Lēmumi (26) - 2005. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
2. lēmums 12.01.05 - Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" direktora apstiprināšanu
3. lēmums 12.01.05 - Par Majoru kultūras nama struktūrvienības darbinieku skaita sarakstu
21. lēmums 12.01.05 - Par pasākumiem upes krastu un Jūras krasta kāpu nostiprināšanai ārkārtas situāciju gadījumos
22. lēmums 26.01.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā
22. lēmums 26.01.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā
23. lēmums 26.01.05 - Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Lielupes grīvas pļavas" dabas aizsardzības plāna atbalstīšanu
24. lēmums 26.01.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.decembra lēmumā Nr.1199 "Par tirgus statusa piešķiršanu Jūrmalas tirgiem"
31. lēmums 26.01.05 - Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "LODESZARS"
48. lēmums 09.02.05 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
49. lēmums 09.02.05 - Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
62. lēmums 09.02.05 - Par zemesgabala Jūrmalā, Turaidas ielā 1 0,012 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar AS "Fēnikss"
84. lēmums 23.02.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 2.aprīļa lēmumā Nr.216 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu autobusos"
85. lēmums 23.02.05 - Par nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bulduru slimnīca"
109. lēmums 23.02.05 - Par zemesgabala Jūrmalā, Ezeru ielā 40 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tukuma tirdzniecības centrs"
123. lēmums 23.02.05 - Par telpu Jūrmalā, Rīgas ielā 41 lit.2 nomāšanu no Jūrmalas pilsētas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
128. lēmums 09.03.05 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumā Nr.66 "Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju"
130. lēmums 09.03.05 - Par neapdzīvojamo telpu Nr.2 Jūrmalā, Tērvetes ielā 12 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē
131. lēmums 09.03.05 - Par neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Jelgavas ielā 13 nodošanu privatizācijai atklātā izsolē
136. lēmums 09.03.05 - Par Jūrmalas pašvaldībai piederošās zemes, kas atrodas Lielupes ostas teritorijā, nodošanu Lielupes ostas pārvaldes valdījumā
137. lēmums 09.03.05 - Par dalību starptautiskā projektā "Daudzdzīvokļu mājokļu ilgtspējīga revitalizācija un attīstība reģionālā kontekstā"
138. lēmums 09.03.05 - Par dalību starptautiskā projektā "Mazumtirdzniecības attīstība – kompetenču tīkla izveide Baltijas jūras reģionā" (RENET)
145. lēmums 09.03.05 - Par detālā plānojuma projekta galīgās redakcijas noteikšanu Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam
158. lēmums 09.03.05 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes iela 0606 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas zemes fonds"
159. lēmums 09.03.05 Nav spēkā Par zemesgabala Jūrmalā, Rubeņu ielā 90 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "FRC"
160. lēmums 09.03.05 - Par zemesgabala Jūrmalā, Virsaišu ielā 10a nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Veritus"
163. lēmums 09.03.05 - Par zemesgabalu Jūrmalā, Sloka 7111 un Sloka 7121 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs "Lielupe""

Rezultāti atgriezti 0.1562 sekundēs.