Instrukcijas (20) - 2004. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. instrukcija 21.01.04 - Kārtībā kādā tiek uzņemti izglītojamie Jūrmalas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas grupās pie skolām
2. instrukcija 08.09.04 Nav spēkā Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem
2. instrukcija 08.09.04 Nav spēkā Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem
3. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par grāmatvedības uzskaites organizēšanu un kārtošanu
4. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par finansu un grāmatvedības iekšējo kontroli
5. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtību
6. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par inventarizācijas kārtību
7. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par kapitālo un kārtējo remontu klasifikāciju un uzskaites kārtību
8. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par krājumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
9. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par komandējuma izdevumu un avansu norēķinu kārtību
10. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par autotransporta izmantošanas, degvielas uzskaites un norakstīšanas kārtību
11. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par ieņēmumu un izdevumu uzskaites kārtību
12. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par debitoru uzskaites un norakstīšanas kārtību
13. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par kreditoru uzskaites un norakstīšanas kārtību
14. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par naudas līdzekļu uzskaites kārtību
15. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par darba samaksas un materiālās stimulēšanas kārtību
16. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību
17. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par ziedojumu (dāvinājumu) atspoguļošanu finansu reģistros
18. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par pašvaldības budžeta iestāžu UN aģentūru gada pārskatu sastādīšanu
19. instrukcija 15.12.04 Nav spēkā Par pašvaldības budžeta iestāžu un aģentūru kontu plānu

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.