Lēmumi (125) - 2004. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
2. lēmums 07.01.04 - Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu
13. lēmums 21.01.04 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrības integrācijas rīcības plānu 2004.gadam
24. lēmums 21.01.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu un vadītāju iecelšanu amatā
25. lēmums 21.01.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāju
26. lēmums 21.01.04 - Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
27. lēmums 21.01.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa izsludināšanu
29. lēmums 21.01.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.5 "Par zemes komisiju"
33. lēmums 21.01.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 12.septembra lēmumā Nr.463 "Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulējamo nozaru noteikšanu un regulatora izveidi"
35. lēmums 04.02.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.8 "Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju"
36. lēmums 04.02.04 - Par kredīta ņemšanu
37. lēmums 04.02.04 - Par maksas pakalpojumiem
59. lēmums 04.02.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, "3.līnija 2110" nomas līguma pagarināšanu ar A.K.
67. lēmums 04.02.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma noslēgšanu
68. lēmums 04.02.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes veselības aprūpes plānošanas konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
73. lēmums 18.02.04 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Valsts investīciju programmā
107. lēmums 03.03.04 - Par Kauguru kultūras nama direktori
140. lēmums 17.03.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju
161. lēmums 17.03.04 - Par telpu nomāšanu no BO VU "Nacionālais rehabilitācijas centrs "VAIVARI" "
170. lēmums 17.03.04 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A lit.2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SO "Jūrmalas reģiona čigānu biedrības koordinācijas centrs "DORSIS""
193. lēmums 31.03.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.8 "Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju"
194. lēmums 31.03.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra lēmumā Nr.59 "Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi"
195. lēmums 31.03.04 - Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu komisiju
196. lēmums 31.03.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 "Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli"
197. lēmums 31.03.04 - Par lielveikala jaunbūves un katlu mājas rekonstrukcijas ieceri Jūrmalā, Viestura ielā 25
201. lēmums 31.03.04 - Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu izstrādes uzsākšanu.
218. lēmums 31.03.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, Smiltenes ielā 1a nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss"
219. lēmums 31.03.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, Straumes ielā 2 nomas līguma pagarināšanu ar Latvijas Republikas Vides ministrijas Latvijas Vides aģentūru
223. lēmums 14.04.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.decembra lēmuma Nr.803 "Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs"
246. lēmums 14.04.04 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar L atvijas Republikas Vides ministrijas Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi
266. lēmums 28.04.04 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
267. lēmums 28.04.04 Nav spēkā Par koku ciršanas komisiju
268. lēmums 28.04.04 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu
272. lēmums 28.04.04 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā
281. lēmums 28.04.04 - Par pirmsskolas iestādes - bērnudārza būvniecības ieceri Jūrmalā, J.Poruka prospektā 14
283. lēmums 28.04.04 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Verģi" dāvinājuma – zvejas kuģa "Undīne" pieņemšanu
307. lēmums 12.05.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
308. lēmums 12.05.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.9 "Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas komisiju"
314. lēmums 12.05.04 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju
314. lēmums 12.05.04 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju
358. lēmums 12.05.04 - Par sociālās dzīvojamās mājas renovācijas ieceri Jūrmalā, Nometņu ielā 2A
362. lēmums 26.05.04 - Par finanšu resursu nodrošināšanu investīciju projektiem
363. lēmums 26.05.04 Nav spēkā Par ilgtermiņa saistībām
368. lēmums 26.05.04 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2003.gada finansu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
372. lēmums 26.05.04 - Par dalību Phare 2002 programmā
378. lēmums 26.05.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.205 "Par detālā plānojuma uzsākšanu Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam"
384. lēmums 26.05.04 - Par Skolu valdes reorganizāciju
385. lēmums 26.05.04 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" patversmes grupu un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
407. lēmums 09.06.04 - Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Silu ielā 35 un Kadiķu ielā 30
454. lēmums 30.06.04 - Par kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu
455. lēmums 30.06.04 - Par grupas atvēršanu sākumskolā "Ābelīte", darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
456. lēmums 30.06.04 - Par Jūrmalas vakara vidusskolas direktoru
457. lēmums 30.06.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 23.oktobra lēmumā Nr.822 "Par dabas lieguma "Dzintaru palieņu pļavas" izveidošanu"
458. lēmums 30.06.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada publisko pārskatu
459. lēmums 30.06.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija lēmumā Nr.271 "Par Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju"
460. lēmums 30.06.04 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
467. lēmums 30.06.04 Nav spēkā Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā
467. lēmums 30.06.04 Nav spēkā Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā
499. lēmums 14.07.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra lēmumā Nr.59 "Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi"
500. lēmums 14.07.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru
506. lēmums 14.07.04 - Par Murjāņu sporta ģimnāzijas airēšanas bāzes rekonstrukcijas ieceri Jūrmalā, Jaunā ielā 64A,66
