Lēmumi (145) - 2003. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 08.01.03 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
4. lēmums 08.01.03 - Par Jomas ielas rekonstrukciju
13. lēmums 22.01.03 - Par kredīta ņemšanu
14. lēmums 22.01.03 - Par galvojuma sniegšanu
17. lēmums 22.01.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Valsts investīciju programmā
19. lēmums 22.01.03 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētu un Eskilstunas (Zviedrijas Karaliste) pilsētu
27. lēmums 22.01.03 - Par Jūrmalas Attīstības plāna (Ģenerālplāna) 1995.gada redakcijas izvērtējumu
42. lēmums 22.01.03 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas zemes komisijas sastāvā
43. lēmums 22.01.03 - Par Jūrmalas pašvaldības pilnvarnieku pilnvarojuma atsaukšanu
48. lēmums 05.02.03 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija lēmumā Nr.318
49. lēmums 05.02.03 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija lēmumā Nr.268
50. lēmums 05.02.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas vadītāju
51. lēmums 05.02.03 - Par iecelšanu amatā
52. lēmums 05.02.03 - Par izmaiņām Kauguru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā
56. lēmums 05.02.03 Nav spēkā Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.803
57. lēmums 05.02.03 Nav spēkā Par audzēkņu uzņemšanu Jūrmalas mākslas skolā
59. lēmums 05.02.03 Nav spēkā Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi
68. lēmums 05.02.03 - Par Jūrmalas dabas un kultūras mantojuma pieteikuma sagatavošanu UNESCO pasaules dabas un kultūras mantojuma sarakstam
84. lēmums 19.02.03 - Par izmaiņām Majoru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā
85. lēmums 19.02.03 Nav spēkā Par izmaiņām Jūrmalas mūzikas vidusskolas kora "Jūrmala" darbinieku darba vietu sarakstā
86. lēmums 19.02.03 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.8
87. lēmums 19.02.03 - Par darba grupu izveidošanu
99. lēmums 19.02.03 - Par BOP SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem
113. lēmums 27.02.03 - Par investīcijām 2003.gadā
114. lēmums 05.03.03 Nav spēkā Par izmaiņām Lielupes ostas pārvaldes valdes sastāvā
121. lēmums 05.05.03 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Maskavas pilsētas Dienvidrietumu administratīvā apgabala prefektūras administrāciju
122. lēmums 05.03.03 Nav spēkā Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs
122. lēmums 05.03.03 Nav spēkā Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs
146. lēmums 19.03.03 - Par domes biroja izveidošanu
147. lēmums 19.03.03 Nav spēkā Par darba grupas izveidošanu
148. lēmums 19.03.03 - Par Jūrmalas Alternatīvās skolas direktoru Egilu Blūmu
149. lēmums 19.03.03 Nav spēkā Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes un aģentūras izveidē
149. lēmums 19.03.03 Nav spēkā Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes un aģentūras izveidē
164. lēmums 19.03.03 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Sanktpēterburgas Admiralitātes administratīvā rajona teritoriālo pārvaldi
185. lēmums 02.04.03 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas izstrādi
191. lēmums 02.04.03 Nav spēkā Par vides aizsardzības nodaļas maksas pakalpojumiem
192. lēmums 02.04.03 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu
205. lēmums 02.04.03 Spēkā esošā redakcija Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam
209. lēmums 02.04.03 - Par Lielupes tilta rekonstrukciju
216. lēmums 02.04.03 Nav spēkā Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos
230. lēmums 02.04.03 - Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jūrmalā, Bražciems 0701
235. lēmums 16.04.03 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra lēmumā Nr.650
249. lēmums 16.04.03 - Par degvielas uzpildes stacijas celtniecību Jūrmalā, Kaugurciemā 83
268. lēmums 16.04.03 - Par Jūrmalas pilsētas logotipu un devīzi
273. lēmums 30.04.03 - Par dziednīcas ,,Rīgas Līcis" rekonstrukciju par kūrortviesnīcu Jūrmalā, Dubultu prospektā 51
286. lēmums 30.04.03 Nav spēkā Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 28.maija lēmumā Nr.585
309. lēmums 07.05.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Jura Hlevicka atbrīvošanu no amata un pienākumu pildīšanas
310. lēmums 07.05.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
316. lēmums 14.05.03 - Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas bibliotēku apvienībā
317. lēmums 14.05.03 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas sākumskolā "Ābelīte"
335. lēmums 14.05.03 - Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ilgas ielā 8 izsoles organizēšanu
336. lēmums 14.05.03 - Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viktorijas ielā 106 izsoles organizēšanu
