Nolikumi (47) - 2004. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.13 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Pienenīte" nolikums"
2. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.17 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums"
3. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.12 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums"
4. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pisētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.15 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums"
5. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.11 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums"
6. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.19 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums"
7. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Rūķītis" nolikums"
8. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.16 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums"
9. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.18 "Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes "Katrīna" nolikums"
10. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.23 "Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums"
11. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.26 "Jūrmalas pilsētas sākumskolas "Zvaniņš" nolikums"
12. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.25 "Jūrmalas pilsētas sākumskolas "Taurenītis" nolikums"
13. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.24 "Jūrmalas pilsētas sākumskolas "Ābelīte" nolikums"
14. nolikums 21.01.04 Nav spēkā JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES NOLIKUMS
15. nolikums 21.01.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes administratīvās pārvaldes nolikums
16. nolikums 21.01.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes juridiskās pārvaldes nolikums
17. nolikums 21.01.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums
18. nolikums 21.01.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldes nolikums
19. nolikums 21.01.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums
20. nolikums 21.01.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums
21. nolikums 21.01.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija nolikumā Nr.38 "Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums"
22. nolikums 21.01.04 - GROZĪJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES 2002.GADA 30.JANVĀRA NOLIKUMĀ NR.3 "JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES KULTŪRAS PROJEKTU FINANSĒŠANAS KONKURSA NOLIKUMS"
23. nolikums 04.02.04 - GROZĪJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES 2004.GADA 21.JANVĀRA NOLIKUMĀ NR.14 "JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES NOLIKUMS"
24. nolikums 04.02.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas nolikums
25. nolikums 04.02.04 - GROZĪJUMI JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES 2003.GADA 24.DECEMBRA NOLIKUMĀ NR.24 "JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES VESELĪBAS APRŪPES PLĀNOŠANAS KONSULTATĪVĀS PADOMES NOLIKUMS"
26. nolikums 31.03.04 - ĪRES UN KOMUNĀLO PAKALPOJUMU MAKSAS PARĀDUKOMISIJAS NOLIKUMS
27. nolikums 31.03.04 - PIESPIEDU DARBA IZPILDES KĀRTĪBA JŪRMALAS PILSĒTĀ
28. nolikums 14.04.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 "Jūrmalas 1.ģimnāzijas nolikums"
29. nolikums 28.04.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"
30. nolikums 28.04.04 Sākotnējā redakcija Dzīvokļu komisijas nolikums
30. nolikums 28.04.04 Spēkā esošā redakcija Dzīvokļu komisijas nolikums
31. nolikums 28.04.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumā Nr.32 "Koku ciršanas komisijas nolikums"
32. nolikums 28.04.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 "JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS"
33. nolikums 30.06.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu finansēšanas konkursa nolikums
34. nolikums 28.07.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas izglītības pārvaldes nolikums
35. nolikums 25.08.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 "JŪRMALAS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS"
36. nolikums 08.09.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 "Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums"
37. nolikums 20.10.04 - Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" nolikums
38. nolikums 20.10.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 "JŪRMALAS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS"
39. nolikums 03.11.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija nolikumā Nr.20 "MAJORU PAMATSKOLAS NOLIKUMS"
40. nolikums 01.12.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.27 "JŪRMALAS 1.ĢIMNĀZIJAS NOLIKUMS"
41. nolikums 01.12.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 "JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS NOLIKUMS"
42. nolikums 15.12.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Informātikas pārvaldes nolikums
43. nolikums 29.12.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 "Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību"
44. nolikums 29.12.04 Nav spēkā Majoru kultūras nama nolikums
45. nolikums 29.12.04 Nav spēkā Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums
45. nolikums 29.12.04 Nav spēkā Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.