523. lēmums 14.07.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu
543. lēmums 28.07.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes lēmumos
544. lēmums 28.07.04 - Par sabiedriskās organizācijas "Latvijas lielo pilsētu asociācija" pārveidošanu
545. lēmums 28.07.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
550. lēmums 28.07.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
600. lēmums 25.08.04 - Par 5-6 gadīgo bērnu grupas atvēršanu Majoru pamatskolā
601. lēmums 25.08.04 - Par bērnu nama "Sprīdītis" pārveidošanu
626. lēmums 08.09.04 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
629. lēmums 08.09.04 - Par papildus pedagoģiskās korekcijas klases atvēršanu Slokas pamatskolā
630. lēmums 08.09.04 - Par dalību Eiropas Komisijas programmā
650. lēmums 08.09.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, Valtera prospektā 61 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "VN Valteri"
661. lēmums 22.09.04 - Par Izglītības pārvaldes vadītāju
662. lēmums 22.09.04 - Par aizdevumu procentu likmēm
665. lēmums 22.09.04 Nav spēkā Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā
665. lēmums 22.09.04 Nav spēkā Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā
670. lēmums 22.09.04 - Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Krimuldas ielā 4
678. lēmums 22.09.04 - Par Jūrmalas administratīvās robežas precizēšanu un digitālo uzmērīšanu
679. lēmums 22.09.04 - Par bezpeļņas organizāciju pašvaldības uzņēmumu reorganizāciju
680. lēmums 22.09.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 25.augusta lēmumā Nr.601 "Par bērnu nama "Sprīdītis" pārveidošanu"
689. lēmums 22.09.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.jūlija lēmumā Nr.523 "Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu"
691. lēmums 06.10.04 Nav stājies spēkā Par privatizācijas gaitā pieļauto kļūdu novēršanu
704. lēmums 20.10.04 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
707. lēmums 20.10.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.803 "Par maksas apmēru noteikšanu bērnu uzturēšanai Jūrmalas izglītības iestādēs"
708. lēmums 20.10.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos"
709. lēmums 20.10.04 - Par piekrišanu SIA "Jūrmalas namsaimnieks" aizdevuma saņemšanai ēku siltummezglu un inženiertīklu rekonstrukcijas finansēšanai
712. lēmums 20.10.04 - Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskajai apspriešanai
716. lēmums 20.10.04 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" dibināšanu un statūtu apstiprināšanu
727. lēmums 20.10.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Solikus LS"
728. lēmums 20.10.04 - Par zemesgabalu Jūrmalā, Lienes ielā 39, Talsu šosejā 68, Mellužu prospektā 8, Mazā Kāpu ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Roku darbs"
731. lēmums 20.10.04 - Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu
733. lēmums 20.10.04 - Par bezmantinieku mantas pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
737. lēmums 03.11.04 - Par dalību INTERREG IIIA programmas Ziemeļu prioritātē
738. lēmums 03.11.04 - Par projekta "Starptautiskas pludmales patruļas apmācību sistēmas izveide un pludmales infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē" iesniegšanu INTERREG IIIA programmā
739. lēmums 03.11.04 - Par dalību INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē
740. lēmums 03.11.04 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu
741. lēmums 03.11.04 - Par dalību INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē
742. lēmums 03.11.04 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Alternatīvajā skolā
743. lēmums 03.11.04 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā
744. lēmums 03.11.04 Nav spēkā Par bērnu ēdināšanas maksu sākumskolā "Taurenītis"
745. lēmums 03.11.04 - Par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu
746. lēmums 03.11.04 - Par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu
754. lēmums 03.11.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas nodaļas reorganizāciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu
755. lēmums 03.11.04 Nav spēkā Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā
783. lēmums 04.11.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Ilmāra Ančāna atbrīvošanu no amata un pienākumu pildīšanas
784. lēmums 17.11.04 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā
785. lēmums 17.11.04 - Par Jūrmalas pilsētas "Bērnu sociālās aprūpes iestādes "Sprīdītis"" darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu
800. lēmums 17.11.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2005.-2008.gadam
801. lēmums 17.11.04 - Par Lielupes ostas robežām
802. lēmums 17.11.04 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 21.septembra lēmumā Nr.857 "Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā" un 2003.gada 1.oktobra lēmumā Nr.711 "Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā"
816. lēmums 01.12.04 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
817. lēmums 01.12.04 - Par Pašvaldības policijas dienestu atskurbtuvē
818. lēmums 01.12.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Reģionālā attīstības fonda atklātajā projektu konkursā
832. lēmums 01.12.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
850. lēmums 15.12.04 - Par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 115 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Promet"
864. lēmums 15.12.04 - Par Jūrmalas Apbūves noteikumu (Būvnoteikumu) grozījumu otrās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
865. lēmums 15.12.04 - Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
875. lēmums 29.12.04 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
876. lēmums 29.12.04 - Par kredīta ņemšanu
877. lēmums 29.12.04 - Par Rīgas aglomerācijas robežas noteikšanu vides trokšņu karšu un rīcības plānu izstrādei un ieviešanai
878. lēmums 29.12.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.147 "Par darba grupas izveidošanu"
879. lēmums 29.12.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes informātikas pārvaldes vadītāju
880. lēmums 29.12.04 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
881. lēmums 29.12.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
896. lēmums 29.12.04 - Par koplīguma apstiprināšanu
907. lēmums 29.12.04 - Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Jūrmalas attīstības projekti"

Rezultāti atgriezti 0.0781 sekundēs.