337. lēmums 14.05.03 Nav spēkā Par atkārtotas nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 31 izsoles organizēšanu
340. lēmums 28.05.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Daiņa Urbanoviča atbrīvošanu
341. lēmums 28.05.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
342. lēmums 28.05.03 - Par kredīta ņemšanu
390. lēmums 11.06.03 - Par novadu izveidošanas projektu un tā realizācijai nepieciešamajiem valsts atbalsta pasākumiem
394. lēmums 11.06.03 - Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu
396. lēmums 11.06.03 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā
414. lēmums 12.06.03 - Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003.gada 27.maija rīkojuma Nr.2-02/57 izskatīšanu
415. lēmums 12.06.03 - Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003.gada 2.jūnija rīkojuma Nr.2-02/60 izskatīšanu
416. lēmums 12.06.03 - Par Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003.gada 2.jūnija rīkojuma Nr.2-02/62 izskatīšanu
417. lēmums 12.06.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības likvidāciju
418. lēmums 12.06.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu
419. lēmums 12.06.03 - Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
423. lēmums 25.06.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes publisko pārskatu par 2002.gadu
462. lēmums 25.06.03 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Slokas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem
463. lēmums 25.06.03 - Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"’ pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem
465. lēmums 25.06.03 - Par telpas Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA "Juglis"
468. lēmums 25.06.03 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bauskas ielā 5a nomas līguma noslēgšanu ar PBO PSIA "Bulduru slimnīca"
495. lēmums 01.07.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru
496. lēmums 01.07.03 - Par Jūrmalas pilsētas municipālās policijas priekšnieku
497. lēmums 09.07.03 - Par kredīta ņemšanu
502. lēmums 09.07.03 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā
508. lēmums 09.07.03 - Par kūrortviesnīcas "Daina" iekšējā pagalma rekonstrukciju Jūrmalā, Mežsargu ielā 4/6
509. lēmums 09.07.03 - Par atteikumu tiesas nama būvniecībai zemesgabalā Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12
510. lēmums 09.07.03 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Palangas pilsētas domi
511. lēmums 09.07.03 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Pērnavas pilsētas domi
513. lēmums 09.07.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru
514. lēmums 09.07.03 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas mūzika" direktoru
515. lēmums 09.07.03 - Par Jūrmalas pilsētas BOPU Bērnu nama "Sprīdītis" direktori
516. lēmums 09.07.03 - Par transporta un komunālo lietu komiteju
517. lēmums 09.07.03 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 5.jūnija lēmumā Nr.459
536. lēmums 23.07.03 - Par veikala – kulinārijas ēkas būvniecību Jūrmalā, Darba ielā 10
538. lēmums 23.07.03 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Kabūras municipālo padomi
566. lēmums 06.08.03 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieku
567. lēmums 06.08.03 - Par drošības un kārtības komisiju"
570. lēmums 06.08.03 - Par Majoru pamatskolas struktūrvienības ģimenes aprūpes centra "Bulduri" pamatskolas likvidēšanu
571. lēmums 06.08.03 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" patversmes grupām un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
574. lēmums 06.08.03 - Par izmaiņām 2002.gada 23.oktobra lēmumā Nr.807 "Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam"
575. lēmums 06.08.03 - Par Jūrmalas pilsētas iestāšanos Eiropas Kūrortu Asociācijā
597. lēmums 20.08.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieku
598. lēmums 20.08.03 - Par ēku kadastrālās vērtības bāzes papildināšanu un precizēšanu
627. lēmums 03.09.03 - Par Sandras Rones iecelšanu amatā
628. lēmums 03.09.03 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
629. lēmums 03.09.03 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju
630. lēmums 03.09.03 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.147
631. lēmums 03.09.03 - Par pirmsskolas iestādes "Saulīte" speciālās grupas un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
647. lēmums 17.09.03 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149
648. lēmums 17.09.03 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmumā Nr.997
662. lēmums 17.09.03 - Par tirdzniecības centra ēkas būvniecību Jūrmalā, Raiņa ielā 74
689. lēmums 17.09.03 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Finansu saistību birojs"
