Nolikumi (27) - 2003. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 08.01.03 Nav spēkā Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"
2. nolikums 08.01.03 - Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes nolikums"
3. nolikums 08.01.03 - Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.13 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "pienenīte" nolikums"
4. nolikums 22.01.03 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums" un komiteju nolikumos
5. nolikums 22.01.03 - Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums
6. nolikums 05.02.03 Nav spēkā Jūrmalas mākslas skolas nolikums
6. nolikums 05.02.03 Nav spēkā Jūrmalas mākslas skolas nolikums
7. nolikums 19.02.03 Nav spēkā Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums
7. nolikums 19.02.03 Nav spēkā Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums
8. nolikums 05.03.03 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums
8. nolikums 05.03.03 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums
9. nolikums 05.03.03 Nav spēkā Par pludmales nogabalu nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību
10. nolikums 19.03.03 Nav spēkā JŪRMALAS PILSĒTAS Domes biroja nolikums
11. nolikums 02.04.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija nolikumā Nr.6 "Attīstības jautājumu komitejas nolikums"
12. nolikums 16.04.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 "Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums"
13. nolikums 14.05.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija nolikumā Nr.10 "Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums"
14. nolikums 11.06.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 "JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS"
15. nolikums 12.06.03 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"
16. nolikums 09.07.03 Nav spēkā TRANSPORTA UN KOMUNĀLO LIETU KOMITEJAS NOLIKUMS
17. nolikums 09.07.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija nolikumā Nr.6 "Attīstības jautājumu komitejas nolikums"
18. nolikums 09.07.03 Nav spēkā JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES DROŠĪBAS UN KĀRTĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
19. nolikums 06.08.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija nolikumā Nr.18 "Jūrmalas pilsētas domes Drošības un kārtības komisijas nolikums"
20. nolikums 06.08.03 - Kultūras konsultatīvās padomes nolikums
21. nolikums 01.10.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.20 "Majoru pamatskolas nolikums"
22. nolikums 12.11.03 - GROZĪJUMI JŪRMALAS BURĀŠANAS SKOLAS NOLIKUMĀ
23. nolikums 24.12.03 Nav spēkā GROZĪJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES 2001.GADA 4.JŪLIJA NOLIKUMĀ Nr.29 "JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES NOLIKUMS"
24. nolikums 24.12.03 - Jūrmalas pilsētas veselības aprūpes plānošanas konsultatīvā padomes nolikums

Rezultāti atgriezti 0.1875 sekundēs.