Instrukcijas (8) - 2003. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. instrukcija 30.04.03 - Jūrmalas pilsētas domes būvniecības kārtība pašvaldības īpašumos
2. instrukcija 06.08.03 - Grozījumi 2001.gada 19.decembra Jūrmalas pilsētas domes Instrukcijā Nr.11 "Par pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti"
3. instrukcija 06.08.03 - Grozījumi 2001.gada 19.decembra Jūrmalas pilsētas domes Instrukcijā Nr.12 "Par krājumu uzskaiti un norakstīšanas kārtību"
4. instrukcija 06.08.03 - Grozījumi 2001.gada 19.decembra Jūrmalas pilsētas domes Instrukcijā Nr.17 "Par ziedojumiem (dāvinājumiem) un to atspoguļošanu finansu reģistros Jūrmalas pašvaldības iestādēs, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās"
5. instrukcija 06.08.03 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem
6. instrukcija 17.09.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta instrukcijā Nr.1 "Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu piedziņu"
7. instrukcija 01.10.03 - Ēku un būvju sakārtošanas (nojaukšanas) kārtība
8. instrukcija 29.10.03 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 6.augusta instrukcijā Nr.5 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem"

Rezultāti atgriezti 0.0312 sekundēs.