693. lēmums 01.10.03 - Par atbalstu Tūrisma informācijas centra atvēršanai Maskavā (Krievijas Federācija)
694. lēmums 01.10.03 - Par atbalstu Tūrisma augstskolas izveidošanas iespējai Jūrmalā
699. lēmums 01.10.03 - Par Lapmežciema pagasta teritoriālplānojuma (Ģenerālplāna) atzinuma apstiprināšanu
711. lēmums 01.10.03 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
730. lēmums 15.10.03 - Par programmas apstiprināšanu
745. lēmums 29.10.03 - Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku darba vietu skaita sarakstu
746. lēmums 29.10.03 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta lēmumā Nr.355 "Par Izglītības konsultatīvo padomi"
747. lēmums 29.10.03 - Par "Bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu ārpusģimenes aprūpes koncepciju"
759. lēmums 12.11.03 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
765. lēmums 12.11.03 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 23.oktobra lēmumā Nr.807 "Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam"
766. lēmums 12.11.03 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.87 "Par darba grupu izveidošanu"
769. lēmums 12.11.03 - Par atbalstu dalībai ES Phare SUPORTNET III projektā
770. lēmums 12.11.03 - Par kultūras konsultatīvo padomi
782. lēmums 12.11.03 - Par kotedžas Nr.8 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38a nomu SIA "Futbola klubs Jūrmala"
784. lēmums 12.11.03 - Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Dubultu prospektā 10–44a īres līguma pagarināšanu ar Jūrmalas pilsētas muzeju
797. lēmums 26.11.03 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.394 "Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumi) 1997.gada redakcijas grozījumu uzsākšanu"
799. lēmums 26.11.03 - Par dalību Phare programmā
806. lēmums 26.11.03 - Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Talsu šosejā 39 nomas līguma pagarināšanu ar a/k "BALTIJAS TRANZĪTU BANKA" Jūrmalas filiāli
809. lēmums 10.12.03 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.11 "Par rūpnieciskās zvejas komisiju"
813. lēmums 10.12.03 - Par Jūrmalas administratīvās robežas precizēšanu un digitālo uzmērīšanu
814. lēmums 10.12.03 - Par Kauguru apvedceļu
815. lēmums 10.12.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 1.jūlija lēmuma Nr.672 "Noteikumi "Par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atsevišķos dzīvokļos"" atzīšanu par spēku zaudējušu
818. lēmums 10.12.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2004.-2007.gadam
819. lēmums 10.12.03 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā
820. lēmums 10.12.03 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā
821. lēmums 10.12.03 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā "Atvase"
821. lēmums 10.12.03 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā "Atvase"
834. lēmums 10.12.03 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, L.Paegles ielā 23 nomas līguma noslēgšanu ar Jūrmalas evanģēlisko kristiešu draudzi "Jaunā paaudze"
835. lēmums 10.12.03 - Par zemesgabala daļas Jūrmalā, pie zemesgabala Skolas ielā 44 nomas līguma pagarināšanu ar AS "Preses apvienība"
837. lēmums 10.12.03 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 6 (Kolkas ielā 2) nomas līguma pārtraukšanu
841. lēmums 24.12.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.953 "Par caurlaižu posteņa pārcelšanu" atcelšanu
842. lēmums 24.12.03 Nav spēkā Par Pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu
843. lēmums 24.12.03 - Par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku darba vietu skaita saraksta papildinājumu
844. lēmums 24.12.03 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas 1.ģimnāzijā
845. lēmums 24.12.03 - Par Jūrmalas burāšanas skolas maksas pakalpojumiem
846. lēmums 24.12.03 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija lēmumā Nr.266 "Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas uzņēmuma "Slokas slimnīca" direktoru-galveno ārstu"
847. lēmums 24.12.03 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" papildus grupas atvēršanu un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
848. lēmums 24.12.03 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību pārstrukturizāciju
849. lēmums 24.12.03 - Par pašvaldības uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām
850. lēmums 24.12.03 - Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dubulti 2502
859. lēmums 24.12.03 - Par nepilngadīgo uzraudzības nodaļas izveidi
871. lēmums 24.12.03 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 daļas nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas reģionālo iestādi
874. lēmums 30.12.03 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viktorijas ielā 106 pārdošanu

Rezultāti atgriezti 0.2344 sekundēs.