Saistošie noteikumi (26) - 2004. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 21.01.04 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 "Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"
2. saistošie noteikumi 18.02.04 Nav spēkā Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
2. saistošie noteikumi 18.02.04 Nav spēkā Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
3. saistošie noteikumi 17.03.04 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 "Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā"
4. saistošie noteikumi 17.03.04 - Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 5
5. saistošie noteikumi 31.03.04 - Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Zigfrīda Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali daļas – Pūpolu iela 1 un Zigfrīda Meierovica prospekts 43a apstiprināšanu
6. saistošie noteikumi 28.04.04 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi
7. saistošie noteikumi 28.04.04 Nav spēkā Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001 daļas apstiprināšanu
8. saistošie noteikumi 28.04.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)
9. saistošie noteikumi 26.06.04 - Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001 daļas apstiprināšanas atcelšanu
10. saistošie noteikumi 30.06.04 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 "JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS, DZĪVOJAMO, SABIEDRISKO, RAŽOŠANAS ĒKU UN CITU BŪVJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI"
11. saistošie noteikumi 28.07.04 Nav spēkā Grozījumi 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem"
12. saistošie noteikumi 25.08.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 "JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS, DZĪVOJAMO, SABIEDRISKO, RAŽOŠANAS ĒKU UN CITU BŪVJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI"
13. saistošie noteikumi 25.08.04 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 33,35, Pūpolu ielā 2, pieguļošai kāpu meža teritorijai un Pūpolu ielai saistošās daļas apstiprināšanu
14. saistošie noteikumi 08.09.04 - Par detālā plānojuma Jūrmalā, Bražciems 0702 apstiprināšanu
15. saistošie noteikumi 20.10.04 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 107 saistošās daļas apstiprināšanu
16. saistošie noteikumi 20.10.04 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 "Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā"
17. saistošie noteikumi 20.10.04 - Par detālā plānojuma Jūrmalā, teritorijai Bražciemā starp Babītes ielu, Bražciema ielu, dzelzceļu un Lielupi apstiprināšanu
18. saistošie noteikumi 03.11.04 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos "PAR AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU IEBRAUKŠANAS NODEVU JŪRMALAS PILSĒTAS ĪPAŠA REŽĪMA ZONĀ", kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumu Nr.1176
19. saistošie noteikumi 03.11.04 - Par detālplānojuma Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros apstiprināšanas atcelšanu
20. saistošie noteikumi 17.11.04 - Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 7 apstiprināšanu
21. saistošie noteikumi 17.11.04 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra saistošos noteikumu Nr.17 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, teritorijai starp Rotas ielu, Bulduru prospektu, 23. un 25.līnijām" atzīšanu par spēku zaudējušiem
22. saistošie noteikumi 01.12.04 - Par detālplānojuma projekta "Bulduri 1001" saistošās daļas apstiprināšanu
23. saistošie noteikumi 15.12.04 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu
23. saistošie noteikumi 15.12.04 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu
24. saistošie noteikumi 29.12.04 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības aģentūras "Jūrmalas Sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.