Instrukcijas (20) - 2001. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. instrukcija 01.08.01 - Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu piedziņu
2. instrukcija 19.12.01 - Par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu
3. instrukcija 19.12.01 - Par finansu un grāmatvedības iekšējo kontroli
4. instrukcija 19.12.01 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestāžu izpildes gada pārskatu sastādīšanu
5. instrukcija 19.12.01 - Par Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu kontu plānu
6. instrukcija 19.12.01 - Par Jūrmalas pilsētas uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un bezpeļņas organizāciju ar pašvaldības kapitāla daļu virs 50% gada pārskatu sastādīšanu un iesniegšanu
7. instrukcija 19.12.01 - Par Jūrmalas pašvaldības uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību kontu plānu
8. instrukcija 19.12.01 - Par inventarizācijas kārtību
9. instrukcija 19.12.01 - Par Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību kases operācijām
10. instrukcija 19.12.01 - Par Jūrmalas pašvaldības budžeta iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību darba samaksas un materiālās stimulēšanas kārtību
11. instrukcija 19.12.01 - Par Jūrmalas pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti
12. instrukcija 19.12.01 - Par krājumu uzskaiti un norakstīšanas kārtību
13. instrukcija 19.12.01 - Par debitoru uzskaites un norakstīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
14. instrukcija 19.12.01 - Par kreditoru uzskaites un norakstīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
15. instrukcija 19.12.01 - Par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
16. instrukcija 19.12.01 - Par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju un uzskaites kārtību Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
17. instrukcija 19.12.01 - Par ziedojumiem (dāvinājumiem) un to atspoguļošanu finansu reģistros Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
18. instrukcija 19.12.01 - Par reprezentācijas izdevumu uzskaiti un norakstīšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
19. instrukcija 19.12.01 - Par autotransporta izmantošanu, degvielas uzskaiti un norakstīšanu Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās
20. instrukcija 19.12.01 - Par norēķinu kārtību komandējuma izdevumiem un prasībām pret personālu Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās

Rezultāti atgriezti 0.0156 sekundēs.