99 Nav spēkā Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem
5. saistošie noteikumi 10.06.99 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
6. saistošie noteikumi 09.09.99 Nav spēkā Saistošie noteikumi reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informativo materiālu izvietošanai Jūrmalā
7. saistošie noteikumi 07.10.99 Nav spēkā Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000. gadā

Rezultāti atgriezti 0 sekundēs.