Nolikumi (55) - 2001. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 28.03.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes nolikums
2. nolikums 25.04.01 Nav spēkā Vides aizsardzības komitejas nolikums
3. nolikums 09.05.01 Nav spēkā Labklājības un izglītības jautājumu komitejas nolikums
4. nolikums 09.05.01 Nav spēkā Kultūras, reliģijas un sporta komitejas nolikums
5. nolikums 09.05.01 Nav spēkā Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas nolikums
6. nolikums 09.05.01 Nav spēkā Attīstības jautājumu komitejas nolikums
7. nolikums 23.05.01 - Sociālās palīdzības komisijas nolikums
8. nolikums 23.05.01 - Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas nolikums
9. nolikums 23.05.01 - Namīpašumu denacionalizācijas komisijas nolikums
10. nolikums 23.05.01 Nav spēkā Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums
11. nolikums 06.06.01 Nav spēkā Koku ciršanas komisijas nolikums
12. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums
13. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Ķemeru vidusskolas nolikums
14. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Pumpuru vidusskolas nolikums
15. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums
16. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums
17. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums
18. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums
19. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Slokas pamatskolas nolikums
20. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Majoru pamatskolas nolikums
21. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Vaivaru pamatskolas nolikums
22. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas speciālās internātskolas nolikums
23. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums
24. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Sākumskolas "Ābelīte" nolikums
25. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Sākumskolas "Taurenītis" nolikums
26. nolikums 20.06.01 Nav spēkā Jūrmalas sākumskolas "Zvaniņš" nolikums
27. nolikums 04.07.01 Nav spēkā Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikums
28. nolikums 04.07.01 Nav spēkā Jūrmalas Sākumskolas "Atvase" nolikums
29. nolikums 04.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes nolikums
30. nolikums 04.07.01 - Jūrmalas pilsētas domes budžeta komisijas nolikums
31. nolikums 04.07.01 - Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums
32. nolikums 04.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisijas nolikums
33. nolikums 04.07.01 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums
33. nolikums 04.07.01 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums
34. nolikums 04.07.01 - Jūrmalas pilsētas domes iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums
35. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas nolikums
36. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas nolikums
37. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums
38. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums
39. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes nolikums
40. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļas nolikums
41. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums
42. nolikums 18.07.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas nolikums
43. nolikums 18.07.01 - Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju komisijas nolikums
44. nolikums 01.08.01 Nav spēkā Izglītības konsultatīvā padomes nolikums
44. nolikums 01.08.01 Nav spēkā Izglītības konsultatīvā padomes nolikums
45. nolikums 01.08.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes personāla daļas nolikums
46. nolikums 01.08.01 - Grozījumi 2001.gada 6.jūnija nolikumā Nr.11 "Koku ciršanas komisijas nolikums"
47. nolikums 12.09.01 - Jūrmalas pilsētas attīstības fonda nolikums
48. nolikums 12.09.01 - Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda nolikums
49. nolikums 10.10.01 Nav spēkā Pašvaldības pasūtījuma organizēšanas kārtība
50. nolikums 10.10.01 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija nolikumā Nr.6 "Attīstības jautājumu komitejas nolikums"
51. nolikums 24.10.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības pasūtījumu izvērtēšanas komisijas nolikums
52. nolikums 24.10.01 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes saimniecības daļas nolikums
53. nolikums 07.11.01 - Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību

Rezultāti atgriezti 0.0625 sekundēs.